Rodinný domáci večer mení každý pondelok na Medzinárodný deň rodín

  Rodinný večer je čas, kedy sa zastavíme uprostred uponáhľanej doby a opäť sa naladíme na ľudí, ktorí pre nás znamenajú najviac.

  FRANKFURT – 15. máj bol valným zhromaždením OSN v roku 1993 prvýkrát vyhlásený za Medzinárodný deň rodín. Každoročné pripomínanie si ho zdôrazňuje význam rodín pre blaho všetkých národov.

  Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní tiež zdôrazňuje význam rodín ako jedného zo základných pilierov civilizácie a osobného rozvoja. V roku 1915, pred viac ako 100 rokmi, prezident Joseph F. Smith odporučil členom Cirkvi, aby usporiadali „rodinný večer“, aby rodičia mohli lepšie učiť svoje deti evanjelium. V roku 1965 prezident David O. McKay povzbudil rodičov, aby si každý týždeň vyhradili jeden večer, zvyčajne pondelok, ako osobitný čas pre rodinu.

  Takže aký je teraz rodinný domáci večer? Môže zahŕňať modlitbu, hudbu, čítanie z písiem, príbehy, lekcie a diskusie o etických problémoch a povinnostiach v domácnosti a spoločnosti. Môže tiež zahŕňať hry a iné zábavné aktivity, občerstvenie a veľa smiechu. Môže byť prispôsobený rodinám s rôznymi pomermi – od slobodnej dospelej osoby po rodinu s malými deťmi alebo tínedžermi.

  Rodinný domáci večer

  Rodinný domáci večer nie je len pre členov Cirkvi. Môže byť prispôsobený ľuďom akéhokoľvek vierovyznania. V článku pre The Atlantik David C. Dollahite a Loren Marksová citovali sociológa Verna Bengtsona. Rodinný domáci večer opísal ako jeden z „najúspešnejších [náboženských] programov podporujúcich medzigeneračné spojenia a starostlivosť o rodiny“. Rodinný večer je čas, kedy sa zastavíme uprostred uponáhľanej doby, kultúry prílišnej zaneprázdnenosti a obrovského množstva technológií a médií, a opäť sa naladíme na ľudí, ktorí pre nás znamenajú najviac.

  Link:

  https://www.theatlantic.com/family/archive/2018/03/mormon-family-home-evening/556658