Služba chudobným a núdznym počas COVID-19

Humanitárne úsilie Svätých neskorších dní bolo prínosom pre 800 000 ľudí po celej Európe

V čase núdze je možné nájsť pomoc jednotlivo alebo kombinovaným úsilím mnohých. Či už je potreba veľká alebo malá, členovia takmer 1400 zborov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v celej Európe hľadajú spôsoby, ako pomôcť druhým: individuálne a kolektívne.

„Ako kresťania sa na Ježiša Krista pozeráme ako na jedinečný príklad služby druhým,“ povedal starší Gary B Sabin, prezident územia Európa. „Pozdvihovať bremená chudobných a núdznych je to, čo od nás On očakáva.“   

Obavy týkajúce sa pandémie COVID-19 nedávno zasiahli jednotlivcov a komunity. Kongregácie v partnerstve s miestnymi komunitnými organizáciami a často prostredníctvom podpory Latter-day Saint Charities reagovali na okamžité potreby zásobovania potravinami a prostriedkami osobnej ochrany.

Nasledujúce správy sú príkladmi služby poskytovanej prostredníctvom viac ako 180 projektov v prospech 800 000 ľudí v 20 európskych krajinách počas tohto bezprecedentného obdobia.

Ostrov Santiago, Kapverdské ostrovy

Dopad pandémie zanechal mnoho obyvateľov ostrova Santiago de Cabo Verde bez príjmu, a preto potrebovali základné potreby. Cirkev odpovedala poskytnutím potravín a hygienických potrieb komunite Združenia Nos Saude, ktorá dodala tento potrebný materiál 300 rodinám. Projekt bol podporený financovaním charitatívnou organizáciou Latter-day Saint Charities a bol prínosom pre viac ako 1700 ľudí pre vysoký počet ľudí žijúcich v každej domácnosti.

Rodiny dostali veľmi potrebné jedlo a hygienické pomôcky
Rodiny dostali veľmi potrebné jedlo a hygienické pomôcky

„Ďakujeme vašej inštitúcii za financovanie tohto projektu na zmiernenie dopadu vírusu COVID-19, kde 300 rodín v núdzi z ostrova Santiago dostalo základné potraviny a hygienické balíčky,“ povedal prezident organizácie Nos Saude, Raimundo Monteiro.

Cirkev okrem dodávky potravín miestnym obyvateľom, poskytla aj trojmesačnú dodávku hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov zdravotníckej delegácii v Santa Catarine aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Tieto položky prispeli k bezpečnosti a ochrane asi 90 zdravotníckych pracovníkov v miestnom zdravotníckom zariadení. 

Slovensko

Keď slovenská vláda požiadala ľudí, aby nosili prostriedky osobnej ochrany (PPE) a rúška na spomalenie šírenia vírusu, organizácia Latter-day Saint Charities a miestne komunitné organizácie sa spojili, aby poskytli potrebné zásoby. Úsilie bolo zamerané na ochranu zdravotníckych pracovníkov, sociálnych pracovníkov a zamestnancov v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, ktorí nemali zdroje PPE.

Boli zakúpené šijacie stroje na používanie v komunitných centrách, kde pracovníci vyrábali rúška z materiálov, ktoré darovali miestne zdroje. Za krátku dobu bolo vyrobených a distribuovaných 2500 rúšok do nemocníc, opatrovateľských centier a ďalších organizácií v 13 samostatných komunitách. 

Pracovník charity v komunitnom centre v dedine Vechec šije rúška
Pripravený šijací stroj

Do deviatich centier starostlivosti boli poskytnuté štíty, rúška na tvár, rukavice, teplomery a čistiace roztoky.  Z centra v Horni, kde boli poslané materiály, napísali: „Vaša pomoc prišla ako skvelý dar z neba. [Zamestnanci] ďakujú … a sú dojatí k slzám. Z celého srdca sú vám vďační.“

Mária Andričíková, riaditeľka jednej z partnerských charitatívnych organizácií, tiež vyjadrila svoje uznanie a povedala: „Ďakujem Bohu, že mi na ceste životom umožnil spoznať vašu Cirkev prostredníctvom vašich humanitárnych misionárov, a tak zmeniť môj život a život mojej rodiny.“

Rím, Taliansko

Rovnako ako v iných častiach sveta, podmienky v okolí Ríma pre COVID-19 ponechali veľa ľudí bez práce a bolo pre nich a pre ich rodiny ťažké zabezpečiť základné potreby pre život. Keď sa zmiernili obmedzenia pohybu, zhromaždili sa mladí dospelí kolu Rome East Stake (diecéza), aby pomohli.

Mladí svätí neskorších dní balia potravinové balíčky pre ľudí v núdzi
Mladí svätí neskorších dní balia potravinové balíčky pre ľudí v núdzi

Bezpečne zabalili 300 škatúľ s potravinami, ktoré sa majú doručiť rodinám v núdzi prostredníctvom oddelenia bezpečnosti a civilnej ochrany mesta Rím. Tovar v týchto balíčkoch bol zakúpený prostredníctvom fondov organizácie Latter-day Saint Charities.

