Berlín, Nemecko

Seminár Služieb rodine učí mladých dospelých o dôležitosti zdravej sexuality

Mladí dospelí z celej Európy sa zúčastnili na nedávnej prezentácii s názvom „Podpora pozitívneho pohľadu na sexualitu“

Mladí dospelí z celej Európy sa zúčastnili na nedávnej prezentácii s názvom „Podpora pozitívneho pohľadu na sexualitu“, ktorú v nemeckom Berlíne zorganizovali Služby rodine Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na území Európa – stred. Služby rodine boli vyzvané, aby podporili konferenciu zameranú na službu určenú pre mladých dospelých, ktorá sa konala počas Špeciálnych olympiád v Berlíne, a ponúkli tento workshop v reakcii na odpovede účastníkov prieskumu o tom, na aké témy by sa chceli zamerať. Tento seminár sa v Európe konal po prvýkrát a účastníci ho hodnotili veľmi pozitívne. Takéto rozhovory a stretnutia o zdravej sexualite budú pokračovať aj naďalej.

Mladí dospelí na konferencii zameranej na službu, ktorá sa konala v Berlíne počas Špeciálnych olympiád.
Mladí dospelí na konferencii zameranej na službu, ktorá sa konala v Berlíne počas Špeciálnych olympiád.

Toto stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo približne 140 účastníkov vrátane desiatich manželských párov, bolo zamerané na destigmatizáciu diskusie o sexualite pre mladých dospelých prostredníctvom zamerania sa na vedecké fakty a s podporou zdrojov a zásad, ktoré Cirkev vyučuje a poskytuje. Workshop sa opakoval štyrikrát, vždy s iným prednášajúcim: Rocio Gutiérrez, manažér Služieb rodine na území Európa – stred a Stefanie Dzierzonová, Katja Fischerová a Adriane Cavalliniová, poradkyne pre Služby rodine v Nemecku. „Páčila sa mi otvorenosť prednášajúcej hovoriť o akejkoľvek téme, na ktorú prišlo,“ povedal jeden z účastníkov.

Adriane Cavalliniová (vľavo) a Katja Fischerová (vpravo), poradkyne pre Služby rodine v Nemecku
Adriane Cavalliniová (vľavo) a Katja Fischerová (vpravo), poradkyne pre Služby rodine v Nemecku

Na tomto podujatí sa diskutovalo o témach: „Moje telo a jeho božské poslanie: poznanie a prijatie nášho tela (vrátane pohlavných orgánov)“, „Ako hovoríme o svojom tele“, „Božskosť sexuálnych vzťahov“ a „Zdravá sexualita“, kde sa hovorilo o dôležitosti ovládania našich myšlienok a činov. V tejto prezentácii sa diskutovalo o dôležitosti vzájomného súhlasu, o sexuálnom zneužívaní a o nebezpečenstve pornografie.

Jedným zo zdrojov, na ktoré sa počas seminára odkazovalo, bol článok z cirkevného časopisu Liahona. V tomto článku sa cituje prezident Russel M. Nelson, ktorý povedal: „Každý orgán vášho tela je úžasný dar od Boha.“ Článok pokračuje: „…samozrejme že sem patria aj pohlavné orgány. Boli stvorené s múdrym zámerom a je na nás, aby sme sa ich naučili s nimi zaobchádzať tak, ako by si to želal Pán.“ (Fostering a positive perspective of sexuality, Liahona, august 2020).

Zľava doprava: Stefanie Dzierzonová, Rocio Gutiérrez, a Katja Fischerová.
Zľava doprava: Stefanie Dzierzonová, Rocio Gutiérrez, a Katja Fischerová.

Mnohí účastníci sa vyjadrili, že oceňujú, že prezentácia bola úprimná, otvorená a priamo sa zaoberala tradične tabuizovanými témami. Jedna účastníčka stretnutia povedala: „Páčilo sa mi, že sme o sexuálnej intimite hovorili jednoducho a otvorene, bez toho, aby to bolo trápne alebo mimo toho, čo mladí dospelí potrebujú počuť.“

V rámci diskusie o dôležitosti otvoreného rozhovoru o sexualite prezentujúci opäť citovali výrok z časopisu Liahona: „Ak máme negatívne pocity v súvislosti s našou sexualitou, možno ju len potrebujeme lepšie pochopiť.“ (Fostering a positive perspective of sexuality, Liahona, august 2020).

Ďalší účastník uviedol, že sa mu na prezentácii najviac páčilo, že sa dozvedel nové informácie, ktoré mu objasnili nesprávne predstavy o sexualite, ktoré mal predtým. Okrem toho zmenil svoj pohľad na večnú povahu vlastného tela. Ostatní účastníci ocenili zrozumiteľnosť ohľadom témy sexuality zo strany Cirkvi, zameranie na evanjelium Ježiša Krista a riešenia a zdroje poskytnuté v prezentácii.

Čo robiť, aby ste si vytvorili zdravý pohľad na sexualitu

Cieľom tohto seminára bolo naučiť mladých dospelých, že už teraz môžu urobiť niečo pre to, aby si vytvorili primeraný pohľad na sexualitu a pripravili sa na zdravý sexuálny vzťah so svojím manželským partnerom v budúcnosti.

Podľa prezentácie sú štyri veci, ktoré môžete už teraz urobiť pre to, aby ste sa pripravili:

  • Modlite sa a študujte slová prorokov, aby ste mali na sexualitu správny pohľad.
  • Učte sa o sexualite viac, a to z vhodných kníh a článkov.
  • Postavte sa proti tabu ohľadom sexuality, negatívne postoje a mylné predstavy.
  • Uzdravte sa zo sexuálnej traumy alebo sexuálnej závislosti vrátane závislosti na pornografii.

Zdroje

Pre tých, ktorí bojujú so sexuálnou traumou alebo závislosťou spojenou so sexualitou vrátane pornografie, existuje nádej a pomoc. Nižšie sú uvedené zdroje, ktoré vám pomôžu nájsť podporné skupiny zamerané na Krista a ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu rozvíjať zdravý pohľad na sexualitu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo Cirkev učí o zdravej sexualite:

Liahona, vydanie z augusta 2020 (veľa článkov na tému sexuality)

Pomoc s prekonávaním závislosti na pornografii:

Program odvykania od závislosti: Uzdravenie prostredníctvom Spasiteľa

Vyhľadajte svojpomocné skupiny s programom pozostávajúcim z 12 krokov na stránke www.lifehelpeurope.org

Pozri „Program odvykania od závislosti“

 

Pomoc s uzdravením zo sexuálneho zneužívania:

Uzdravenie zo sexuálneho zneužívania: Uzdravenie prostredníctvom Spasiteľa

Nájdite podporné skupiny pre ľudí, ktorí zažili sexuálne zneužívanie na stránke www.lifehelpeurope.org

Pozri „Zneužívanie (pridajte sa do miestnej skupiny)“

Ďalšie odporúčané zdroje pre rodičov:

Riešenie problematiky pornografie: https://www.churchofjesuschrist.org/study/life-help/pornography?lang=eng

Ako sa mám rozprávať so svojím dieťaťom o zdravej sexualite? https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/help-for-parents/talk-about-healthy-sexuality?lang=slk