Sandi M. Skousenová, manželka nového misijného prezidenta

Skousenovci
Prezident a sestra Skousenovci s deťmi (zľava): Giovanni, Raven, Aviana, Michael „Pono“

Naše deti mi ukazujú moje najhoršie slabosti. Učia ma mať väčšiu trpezlivosť a viac sa ovládať, a mať dôveru vo vykupujúcu lásku nášho Spasiteľa.

Narodila sa vo Waimea, Kauai na Havaji. Jej otec vstúpil do Cirkvi na strednej škole. Jej matka, rodičia a ich sedem súrodencov tiež vstúpili do Cirkvi. Jej otec Juan „Tony“ Magaoay zomrel v roku 2018. Matka Marjorie Magaoayová, dve sestry a jeden brat žijú na Havaji. Ďalší brat býva v Utahu v USA.

Než sa manželom Skousenovcom narodili deti, pracovala sestra Skousenová ako novinárka a tlačová tajomníčka. V posledných niekoľkých rokoch pracovala ako marketingový stratég a špecialista.

Rada športuje a tiež šport rada sleduje ako divák. Venuje sa grafickému dizajnu, hrá na klavíri a záhradkárči. Väčšinou slúžila v Primárkach, ale tiež v Združení pomoci a v Mladých ženách.

 

Rozhovor so sestrou Skousenovou:

Čo pre vás znamená evanjelium Ježiša Krista?

Evanjelium znamená, že stačí len, aby som sa každý deň snažila. Evanjelium mi dáva nádej a účel.

Prekvapilo vás, keď ste sa dozvedeli, že vás povolali ako misijného prezidenta do Českej republiky a na Slovensko? Aká bola vaša prvá reakcia?

Najskôr som cítila zmes prekvapenia, pokory, ohromenia a nadšenia. Bola som si istá, že to môj manžel zvládne. Okolnosti v jeho živote a Pánovo vedenie ho na túto službu pripravili. Skutočne sa veľmi teším, že spoznám ľudí v Českej republike a na Slovensku!

Máte nejakú víziu, čo by ste chceli ako prezident misie počas svojej trojročnej služby dosiahnuť?

Prajem si, aby rástlo naše nadšenie – ľudí v Českej republike a na Slovensku, moje a mojej rodiny – z toho, že sme členmi tej najlepšej organizácie na svete: Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Keď sa ponoríme do svojho členstva, budeme rozumieť tomu, ako nám to pomáha počuť Ducha Svätého, staneme sa učeníkmi Ježiša Krista a budeme v srdci cítiť lásku Nebeského Otca.

Ako si spomínate na svoju misionársku službu? Čo ste sa na svojej misii naučili?

Slúžila som v misii Tempe v Arizone. Naučila som sa 3 zásady:
1) Človek nemusí byť odborníkom na písma Cirkvi, aby mohol byť misionárom. Osoba so znalosťami dieťaťa z Primárok môže byť skutočne misionárom.
2) Najdôležitejšou črtou efektívneho misionára je láska.
3) Misionárska práca NIE JE prácou. Je to zábava!

Čo by ste odporučili mladým ľuďom, ktorí si nie sú istí, či majú slúžiť na misii na plný úväzok?

Žite tak, ako najlepšie viete, čo znamená robte všetko preto, aby ste žili vyrovnaným, zdravým spôsobom života. Buďte zdraví po stránke sociálnej, intelektuálnej, duchovnej a fyzickej. Vďaka tomu budete hodní a pripravení slúžiť na misii. Pokiaľ sa však rozhodnete na misii neslúžiť, budete hodní a pripravení obdržať množstvo iných požehnaní.

Príklady cieľov, na ktoré sa môžete zamerať:
Sociálna oblasť: Stretávajte sa s ľuďmi a zaujímajte sa o nich, slúžte ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.
Intelektuálna oblasť: Stále sa učte.
Duchovná oblasť: Študujte Knihu Mormonovu.
Fyzická oblasť: Dodržiavajte Slovo múdrosti a žite cnostne.

Čo si na svojom manželovi ceníte najviac?

Na svojom manželovi si cením jeho usilovnosť, silu a sebauvedomenie. Veci si vždy premyslí namiesto toho, aby robil neuvážené alebo unáhlené závery. Akonáhle dospeje k nejakému rozhodnutiu, s potvrdením od Pána, vie ako svoje plány a postupy uskutočniť. Pomaly ale isto sa uskutočňujú zázraky. Neustále sám seba preveruje a správa sa zodpovedne voči mne, našim deťom a voči nášmu Nebeskému otcovi.

Čo vás naučili a učia vaše deti?

Naše deti mi ukazujú moje najhoršie slabosti. Učia ma mať väčšiu trpezlivosť a viac sa ovládať, a mať dôveru vo vykupujúcu lásku nášho Spasiteľa.

Čo by ste chceli odkázať českým a slovenským členom Cirkvi?

Sme tu pre vás! Uvedomujem si, že zodpovednosti v Cirkvi v nás môžu vyvolávať pocit, že je to nad naše sily, keď máme toľko iných povinností, ako je práca, rodina či zodpovednosti v komunite. Sme tu pre vás. Je pre mňa česť, že som bola povolaná pracovať po vašom boku a „podoprieť“ vaše unavené ruky.

Pochádzam z malého ostrova v Tichom oceáne. Nie som povýšenecká. Je mi cťou, že vám môžem slúžiť vo vašich úžasných krajinách, ktoré majú také bohaté tradície a históriu.

Je mi ľúto, že neviem hovoriť vašimi krásnymi jazykmi. Ale keď sa mi pozriete do očí a pocítite moje objatie, dúfam že „začujte“ moje tiché slová, že vás mám veľmi rada.

Milujem nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Každý deň cítim Jeho lásku a nádhernú pokojnú prítomnosť.