Sestra Eubanková hovorí na konferencii OSN v Ženeve

  Vedúca Svätých neskorších dní hovorí o ochrane utečencov a náboženských menšín

  Sestra Sharon Eubanková, prezidentka LDS Charities, humanitárnej organizácie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, bola pozvaná ako jedna z rečníkov prednášajúcich programové vyhlásenie na Druhom celosvetovom summite o náboženstve, mieri a bezpečnosti, ktorý sa konal na OSN v Ženeve.

  Konferencia na vysokej úrovni zorganizovaná Medzinárodnou asociáciou na obranu náboženskej slobody a Úradom OSN pre prevenciu genocídy a zodpovednosti za ochranu, mala za cieľ podeliť sa o efektívne spôsoby, ako stavať mosty, pestovať inkluzivitu a odporovať prejavom neznášanlivosti, aby sa zlepšila ochrana náboženských menšín.

  Sestra Eubanková, ktorá slúži v generálnom predsedníctve Združenia pomoci, celosvetovej ženskej organizácii Cirkvi, poukázala na úlohu náboženstva v spoločnosti a zdôraznila, že vlády jednotlivých národov by mali spolupracovať s náboženskými organizáciami.

  „Náboženské skupiny sa venujú vzdelávaniu mládeže, starostlivosti o deti a starších ľudí a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti dlhšie ako existujú svetské vlády,“ povedala. „Mali by sme očakávať, že ich múdrosť, čo sa týka vzdelania, starostlivosti o deti a starých ľudí a zdravotnej starostlivosti, je hlboká a mocná.“

  „Toto partnerstvo vytvorí možnosti na to, aby sa náboženské organizácie stretli a pestovali toleranciu a spoluprácu medzi náboženskými a svetskými inštitúciami,“ dodala sestra Eubanková spolu s tvrdením, že zámery, ako sú Udržateľné ciele rozvoja OSN, sa dosiahnu s väčšou pravdepodobnosťou, keď sú zapojené cirkvi.

  Tiež radila, že najlepším prostriedkom proti prejavom neznášanlivosti, náboženskej intolerancii a diskriminácii páchanej náboženskými skupinami je lepšie náboženstvo. „Najlepšou odpoveďou na islamský extrémizmus bude skutočný islam, rovnako ako riešením kresťanského extrémizmu bude skutočné kresťanstvo.“


  „To najlepšie náboženstvo bude to, ktoré porazí prekrútené verzie náboženskej viery“

  Sestra Eubanková