Slávnostné zasadanie oslavujúce 180. výročie služby Združenia pomoci

women
Toto vysielanie bude možné sledovať 1 týždeň po udalosti.

Miesto: Online vysielanie z Veľkej Británie pre územie Európa.

Pozrite si špeciálne európske slávnostné zasadanie Združenia pomoci.

Stiahnuť kartička

V nedeľu 20. marca 2022 o 19:30 (SEČ) vystúpia sestra Reyna I. Aburtová, druhá radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci, a sestra Michelle D. Craigová, prvá radkyňa v generálnom predsedníctve Mladých žien, na špeciálnom slávnostnom zasadaní, ktorému bude predsedať starší Erich W. Kopischke z predsedníctva územia Európa. Toto slávnostné zasadanie bude vyvrcholením víkendu služby Združenia pomoci v celej Európe. Bude sa vysielať zo Spojeného kráľovstva v 22 jazykoch po celom území Európa pre všetky sestry vo veku od 14 rokov a viac.