Salt Lake City, Utah

Starší Patrick Kearon bol povolaný do Kvóra dvanástich apoštolov

Starší Patrick Kearon je najnovším členom Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Bol povolaný vo štvrtok 7. decembra 2023 a neskôr v ten deň ho ustanovili prezident Russell M. Nelson a ostatní členovia Prvého predsedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov.

Plaku Patrik Kirën
Starší Patrick Kearon.

„Povolanie k svätému apoštolstvu je povolanie byť svedkom pre svet o božstve Pána Ježiša Krista,“ povedal prezident Russell M. Nelson v čase svojho povolania slúžiť v tomto povolaní v roku 1984.

Okrem svojej primárnej zodpovednosti byť zvláštnymi svedkami Kristovho mena na celom svete majú títo apoštoli významné administratívne zodpovednosti za dohľad nad fungovaním a rozvojom globálnej Cirkvi. Kvórum dvanástich apoštolov je druhým najvyšším predsedajúcim orgánom v riadení Cirkvi. Slúžia pod vedením Prvého predsedníctva, ktoré tvorí prezident Cirkvi a dvaja radcovia.

Starší Kearon, ktorý od augusta 2020 pôsobí ako starší prezident Predsedníctva sedemdesiatnikov, zapĺňa uvoľnené miesto, ktoré vzniklo po smrti prezidenta M. Russella Ballarda, ktorý zomrel v nedeľu 12. novembra 2023. Britský a írsky štátny príslušník je generálnou autoritou sedemdesiatnikom od 3. apríla 2010.

„Toto posvätné povolanie vo mne vyvoláva obrovský rešpekt a pokoru,“ povedal starší Kearon. „Budem musieť vložiť všetku svoju dôveru v Spasiteľa, keď sa budem snažiť stať sa tým, čím potrebuje, aby som bol, a keď budem zdieľať svoje svedectvo o Jeho láske a svetle. Hojnosť a milosť Ježiša Krista priniesli do môjho života nesmiernu radosť, ako aj liečivý balzam v časoch skúšok. Milujem Ho. Budem sa snažiť slúžiť Mu ako najlepšie viem.“

Starší Kearon (62) vyrastal v Spojenom kráľovstve a na Strednom východe, kde jeho otec pracoval v obrannom priemysle. Vo veku 10 rokov navštevoval internátnu školu v Anglicku, zatiaľ čo jeho rodičia zostali v Saudskej Arábii. Významná skúška tohto odlúčenia podporila trvalé porozumenie a citlivosť, ktoré sa odrazili v jeho službe.

„Samozrejme, v mnohých ohľadoch sme všetci ďaleko od domova,“ povedal raz starší Kearon študentom Univerzity Brighama Younga. „Metafora s naším večným domovom je jasná. … Náš Večný Otec nedovolil nikomu z nás odísť z domu, opustiť Jeho prítomnosť, bez možnosti získať prístup k Jeho láske a Jeho vedeniu – každý deň nášho života.“

V dospelosti starší Kearon žil a pracoval v Spojenom kráľovstve, Saudskej Arábii a Spojených štátoch v rôznych odvetviach vrátane vedenia vlastného poradenstva v oblasti komunikácie.

Starší Kearon sa prvýkrát stretol s Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní, keď žil v Kalifornii v rodine Svätých neskorších dní. Povedal, že „žili radostným životom založeným na službe“. O niekoľko rokov neskôr stretol misionárov na ulici v Londýne a nakoniec bol pokrstený na Štedrý večer roku 1987.

Dva roky po krste sa starší Kearon stretol s Jennifer Hulmeovou, študentkou Univerzity Brighama Younga v Prove. Bola na návšteve Londýna na šesťmesačnom študijnom pobyte. Pár sa zosobášil v chráme v Oaklande v Kalifornii v roku 1991 a potom žili 19 rokov v Anglicku, kým sa presťahovali do Utahu, keď bol starší Kearon povolaný za generálnu autoritu sedemdesiatnika. Majú štyri deti: Sean (ktorý zomrel v detstve), Elizabeth, Susannah a Emma.

Pred jeho povolaním do úradu generálnej autority patrili k cirkevným povereniam staršieho Kearona povolania územného sedemdesiatnika, prezidenta kolu a prezidenta pobočky.

Staršiemu Kearonovi bude vyjadrená podpora na generálnej konferencii v apríli 2024.