„Cieľom bolo poskytnúť konkrétnu pomoc rodinám v ťažkostiach. Do tohto procesu sme chceli zapojiť mladých ľudí z Cirkvi, aby sa cítili súčasťou tohto projektu,“ uviedol prezident kolu Rome East Stake, Andrea Rondinelli.

Anglicko

Vo West Yorkshire v Anglicku prišla z miestnych nemocníc prosba o vrecia na bielizeň a iné veci na osobnú ochranu s cieľom obmedziť šírenie vírusu COVID-19. Zdravotnícki pracovníci potrebovali vrecia, aby si mohli odnášať kontaminované oblečenie a uniformy domov, aby ich mohli vyprať. K ďalším požadovaným položkám patrili čelenky , na ktoré sa dajú pripevniť tvárové rúška, a oblečenie.

Svätí neskorších dní z kongregácií Horbury, Dewsbury a Meltham z kolu Huddersfield Stake (diecéza) a ich priatelia odpovedali darovaním látky, gombíkov a nití potrebných pre tieto veci. Miestny podnik sa tiež dobrovoľne stal zberným strediskom pre zhromažďovanie zásob.

Karen Suttonová šije vrece na bielizeň pre zdravotníckeho pracovníka
Karen Suttonová šije vrece na bielizeň pre zdravotníckeho pracovníka

Dobrovoľníci potom prispeli svojím časom a zručnosťami pri šití predmetov určených na distribúciu nemocniciam a centrám starostlivosti. Celkovo sa pre zdravotníckych pracovníkov vyrobilo 237 vriec na bielizeň, 267 čeleniek a 8 úplných sád oblečenia. 

„Aj keď to bolo ťažké obdobie pre obmedzenie pohybu, dokázali sme urobiť potrebné,“ uviedla Karen Suttonová, prezidentka Združenie pomoci (ženská organizácia Cirkvi) v Dewsbury. „Bolo veľmi prospešné spolupracovať s inými dobrovoľníkmi, a to aj na diaľku. To bol náš malý kúsok, ktorý sme v tejto dobe mohli urobiť, spolu s tým, že sme ostali doma a tým sme udržali druhých v bezpečí.“ 

Portugalsko

V snahe minimalizovať dopad straty zamestnania a nezamestnanosti počas pandémie COVID-19, kongregácia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Brage poskytla asi jednu tonu potravinárskych výrobkov miestnej organizácii sociálnej pomoci Discípulos de Emaús.

Podľa riaditeľa charity sa dar použije na nakŕmenie asi 50 rodín v núdzi na jeden mesiac. Do hodiny od dodávky potravín prišlo asi šesť telefónnych hovorov so žiadosťami od rodín, ktoré boli bez jedla, niektoré dlhšie ako dva dni.

Biskup Ricardo Lima (úplne vpravo) s pánom Filipe Aguiarom a ďalšími zástupcami organizácie „Disciples of Emmaus S láskavým dovolením Ricarda Limu, Spravodajský portál Portugalsko
Biskup Ricardo Lima (úplne vpravo) s pánom Filipe Aguiarom a ďalšími zástupcami organizácie „Disciples of Emmaus“

Dar bol možný vďaka organizácii Latter-day Saint Charities a pánovi Filipe Aguiarovi a ďalším predstaviteľom charitatívnej organizácie ho osobne doručili biskup Ricardo Lima a Ricardo Matos, ktorí sú zodpovední za kongregáciu Cirkvi v Brage.

Biskup Lima plánuje pokračovať v tejto spolupráci s touto miestnou inštitúciou, ktorá poskytuje pomoc rodinám v núdzi. Povedal: „Verím, že v tejto dobe krízy musíme byť pozorní a pomáhať týmto našim bratom, deťom Božím.“

O organizácii Latter-day Saint Charities (Charity Svätých neskorších dní)

Organizácia Latter-day Saint Charities je humanitárnou vetvou Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Jej účelom je zmierniť utrpenie, podporiť sebestačnosť a poskytnúť príležitosti na službu.  Latter-day Saint Charities, je jedinečná organizácia vo svojej podpornej štruktúre, má prístup k zdrojom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktoré zahŕňajú financovanie a podporu miestnych dobrovoľníkov. Dobrovoľníci každoročne prispievajú na podporu iniciatív v oblasti sociálnej starostlivosti viac ako miliónom odpracovaných dní.

Počas pandémie COVID-19 bolo v Európe darovaných viac ako 2 600 000 € humanitárnej pomoci od členov Cirkvi. Z týchto prostriedkov 40 % pokrylo PPE pomôcky (rúška, rukavice, plášte, dezinfekčné gély, ochranné štíty na tvár); 25 % na financovanie potravinovej pomoci; 22 % na zakúpenie zdravotníckeho vybavenia (ventilátory, postele JIS, skenery, mobilné nemocnie, anestézia, testy COVID) a 13 % bolo poskytnutých na základné potreby (posteľná bielizeň, prikrývky, topánky, plienky, školské potreby).

Charita sponzoruje humanitárne a rozvojové projekty v 195 krajinách a teritóriách a poskytuje pomoc bez ohľadu na rasu, náboženské vyznanie alebo národnosť. Charita, ktorá prevažne pracuje na základe dobrovoľníckej práce, funguje nezávisle a v spolupráci s inými charitatívnymi organizáciami a vládami.