Óbuda, Maďarsko

Starší Christofferson sa stretáva so starostom mestskej časti Óbuda v Budapešti

Cirkev zverejnila umelecké stvárnenie chrámu v Budapešti

Starší D. Todd Christofferson z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa 1. marca 2024 stretol v Budapešti so starostom mestskej časti Óbuda-Békásmegyer, pánom Lászlóom Kissom, aby predstaviť Cirkev a prediskutoval podrobnosti o chráme, ktorý sa tam Cirkev chystá postaviť.

Na stretnutí sa zúčastnili aj starší Brent H. Nielson z predsedníctva sedemdesiatnikov a starší Jack N. Gerard zo sedemdesiatnikov, druhý radca v predsedníctve územia Európa – stred a Péter Borsos, prezident kolu v Budapešti.

Chrám v Budapešti bol ohlásený v apríli 2019 a umiestnenie tohto domu Pána bolo zverejnené v októbri 2023. Toto bude prvý chrám Cirkvi v tejto krajine. V súčasnosti musia členovia Cirkvi cestovať do nemeckého Freibergu aby mohli uctievať v chráme. Cirkev teraz zverejnila umelecké stvárnenie chrámu v Budapešti.

Na stretnutí starší Christofferson vysvetlil, prečo Svätí neskorších dní stavajú chrámy po celom svete, a zdieľal nadšenie maďarských členov Cirkvi, že budú mať vo svojej krajine Dom Pána. Starší Christofferson povedal, že „starosta bol veľmi ústretový. Víta všetky náboženstvá a náboženské skupiny v komunite a prisľúbil, že podporuje prítomnosť Cirkvi v miestom spoločenstve. Starosta dostal pozvánku na deň otvorených dverí, v dobe keď sa chrám postaví a bude pripravený na slávnostné otvorenie.

Starosta Kiss a jeho spoločníci srdečne privítali predstaviteľov Cirkvi a počas diskusie prevládal mimoriadne priateľský a srdečný duch,“ poznamenal prezident Borsos.

Delegácia Cirkvi podarovala starostovi sošku vzkrieseného Krista a poďakovala mu za jeho pohostinnosť a otvorenosť. Starosta Kiss, sám veriaci, podaroval na staršiemu Christoffersonovi oplátku veľkolepý darček, 200-ročnú ikonu, ktorú mali v rodine už celé generácie.

„Je to vzácny predmet. Som veľmi dojatý z toho, že som od neho dostal niečo, čo vyjadruje veľkú láskavosť a veľkorysosť. Skutočne si to veľmi cením a je niečo, čo si budem vážiť a vezmem si to so sebou domov,“ uzavrel starší Christofferson.

V Maďarsku, v krajine, ktorá sa nachádza v strednej Európe, žije viac ako 5 200 Svätých neskorších dní vo viac ako 20 zboroch. Prví misionári z Cirkvi Ježiša Krista prišli do Maďarska v roku 1885. Po prvej svetovej vojne sa misionárske úsilie na niekoľko desaťročí zastavilo. Oficiálne uznanie od maďarskej vlády Cirkev dostala v roku 1988 a o rok neskôr bol zasvätený prvý zborový dom v krajine.

Chrámy Svätých neskorších dní sa líšia kaplniek alebo od zhromažďovacích budov, kde sa stretávajú členovia na nedeľné bohoslužby. Chrámy sú považované za domy Pána, kde je Kristove učenie potvrdené posvätný obradmi, ktoré zjednocujú rodiny na večnosť. Vo vnútri chrámu sa členovia učia viac o účele života a uzatvárajú zmluvy, aby slúžili Ježišovi Kristovi a druhým.