Špeciálne video posolstvo nádeje a uzdravenia od proroka prichádza 20. novembra

Russell M. Nelson

Russell M. Nelson, prorok a prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, bude 20. novembra 2020 o 19.00 SEČ zdieľať so svetom špeciálne videoposolstvo.

Toto 11-minútové video sa zameria na spôsoby, akými môžeme nájsť nádej a uzdravenie prostredníctvom Ježiša Krista v tomto období významného globálneho rozdelenia a nestability. Bude zverejnené na účtoch prezidenta Nelsona na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter) a na hlavnom kanáli Cirkvi na YouTube. Video bude k dispozícii ihneď potom a bude ho možné sledovať na požiadanie.

Prezident Nelson je od roku 1984 apoštolom Pána Ježiša Krista. V januári 2018 sa stal najvyšším vedúcim Cirkvi. Jeho pôsobenie ako prezidenta je známe globálnou inšpirovanou službou (navštívil 32 krajín a území USA), zvýšenou výstavbou chrámov (naše najposvätnejšie priestory) a hlbokými organizačnými zmenami. Počnúc generálnou konferenciou v apríli 2018, na ktorej mu bola vyjadrená podpora ako prezidentovi Cirkvi, prezident Nelson začal zavádzať priebežné úpravy, ktoré majú pomôcť Svätým slúžiť viac inšpirovane tak, ako to robil Ježiš Kristus a klásť väčší dôraz na kľúčový význam Spasiteľa sveta vo všetkom, čo Cirkev robí.

Predtým, ako sa prezident Nelson stal vedúcim celosvetovej cirkvi, bol priekopníkom v oblasti chirurgie srdca. Ako chirurgický rezident v Minnesote v roku 1951 pomáhal pri výskume a vývoji prvého prístroja, ktorý nahrádza srdce a pľúca, používaného pri operácii otvoreného srdca. Prvú operáciu otvoreného srdca vykonal v Utahu v roku 1955. Pôsobil ako prezident Spoločnosti pre vaskulárnu chirurgiu, ako riaditeľ Americkej komisie pre hrudníkovú chirurgiu, ako predseda Rady kardiovaskulárnej chirurgie pre americkú kardiologickú asociáciu a ako prezident Lekárskej asociácie štátu Utah. Je autorom početných kapitol v učebniciach lekárstva a ďalších publikácií. Prednášal a odborne navštívil mnoho organizácií v USA a ďalších krajinách.

Prezident Nelson je otcom 10 detí (deviatich dievčat a jedného chlapca), starým otcom 57 vnúčat a pradedo 127 pravnúčat. Jeho prvá manželka (a matka ich 10 detí) Dantzel zomrela pred takmer 16 rokmi. Dve z ich dcér (Wendy a Emily) zomreli na rakovinu. S druhou manželkou Wendy sú manželia od roku 2006.