Salt Lake City, Utah

Rozsvieťte svet počas vianočnej sezóny 2023

Rozsvieťte svet je celosvetové úsilie o šírenie svetla Ježiša Krista pre celé ľudstvo bez ohľadu na miesto alebo jazyk. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní pozýva všetkých, aby rozsvietili svoje svetlo milovaním ľudí okolo seba, zdieľaním radosti a nasledovaním príkladu Ježiša Krista.

Video nižšie zachytáva, ako sa 27. novembra 2023 zrazu rozsvietil na obrazovkách na Times Square v New Yorku príbeh o narodení Spasiteľa.

Nižšie sú uvedené niektoré nápady iniciatívy Rozsvieťte svet, ktoré môžu jednotlivci a rodiny zvážiť počas vianočného obdobia 2023:

  • Stránka RozsvietteSvet.org pre danú krajinu poskytuje množstvo spôsobov, ako zdieľať svetlo Ježiša Krista. K dispozícii sú vianočné videá na pozeranie a zdieľanie, vianočná hudba na stiahnutie, nápady na službu a mnoho ďalšieho.
  • Na stránke Rozsvieťte svet si môžete stiahnuť zoznam, ktorý ponúka „50 spôsobov, ako nechať vaše svetlo žiariť“ jednoduchými a prirodzenými spôsobmi.
  • Na stránke Rozsvieťte svet nájdete aj krátku ukážku európskeho vianočného koncertu, ktorý bol pripravený špeciálne pre toto vianočné obdobie. „Svedkovia Vianoc – Koledy o Kristovi“ sa začne vysielať 10. decembra 2023 a môžete si ho pozrieť na stránke Rozsvieťte svet alebo na YouTube.
  • Nápady na službu z inovatívneho nového cirkevného „kolesa služby“ možno nájsť v angličtine, francúzštine, portugalčine a španielčine.
  • Ktokoľvek je vítaný, aby sa pripojil k oficiálnej cirkevnej facebookovej skupine Light the World a podelil sa o inšpiratívne príbehy, skutky služby a nápady, ako zdieľať Kristovo svetlo počas vianočného obdobia. Stránka je v angličtine, ale príspevky je možné písať v akomkoľvek jazyku.
  • Každoročné vianočné slávnostné zasadanie Prvého predsedníctva s hudbou od svetoznámeho Tabernacle Choir je teraz dostupné na ChurchOfJesusChrist.org. Je dostupné po anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky a portugalsky, a v iných jazykoch.

Iniciatíva Rozsvieťte svet sa stala každoročnou vianočnou tradíciou pre komunity na celom svete. Prezident Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, povedal, že svet potrebuje svetlo Ježiša Krista viac ako kedykoľvek predtým. „Žasnem nad zvýšenou dobrou vôľou a ľudskou láskavosťou, ktoré sa vždy objavia počas tohto posvätného obdobia. Keď si pripomíname narodenie Toho, ktorý je Svetlom sveta, v každom z nás sa zapáli nové svetlo. … Keď budeme nasledovať Ježiša Krista, môžeme tento svet urobiť lepším.“