Prvé predsedníctvo oznámilo zmeny v generálnej konferencii

Sobotňajšie večerné zasadanie sa ruší; osobná účasť na októbrovej konferencii v roku 2021 nebude možná

Prvé predsedníctvo oznámilo zmeny v generálnej konferencii

Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní oznámilo zmeny v budúcich generálnych konferenciách Cirkvi, ktoré sa konajú každý apríl a október.

Sobotňajšie večerné zasadania budú od októbrovej konferencie zrušené. V minulosti sa konalo sobotňajšie večerné zasadanie pre ženy (v októbri) alebo pre držiteľov kňazstva (v apríli). Táto zmena sa robí, pretože teraz sú všetky zasadania generálnej konferencie k dispozícii všetkým tým, ktorí ju chcú sledovať či počúvať.

Generálna konferencia v októbri 2021 (sa bude konať 2. a 3. októbra) a zasadania konferencie sa budú prenášať zo zasadacej sály konferenčného centra v Salt Lake City. Konferenčné centrum nebude znovu dostupné pre verejnosť.

Generálna konferencia je príležitosťou pre členov Cirkvi a ich priateľov po celom svete, aby dostali posolstvá o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi od žijúcich prorokov a apoštolov vďaka technológiám, ktoré sa neustále rozširujú.