Rodinný domáci večer: Tradícia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Získajte informácie o jednom spôsobe, ako Svätí neskorších dní trávia čas so svojimi rodinami

Rodiny Svätých neskorších dní trávia čas spoločne počas každotýždenného rodinného domáceho večera
Rodiny Svätých neskorších dní trávia čas spoločne počas každotýždenného rodinného domáceho večera

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria, že Boh nám dal rodiny, aby nám pomohol stať sa takými ľuďmi, akými chce, aby sme boli.  Veria, že rodina je ustanovená Bohom a že aj po tom, čo zomrieme, Boh chce, aby sme boli spolu s našimi rodinami v nebi. Takže nie je prekvapujúce, že Svätí neskorších dní veria, že čas s rodinou má byť prioritou tu na zemi!

Čo je rodinný domáci večer?

Svätým neskorších dní sa odporúča, aby si vyčlenili čas jeden večer každý týždeň, aby sa učili a hrali hry spolu ako rodina. Tento čas sa nazýva rodinný domáci večer. Rodinný domáci večer je tradícia Svätých neskorších dní, ktorá trvá už viac ako storočie (pozri „100 Years of Family Home Evening“, Liahona, apríl 2015, 80). Rodinný domáci večer sa zvyčajne koná v pondelok večer, ale môže sa konať ktorýkoľvek večer v týždni.

Čo robia rodiny Svätých neskorších dní počas rodinného domáceho večera?

Rodinný domáci večer je čas pre posilnenie väzieb medzi rodinnými príslušníkmi. Je to čas na to, aby sa rodiny zblížili. Aktivity na rodinnom domácom večere môžu byť buď jednoduché, alebo štruktúrované, podľa toho, čo si rodina želá; najdôležitejšie je tráviť čas spoločne a robiť niečo zábavné. Počas rodinného domáceho večera mnoho rodín Svätých neskorších dní hrá hry, zúčastňuje sa spoločne športovej aktivity, spieva, slúži druhým, konzumuje nejaké občerstvenie a delí sa o talenty. Svätí neskorších dní veria, že rodinný domáci večer môže do domácnosti vniesť pocity pokoja, jednoty a lásky.

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sú kresťania a tiež veria, že rodinný domáci večer je čas na to, aby rodičia učili svoje deti o evanjeliu Ježiša Krista. Svätí neskorších dní veria učeniu Biblie, že rodičia by mali svoje deti vychovávať „s napomínaním podľa Pána“ (pozri Efezským 6:4). Ďalšie písma Svätých neskorších dní učia, že rodičia majú „deti svoje učiť, aby sa modlili a kráčali vzpriamene pred Pánom“ (pozri NaZ 68:28). Preto veľa rodín Svätých neskorších dní začína a končí rodinný domáci večer s modlitbou. Počas rodinného domáceho večera rodina tiež spoločne študuje Božie slovo a diskutuje o otázkach alebo obavách, ktoré členovia rodiny môžu mať ohľadom tém evanjelia.

Ako sa môžem dozvedieť o Božom pláne pre svoju rodinu?

Chcete zistiť viac o tom, čomu veria Svätí neskorších dní o rodinách a o tom, čo si Boh želá pre vašu rodinu? Ak sa chcete dozvedieť viac o Božom pláne pre rodiny, navštívte pridtekukristovi.org.