Prvé predsedníctvo oznamuje povolania v územných predsedníctvach na rok 2024

Zmeny budú v platnosti od 1. augusta

Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní oznámilo povolania v územných predsedníctvach na obdobie v rokoch 2024 – 2025. Nižšie uvedené zmeny ovplyvňujú územné predsedníctva a predsedníctvo sedemdesiatnikov a budú platné od 1. augusta 2024.

Stiahnite si PDF s povolaniami v územných predsedníctvach. (Iba v angličtine)

Prvé predsedníctvo a Kvórum Dvanástich predsedajú všetkým záležitostiam Cirkvi. Členovia územných predsedníctiev sú generálne autority sedemdesiatnici alebo územní sedemdesiatnici. Územné predsedníctva sa skladajú z prezidenta a dvoch radcov, ktorí pôsobia v územných kanceláriách v každom území, ktoré je im pridelené.

V Cirkvi Ježiša Krista je 23 území – šesť v Spojených štátoch a Kanade a ďalších 17 území mimo týchto dvoch krajín.

Od roku 1984 boli zriadené územia za účelom riadenia práce v geografických lokalitách celosvetovej Cirkvi. Územné predsedníctva pre USA a Kanadu pracujú z Cirkevného ústredia v Salt Lake City v Utahu. Cirkevné územie Stredný východ/západná Afrika sa taktiež spravuje z ústredia.

„Sedemdesiatnici majú jednať v mene Pána pod vedením Dvanástich … pri budovaní cirkvi a usmerňovaní všetkých jej záležitostí vo všetkých národoch” (Pozri Náuka a zmluvy 107:34).

Predsedníctvo sedemdesiatnikov

Predsedníctvo sedemdesiatnikov na obdobie 2024 – 2025, zľava doprava: Starší Carl B. Cook, starší José A. Teixeira, starší S. Mark Palmer, starší Marcus B. Nash, starší Michael T. Ringwood, starší Arnulfo Valenzuela a starší Edward Dube.

Predsedníctva území

EURÓPA – STRED

Predsedníctvo územia Európa – stred na obdobie 2024 – 2025, zľava doprava: Starší Jack N. Gerard, prvý radca; starší Rubén V. Alliaud, prezident; a starší James W. McConkie III., druhý radca.

EURÓPA – SEVER

Predsedníctvo územia Európa – sever na obdobie 2024 – 2025, zľava doprava: Starší Marcos A. Aidukaitis, prvý radca; Scott D. Whiting, prezident; a starší Alan T. Phillips, druhý radca.

V súčasnosti na Ukrajinu a Moldavsko dohliada starší Kyrylo Pokhylko, územný sedemdesiatnik, ako asistent predsedníctva územia Európa – sever.

EURÁZIA

Predsedníctvo územia Eurázia na obdobie 2024 – 2025, zľava doprava: Starší Nikolai Ustyuzahaninov, prvý radca; starší Alexey V. Samaykin, prezident; a starší Aleksandr A. Drachyov, druhý radca. Všetci sú územnými sedemdesiatnikmi.