Posolstvo územného predsedníctva

Služba posväcuje

Citlivosť voči potrebám druhých prináša posvätenie v našom vlastnom živote.

Posväcujúca moc ducha je pre nás dostupná, keď sa snažíme zistiť, ako môžeme efektívnejšie inšpirovane slúžiť tým okolo nás Intellectual Reserve
Posväcujúca moc ducha je pre nás dostupná, keď sa snažíme zistiť, ako môžeme efektívnejšie inšpirovane slúžiť tým okolo nás

V poslednej dobe sme v mnohých oblastiach našich životov zažívali zmeny, a aj napriek tomu, že sme sa všetci neocitli na tej istej lodi, všetci sme už boli v tých istých rozbúrených vodách.  Niekedy bolo pre mňa ťažké vedieť, ako presne postupovať, ísť vpred, byť produktívnym a prispôsobiť sa zmenám, ktoré prišli do môjho života. 

Možno ste v nedávnych mesiacoch mali aj vy, tak ako ja, príležitosti na hľadanie vedenia a pochopenia od Pána ohľadom rôznych záležitostí, aby ste sa zorientovali v situáciách a okolnostiach, ktoré boli neznáme a jedinečné.  Možno ste tiež cítili, že toto obdobie je príležitosťou na zdokonaľovanie a posvätenie, časom na to, aby sme sa priblížili k Nebeskému Otcovi a stali sa lepšími učeníkmi Krista.  Nepretržité posolstvá od prezidenta Nelsona, bratov z Kvóra dvanástich a prezidentiov organizácií nás neustále povzbudzjú, aby sme Ho vypočuli1, aby sme sa lepšie zorientovali v týchto časoch.  To, ako počujeme hlas a našepkávania Pána, je jednou z najdôležitejších schopností, ktorú sa v tomto živote môžeme naučiť a vylepšiť.  Keď tieto nabádania počúvame, venujeme im pozornosť a konáme podľa nich, poskytne nám to príležitosti k tomu, aby sme boli zdokonalení a posvätení.

Starší Mark A. Gilmour, Anglicko
Starší Mark A. Gilmour, Anglicko Územný sedemdesiatnik

Z vlastnej skúsenosti som videl, že Pán je veľmi ochotný podeliť sa o Svoju vôľu a vedenie, čo sa týka budovania Jeho kráľovstva. Prezident Nelson sa podelil o rovnaký pocit, keď nás povzbudzoval k tomu, aby sme vyhľadávali zjavenie2.  Zistil som, že zjavenie prúdi ľahšie a rýchlejšie, ak sa modlím a hľadám vedenie ohľadom toho, ako slúžiť druhým, či v povolaniach alebo tým, že myslím na niekoho iného a nie za svoju vlastnú vôľu či okolnosti. 

Starší Dieter F Uchtdorf nás počas svojej služby v Prvom predsedníctve učil:

„Často sa stáva, že odpoveď na naše modlitby nepríde, keď sme na našich kolenách, ale keď sme na nohách a slúžime nášmu Pánovi a tým okolo nás. Nesebecké skutky služby a zasvätenia zušľachťujú nášho ducha, odstraňujú šupiny z našich duchovných očí a otvárajú okná nebies. Keď sa staneme odpoveďou na niečiu modlitbu, často nájdeme odpoveď aj na tú svoju.“ 3

Posväcujúca moc ducha je pre nás dostupná, keď sa snažíme zistiť, ako môžeme efektívnejšie inšpirovane slúžiť tým okolo nás, či už je to naša rodina, priatelia, susedia, komunity alebo tí, ktorí sú v našom správcovstve vďaka nášmu povolaniu.  Keď sa staneme citlivejšími k potrebám ostatných, staneme sa citlivejšími k Duchu Svätému. Toto nám potom pomôže zodpovedať prosbu v cirkevnej piesni, aby sme boli podobnejší Spasiteľovi4. Mám skúsenosť, že keď sa na Pána obrátime v modlitbe ohľadom toho, ako môžeme byť pomocou či požehnaním pre niekoho iného, On túto modlitbu ochotne zodpovie.  Niekedy sa tiež môže stať, že nabádanie k činu príde bez toho, aby sme sa o to predtým konkrétne modlili. Jednoduchá viera, aby sme potom šli a činili dobro, je odmenou pre obe strany.  Sestra Silvia Allredová, bývalá radkyňa v Generálnom predsedníctve Združenia pomoci to opísala takto:

„Čistá láska Kristova je vyjadrená, keď nesebecky slúžime. Vzájomná pomoc je posväcujúca skúsenosť, ktorá pozdvihuje obdarovaného a pokoruje darcu.“ 5

Prezident Thomas S Monson raz povedal, že príležitosti dávať zo samého seba sú neobmedzené, ale tiež rýchlo vyprchajú6. Modlím sa, aby mal Duch Svätý v nás dôveru, že budeme nasledovať nabádania k činom a staneme sa odpoveďou na modlitbu niekoho iného, čo nám zase poskytne posväcujúcu príležitosť na rast.


1 Pozrite si posolstvá na tému Vypočuj Ho na www.ChurchofJesusChrist.org/hearhim

2 Zjavenie Cirkvi, zjavenie pre naše životy, Russell M Nelson, Generálna konferencia apríl 2018

3 Čakanie na ceste do Damasku  Dieter F Uchtdorf, Generálna konferencia apríl 2011

4 More Holiness give me – cirkevná pieseň 131, anglický spevník

5 Podstata učeníctva – Silvia H. Allredová, Generálna konferencia apríl 2011

6 1st Presidency Christmas Devotional (Vianočné slávnostné zasadanie Prvého predsedníctva) – december 2008