Spasiteľova výzva, aby sme přišli k Nemu

  Posolstvo územných vedúcich

  Starší Boom
  Starší Boom, Holandsko Územný sedemdesiatnik

  Po poslednej bitke, ktorá je opísaná v Knihe Mormonovej a potom, čo Moroni putoval po mnoho rokov sám v pustatine, vyslovil svoje posledné slová a nabádal nás, aby sme prišli ku Kristovi. Keď čítam jeho slová, čítam jeho svedectvo a viem, že on sám prijal toto pozvanie, a to mu pomohlo prekonať skúšky jeho života.

  Život je plný neistôt, ale jedna vec je istá, konkrétne to, že všetci sme pozvaní, aby sme prišli ku Kristovi, nezáležiac na tom, kto sme a v akej sme situácii. Jeho ruky sú natiahnuté a otvorené pre každé jedno z Božích detí. On má moc uzdraviť nás a pomôcť nám dosiahnuť, čo je potrebné dosiahnuť. 

  Môžeme si položiť tieto otázky:  Čo môže pre mňa urobiť v mojom živote? Ako môžem zareagovať na toto pozvanie?

  Náboženská pieseň č. 131 „More Holiness Give Me“[i] úžasným spôsobom zodpovedá onú otázku, čo môže Kristus pre nás urobiť a rekapituluje všetky rôzne veci, s ktorými je nám Kristus ochotný pomôcť, ak prídeme k Nemu. 

  Viac trpezlivosti, viac čistoty, viac radosti zo služby, viac pokory v skúškach, viac účelu v modlitbe a omnoho viac darov, ktoré nám môže dať, ak len prídeme k Nemu a budeme Mu dôverovať, že nám môže pomôcť.

  Život ponúka mnoho príležitostí a veľké množstvo rozhodnutí, ktoré musíme učiniť. Naučil som sa v každom rozhodnutí, ktoré učiním, dať Pána na prvé miesto. Nie vždy bolo výsledkom oného rozhodnutia porozumenie, ale obdržal som pocit pokoja, ktorý prichádza, keď učiníme správne rozhodnutie. 

  Nasledovný citát od prezidenta Bensona mi pomohol v mojom procese prichádzania ku Kristovi a v pochopení toho, že musím vložiť svoju vôľu do Jeho rúk.

  „Keď nás poslušnosť prestane iritovať a stáva sa tým, po čom túžime, v tom okamihu nás Boh obdarí mocou.“ 2     


  „Keď nás poslušnosť prestane iritovať a stáva sa tým, po čom túžime, v tom okamihu nás Boh obdarí mocou.“

  Ezra Taft Benson, máj 1998 [2]

  Keď prídeme k záveru, že potrebujeme Jeho pomoc, aby sme prekonali výzvy tohto života, obrátime sa k Nemu vo viere a poslušnosti. Keď sa stávame ako malé deti, uvidíme Jeho moc vo svojich životoch a budeme vedieť, že On žije a že za nás zaplatil, aby sme sa mohli vrátiť k Nebeskému Otcovi a mať večný život, ten najväčší dar, ktorý môžu ľudia obdržať.

  Počas letnej dovolenky sme spolu s mojou manželkou mali v pláne navštíviť konferenciu MSD v Českej republike a po ceste navštíviť pobočku v Görlitzi.  Čakala nás dlhá cesta, vstali sme skoro ráno a cestovali sme dlhé hodiny počas pôstnej nedele.  Rozhodli sme sa, že neodložíme pôst, lebo sme potrebovali Jeho pomoc a požehnania v našich životoch. Pred týždňom sme si kúpili nový dom, a ten starý sme ešte nepredali.  Tieto nevyriešené záležitosti vo mne vzbudzovali neisté pocity. Odkedy naše deti odišli z domu, plánovali sme kúpiť menší a jednoduchší dom. Veľakrát sme diskutovali naše plány s Nebeským Otcom a cítili sme, že to je správna vec. 

  Keď sme prišli domov, dohodli sme si stretnutie s ľuďmi, ktorí si chceli pozrieť náš dom. Kúpili ho. Boli to nábožní ľudia, ktorí sa tiež modlili o Pánovu pomoc. Neskôr sme sa ich spýtali, čo im pomohlo rozhodnúť sa. Povedali nám, že uvideli v našom dome obrázky Krista a citát nad dverami, kde stálo:  „Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“

  Keď sa k Nemu obrátime v pokornej modlitbe a pôste, aby sme vyhľadávali Jeho pomoc v našich životoch, získame svedectvo za svedectvom, že Ježiš je Kristus, že žije a že pre nás pripravil cestu domov.


  [i] Náboženská pieseň č. 131 More Holiness Give Me

  2 Ezra Taft Benson, citované Donaldom L. Stahelim v Ensigne, Conference Report máj 1998