Rečníci na celosvetovej konferencii zdôrazňujú nádej v Kristovi

Kristovi nasledovníci sú povolaní hľadať nádej v Spasiteľovi a prinášať svetu svetlo. 

Kristovi nasledovníci sú povolaní hľadať nádej v Spasiteľovi a prinášať svetu svetlo. Toto sa stalo hlavnou témou počas celosvetovej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní 2. – 3. októbra 2021. Veriaci z Európy sa zapojili do priebehu konferencie.

Konferenčné centrum Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Konferenčné centrum Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Keď je duchovný základ človeka pevne postavený na Spasiteľovi, „nemusíte sa báť“, povedal prezident Russell M. Nelson počas nedeľňajšieho ranného zasadania. Tento chirurg na dôchodku slúži od januára 2018 ako prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Generálne konferencie sa konajú dvakrát ročne.

Prezident Russell M. Nelson počas nedeľňajšieho ranného zasadania.
Prezident Russell M. Nelson počas nedeľňajšieho ranného zasadania.

Starší Erich W. Kopischke je členom územného predsedníctva, trojčlenného riadiaceho orgánu Cirkvi v Európe. Jeho konferenčný príhovor bol vopred zaznamenaný v Nemecku. Podelil sa o boj svojej rodiny s duševnými chorobami a povzbudil tých, ktorí majú podobné skúsenosti.

Príhovor staršieho Ericha W. Kopischkeho premietaný v sále Konferenčného centra.
Príhovor staršieho Ericha W. Kopischkeho premietaný v sále Konferenčného centra.

„Pokiaľ ide o všetkých, ktorých sa duševná choroba osobne týka, držte sa pevne svojich zmlúv, dokonca aj keď v tomto období možno necítite Božiu lásku. Urobte všetko, čo je vo vašich silách, a potom ‚môžeme v pokoji stáť … aby sme videli spásu Božiu, a aby rameno jeho bolo zjavené,‘“ povedal.

„Naše individuálne úsilie [starať sa o tých, ktorí sú núdzni] si nemusí nevyhnutne vyžadovať peniaze alebo vzdialené miesta; vyžadujú si vedenie Ducha Svätého a ochotné srdce,“ vysvetlila sestra Sharon Eubanková.

Sestra Sharon Eubanková uviedla dva príklady toho, ako Cirkev poskytla pomoc tým, ktorí to v Nemecku potrebovali.
Sestra Sharon Eubanková uviedla dva príklady toho, ako Cirkev poskytla pomoc tým, ktorí to v Nemecku potrebovali.

Prvá radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci sa podelila o dva príklady toho, ako Cirkev poskytla pomoc tým, ktorí to potrebovali v Nemecku. V Ahrweileri misionárski dobrovoľníci odhŕňali bahno a pomáhali pri čistení po silných záplavách. Členovia jedného z cirkevných zborov v Ramsteine sa zišli, aby ušili afganským ženám tradičný moslimský odev. Utečenkyniam strhli pokrývky hlavy pri šialenstve na kábulskom letisku.

Generálna konferencia sa prvýkrát po dvoch rokoch vrátila do Konferenčného centra v Salt Lake City v americkom štáte Utah, aj keď sála zostala takmer prázdna. Zúčastniť sa osobne boli pozvaní rečníci, vedúci a ich rodiny. Zasadania konferencie boli k dispozícii na celom svete prostredníctvom televízie, rádia a živého vysielania.

Sonja Poulterová vedie zmiešaný spevácky zbor študentov z Univerzity Brighama Younga počas sobotňajšieho večerného zasadania generálnej konferencie.
Sonja Poulterová vedie zmiešaný spevácky zbor študentov z Univerzity Brighama Younga počas sobotňajšieho večerného zasadania generálnej konferencie.

The Tabernacle Choir at Temple Square zaujal svoje tradičné miesto na pódiu a bol v polovičnej sile, čo členom umožňovalo sedieť v patričnej vzdialenosti, tak ako ostatní prítomní. Sonja Poulterová viedla zmiešaný spevácky zbor študentov z Univerzity Brighama Younga, ktorý počas sobotňajšieho večerného zasadania zabezpečoval hudbu. Rodáčka z Nemecka je asistentkou na fakulte na univerzitnom oddelení zborového dirigovania a súborov.

Na konci konferencie prezident Russell M. Nelson oznámil plány na výstavbu 13 nových chrámov po celom svete.

Bolo uvoľnených šesť generálnych autorít sedemdesiatnikov a bol im udelený emeritný status: Starší J. Devn Cornish, starší Timothy J. Dyches, starší David F. Evans, starší Robert C. Gay, starší James B. Martino a starší Terence M. Vinson. Prezident Henry B. Eyring tiež oznámil povolanie dvoch nových územných sedemdesiatnikov a uvoľnenie ďalších dvoch.