Varšava, Poľsko

Starší Uchtdorf povedal ukrajinským utečencom v Poľsku, že Boh je s nimi

Povedal, že sú príkladom dobra, odhodlania a svetla pre tento svet

Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní priniesol v nedeľu 10. apríla 2022 ukrajinským utečencom v Poľsku posolstvo o nádeji zameranej na Krista.

Apoštol, ktorý sa počas druhej svetovej vojny dvakrát stal utečencom, sa po celý deň delil o Kristovo svetlo a nádej s členmi Cirkvi. Na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo vo Varšave špeciálne pre utečencov, čítal verše z Nového zákona, ktoré hovoria priamo o ťažkej situácii utečencov. Napríklad v Rímskym 8 sa apoštol Pavol pýta:  „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?“ A on odpovedá, že nás nič nemôže „odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“

Starší Uchtdorf povedal ukrajinským utečencom, že tento verš je „rovnako pravdivý a aktuálny ako pred 2000 rokmi. A bol pravdivý veľakrát v minulosti. … Zameranie sa na Ježiša Krista je zameranie sa, ktoré vám dá pokoj vo vašom srdci, aby ste to prekonali bez prerušenia, aby ste sa mohli usmievať na svoje deti. A keď manžel, otec, priateľ nie sú s vami, môžete myslieť na nich a modliť sa za nich. A keď sa znova stretnete, poviete: ‚Vedela som, že sa to stane, pretože verím, že sa nám všetkým znova stanú dobré veci.‘ A budú sa vám diať dobré veci.“

Pôvodom nemec poukázal aj na príbeh o Ježišovi, ktorý utíšil búrku a mori na žiadosť svojich ustaraných učeníkov (pozri Marek 4).

„Zrazu sa strhla búrka, ako teraz vaša búrka,“ povedal starší Uchtdorf. „[Čo povedal Ježiš] svojim apoštolom [po tom, čo utíšil búrku?] ‚Kde je vaša viera?‘ Ale je to ťažké v čase, keď sa loď potápa. Ale to je to, čo povedal On. A On upokojil more. Takže dostali lekciu, že musia veriť a mať vieru.“

Starší Uchtdorf potom porovnal situáciu utečencov so situáciou učeníkov pri Tiberiadskom mori po Ježišovej smrti a vzkriesení (pozri Ján 21). Apoštoli boli frustrovaní. Ich Mesiáš zomrel. Nevedeli, čo robiť.

„Všetko sa skončilo. Nastali tie najhoršie očakávania. Neviem si predstaviť, čo cítili – rovnako ako si neviem predstaviť, ako sa vy cítite [dnes ako utečenci],“ povedal starší Uchtdorf. „Boli na jazere úplne rozrušení a pokúšali sa chytať ryby – čo vedeli, lebo boli profesionáli – ale nepodarilo sa im nič chytiť. Tak sa teraz musíte niekedy cítiť vy. Nemôžete robiť to, čo normálne robíte.“

A tak ako Ježiš povedal tým apoštolom, aby hodili sieť na druhú stranu člna, aby našli ryby, aj títo utečenci možno budú musieť hľadať svetlo nekonvenčnými spôsobmi.

„Buďte otvorení tomu prispôsobiť sa,“ povedal starší Uchtdorf. „Vedzte, že Spasiteľ vás miluje. Vie o vašej obeti. Je ochotný vás objať vo Svojom náručí, svojou láskou.“

Apoštol povedal utečencom, že sú „príkladom dobra, odhodlania ísť cestou slobody a postaviť sa za to, čo je správne, že sú svetlom pre mnohé národy“. Povedal, že mnoho ľudí sa na nich pozrie a povie: „Ak to dokážu oni, dokážeme to aj my.“ Povzbudzoval ich, aby nepodceňovali silu svojho príkladu. „Vedzte, že Boh je s vami,“ povedal. „On vás požehná. A nakoniec dá veci do poriadku, ako to robí vždy. Možno nie v našom vlastnom časovom harmonograme. Ale určite v Jeho príhodnom čase.“

Starší Uchtdorf nabádal utečencov, aby prekonali hnev láskou, nenávisť dobrotou a klamstvá pravdou.

„Kráčajte životom a dôverujte Bohu a verte v Neho,“ povedal. „Žehnám vás, aby ste videli, že Pánova ruka vás prevedie týmto životom.“

S utečencami hovorila aj manželka staršieho Uchtdorfa, Harriet. Povedala: „Viem, že Nebeský Otec o vás vie. Viem, že Ježiš Kristus vás miluje, každého jedného z vás. Naozaj vás miluje, nie ste osamotení.“

Jedna utečenka, Maryna Bovtová, povedala, že návšteva staršieho Uchtdorfa bola „veľkou podporou pre všetkých ukrajinských ľudí“. Apoštolova prítomnosť jej pomohla vidieť, že Cirkev pozná nielen potreby svojich ľudí, ale aj ich pocity.

Maryna tiež povedala, že príhovor staršieho Uchtdorfa je kľúčom, ktorý jej pomôže vydržať náročné dni, ktoré ju čakajú.

„Viete, je veľmi ťažké milovať každého, každému rozumieť, keď naši ľudia trpia,“ povedala. „Chápem, že jediným spôsobom je byť súčasťou Krista.“

Svätí v Poľsku pomáhajú utečencom z Ukrajiny s potravinami, vodou, liekmi, prístreškom a ďalšími potrebami.

Marcin Kulinicz, muž z Varšavy, založil na Facebooku stránku, na ktorej je teraz 9 000 ľudí, ktorí podporujú utečencov. Do dnešného dňa jeho skupina zhromaždila dostatok zásob pre šesť zásielok do Ľvova a Kyjeva. Povedal, že Božiu ruku možno vidieť v tomto temnom období vďaka svetlu zvýšenej dôvery medzi ľuďmi.

„V čase vojny si ľudia musia viac dôverovať. … Potreboval som dôverovať niekoľkým ďalším,“ povedal. „A mnohí ľudia mi dôverovalo, občas i tak, že mi zverili svoj život, či keď som privážal utečencov a ich blízkych sem do Poľska. Vozil som manželky a deti iných ľudí.“

Marcin povedal, že je dôležité si uvedomiť, že pomoc utečencom je maratónsky beh, nie šprint.

„Zaobchádzanie s vojnovými utečencami a povojnová rekonštrukcia je dlhodobým úsilím,“ povedal. „Veľa ľudí sa zameriava na dobrovoľnícku prácu a príspevky – a to je skvelé. Ale toto je niečo, čo potrvá roky a musíme byť pripravení na naozaj dlhý beh.“

Ďalšia dobrovoľníčka Agnieszka Mazurowska z Varšavy povedala, že rada pomáha a počúva.

„Chápem, že pomáhať znamená milovať ľudí. A milujem všetkých ľudí na celom svete,“ povedala. „Takže, keď vidím slobodnú matku s deťmi alebo pred sebou tehotnú ženu, cítim, že mám voči nim veľa lásky a že ich musím podporovať. Toto je moja povinnosť. Verím v Krista, preto sa snažím žiť tak ako On, preto konám takto.“