Rodičovstvo v čase technológií

Zistite, čo rodiny Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria o kvalitne strávenom rodinnom čase

Rodina Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria v dôležitosť spoločne stráveného času.
Rodina Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria v dôležitosť spoločne stráveného času.

Kto sú členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a čomu veria ohľadom rodín?

Rovnako ako mnohí ďalší dobrí ľudia po celom svete sú aj členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní známi svojou vierou v dôležitosť detí a rodiny. Ale tiež rovnako ako mnohí iní, aj Svätí neskorších dní si uvedomujú, že dobré rodičovstvo nie je ľahké. Rodičia v rodinách Svätých neskorších dní vedia veľmi dobre, že okrem mnohých radostí, ktoré prichádzajú s rodičovstvom, je veľa chvíľ plných uplakaných detí, špinavých riadov a nekonečných zoznamov úloh.

S toľkými radami a veľkými požiadavkami na čas rodičov môže byť ťažké spomaliť a vychutnať si rodičovstvo. Je však dôležité, aby sa rodičia prestali obávať toho, že nerobia veci perfektne a dali si pauzu od zaneprázdnenosti života, aby trávili čas so svojimi deťmi. Kniha Mormonova zaznamenáva, že keď Ježiš Kristus navštívil Ameriky, strávil Svoj čas vyučovaním a službou. Počas Svojej dôležitej práce sa venoval určitý čas výlučne deťom. „On bral ich malé deti, jedno po druhom, a žehnal im a modlil sa za ne k Otcovi“ (3. Nefi 17:21). Keď Spasiteľ ukázal dôležitosť trávenia času láskou a starostlivosťou o deti, vyzval všetkých prítomných, aby sa tiež na ne pozreli, a povedal: „Pozrite na maličkých svojich“ (3. Nefi 17:23).

Ako sa môžem lepšie spojiť so svojou rodinou?

Rodičia dnes môžu nasledovať príklad a výzvu Spasiteľa. Jedna matka napísala o tom, čo pre ňu znamená toto „pozretie“. Povedala: „Prvýkrát som toto ‚pozretie‘ zažila vtedy, keď sa mi narodila moja prvá dcéra. Jej tichý, naliehavý plač ma o polnoci prebudil a ja som sa ju chystala nakŕmiť, keď sa to stalo. Otvorila naširoko svoje oči a hľadela niekoľko dlhých, vzácnych okamihov priamo do mojich očí. Keď sme sa na seba skutočne prvýkrát ,pozreli‘, cítila som niečo z oného večného spojenia, ktoré budeme zdieľať“ (Jan Pinboroughová, „Parenting, Unplugged“, Ensign, jún 2014, 63).

Vedecké štúdie zistili, že neverbálna komunikácia, ktorá nastáva, keď sa rodičia a dojčatá „pozrú“ na seba navzájom, je nevyhnutná pre zdravý vývoj detí (pozri Pinboroughová, „Parenting, Unplugged“, 63). Ako naše deti rastú, potrebujú oné „pozretie“, alebo čas na spojenie cez rôzne, ale rovnako dôležité, spôsoby. Ale ako si rodičia môžu nájsť čas na skutočné spojenie so svojimi deťmi v takomto hektickom svete? Rodiny Svätých neskorších dní veria, že vytvorenie silnej väzby medzi rodičmi a deťmi vyžaduje viac disciplíny a sebakontroly zo strany rodičov ako zo strany detí.

Rodiny Svätých neskorších dní tiež veria, že spojenie s deťmi môže vyžadovať vedomú voľbu, aby sa odpojili od svojich digitálnych zariadení. Rodiny Svätých neskorších dní sú vyučované, že tráviť kvalitný čas s deťmi „môže znamenať, že odoláme pokušeniu kontrolovať naše SMSky alebo prechádzať príspevky na sociálnych sieťach. Môže to zahŕňať premyslené stanovenie pravidiel pre osobné a rodinné médiá [a] stanovenie hraníc, ktoré budú chrániť posvätný čas, ktorý si navzájom poskytujeme v našich rodinách“ (Pinboroughová, „Parenting, Unplugged“, 63).

Vedúci predstavitelia Cirkvi zdôraznili, aké dôležité je, aby rodičia vypli digitálne zariadenia, aby trávili viac času so svojimi deťmi. Napríklad Rosemary M. Wixomová, bývalá prezidentka celosvetovej organizácie pre deti (Primárky), učila: „Keď sme zaneprázdnení rôznymi rušivými vplyvmi, rozplynú sa oné vzácne chvíle, kedy máme príležitosť pôsobiť na deti a hovoriť s nimi. Čo tak napríklad vypnúť každý deň na chvíľu všetku elektroniku a znova nadviazať spojenie medzi sebou? Jednoducho všetko vypnite. Keď to urobíte, možno sa vám zo začiatku bude váš domov zdať príliš tichý; možno budete mať aj pocit, že niet čo robiť či o čom hovoriť. A potom, keď budete venovať plnú pozornosť deťom, spustí sa konverzácia a vy sa budete môcť radovať z toho, že sa navzájom počúvate“ („Slová, ktoré hovoríme“, Generálna konferencia apríl 2013).

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sú kresťania, ktorí veria, že Ježiš Kristus je dokonalým príkladom toho, ako by sme mali zaobchádzať s našimi rodinnými príslušníkmi. Rodiny Svätých neskorších dní nachádzajú pokoj a radosť nielen zo spoločne stráveného času, ale aj zo svojho presvedčenia, že vďaka Ježišovi Kristovi môžu posvätné rodinné vzťahy pokračovať aj po smrti. Ak sa chcete dozvedieť viac o Božom pláne pre vás a vašu rodinu, navštívte stránku pridtekukristovi.org.