Prvé predsedníctvo oznamuje obmedzené opätovné otvorenie chrámov

Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v liste všetkým členom Cirkvi vyjadrilo vďaku za úsilie všetkých tých, ktorí pracovali na riešení globálnej pandémie COVID-19.

„S hlbokou vďačnosťou nášmu Nebeskému Otcovi, že vypočul naše modlitby, sa tešíme, že môžeme oznámiť starostlivé a postupné otváranie chrámov,“ uviedlo Prvé predsedníctvo. „Počnúc od pondelka 11. mája 2020 sa vo vybraných chrámoch pre členov, ktorí boli predtým obdarovaní, začnú vykonávať obrady za žijúcich – obrady pečatenia manžela a manželky.“

Pečatenia vo vybraných chrámoch

V prvej fáze opätovného otvorenia chrámov sa chrámové obrady obmedzia na pečatenie žijúcich manželov a manželiek (manželstvá) pre členov, ktorí už sú obdarovaní. Začne sa to vo vybraných chrámoch v Idahu a Utahu (USA) a Nemecku a Švédsku (pozri zoznam otváraných chrámov na konci tohto článku). Aktuálny stav otvorenosti chrámov nájdete na stránke jednotlivých chrámov na Temples.ChurchofJesusChrist.org.

Tieto pečatenia sa budú konať od pondelka do soboty iba na základe dohodnutého termínu a zo začiatku budú obmedzené na jeden obrad pečatenia alebo rodinu v chráme. Po dohodnutí termínu personál overí, či manželský pár žije na schválenom zemepisnom území na obdržanie obradov v danom chráme. Budú sa dodržiavať všetky vládne nariadenia a nariadenia ohľadom verejného zdravia, vrátane obmedzení týkajúcich sa cestovania a prekračovania štátnych alebo iných regionálnych hraníc a používania bezpečnostných pomôcok, ako sú rúška.

Pri týchto obradoch pečatenia žijúcich budú mať chrámy veľmi obmedzený počet chrámových pracovníkov – iba dve alebo tri osoby. Každá nevesta, ženích a ich obmedzený počet hostí budú uvítaní pri dverách chrámu a sprevádzaní do pečatiacej miestnosti. Nevesta a ženích sú vyzvaní, aby prišli do chrámu oblečení v obvyklých bielych nohaviciach, košeli a kravate (pre mužov) a šatách (pre ženy). Potom sa v chráme oblečú do obradného chrámového oblečenia.

Počet účastníkov každého pečatenia bude obmedzený na nevestu, ženícha a obmedzený počet hostí podľa pokynov poskytnutých v čase plánovania termínu. Do chrámu majú prísť iba tí, ktorí sú v dobrom zdravotnom stave a nemajú príznaky COVID-19. Pečatiaca miestnosť a ďalšie miestnosti v chráme sa po každom obrade dôkladne vyčistia a dezinfikujú.

Chrám vo Frankfurte

Postupné otváranie

Opätovné otvorenie chrámov bude prebiehať obozretne a starostlivo naplánovaným a koordinovaným spôsobom na základe obmedzení miestnej samosprávy a na základe povolenia Chrámového oddelenia. Pre zníženie rizika, uspokojenie dopytu a kapacity chrámu a dodržiavanie všetkých príslušných zdravotných obmedzení v chrámovom okrsku, boli určené štyri fázy otvárania.

Fáza 1: Otvorené iba pre obmedzené pečatenia žijúcich

 • Vykonávajú sa iba pečatenia žijúcich pre už obdarovaných členov podľa prísnych pokynov a bezpečnostných opatrení

Fáza 2: Otvorené iba pre všetky obrady žijúcich

 • Vykonávajú sa všetky chrámové obrady pre žijúcich jednotlivcov

 • Ubytovanie pre návštevníkov, požičiavanie oblečenia a stravovacie zariadenia ostávajú zatvorené

Fáza 3: Otvorené pre vykonávanie všetkých obradov s obmedzeniami

 • Pokračuje sa v poskytovaní obradov pre žijúcich jednotlivcov

 • Vykonávajú sa obrady v zastúpení za predkov obmedzeným spôsobom

 • Podľa potreby sa otvorí ubytovanie pre návštevníkov, požičiavanie oblečenia a stravovacie zariadenia

Fáza 4: Otvorené v plnej prevádzke

 • Obnoví sa normálne fungovanie chrámu

Podľa pokynov Chrámového oddelenia sa znovu otvoria ďalšie chrámy na základe pokynov miestnej vlády a verejného zdravotníctva. Pri opätovnom otvorení sa budú riadiť rovnakými fázami, počnúc pečatením manželov a manželiek v dohodnutých termínoch.

Prioritné obrady

V prípade aktuálne dohodnutých obradov za žijúcich budú členovia kontaktovaní chrámovými pracovníkmi, aby potvrdili svoju rezerváciu alebo si vybrali iný termín. Prednosť pri plánovaní obradov budú mať členovia, ktorým boli zrušené termíny z dôvodu zatvorenia chrámu. Členovia v takejto situácii majú kontaktovať chrám, aby si naplánovali termín obradu. Konečná priorita sa potom pridelí novým termínom.

Informácie o konkrétnych chrámoch

Členovia môžu sledovať stav otvorenia svojho konkrétneho chrámu a akékoľvek obmedzenia tým, že navštívia tento zoznam chrámov (PDF) alebo pôjdu na stránku Temples.ChurchofJesusChrist.org. Prezidenti chrámu budú tiež spolupracovať s územnými sedemdesiatnikmi pri zdieľaní informácií o stave opätovného otvorenia daného chrámu.

Bezpečnosť

Okrem vyššie uvedených procesov prijme každé chrámové predsedníctvo ďalšie preventívne opatrenia na ochranu chrámových pracovníkov a návštevníkov. To bude zahŕňať umožnenie návštevníkom nosiť svoje vlastné rúška a rukavice, poskytovanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na viacerých miestach v chráme a povzbudzovanie k častému umývaniu rúk a vhodných sociálnych rozostupov. Všetci, ktorí slúžia v chráme, tak budú robiť na báze dobrovoľníctva. Aby sa ďalej zvýšila bezpečnosť, vykonajú sa úpravy prevádzkových poriadkov chrámov, usporiadania sedadiel a úpravy v budovách.

Prvé predsedníctvo uzavrelo svoj list vyjadrením nádeje a žiadosťou: „Žiadame o vašu pokračujúcu vieru a modlitby, aby táto pandémia a jej pretrvávajúce účinky mohli odznieť. Tešíme sa na deň, kedy budeme môcť obnoviť plnú prevádzku našich chrámov, kongregácií a misionárskej služby.“

Stav chrámu

Nasledujúce chrámy začnú 1. fázu otvárania 11. mája 2020*:

 • Chrám v Boise, Idaho

 • Chrám v Bountiful, Utah

 • Chrám v Brigham City, Utah

 • Chrám v Cedar City, Utah

 • Chrám vo Frankfurte, Nemecko

 • Chrámu vo Freibergu, Nemecko

 • Chrám v Idaho Falls, Idaho

 • Chrám v Logane, Utah

 • Chrám v Manti, Utah

 • Chrám v Monticelle, Utah

 • Chrám v Ogdene, Utah

 • Chrám v Oquirrh Mountain, Utah

 • Chrám v Paysone, Utah

 • Chrám v centre Prova

 • Chrám v Prove, Utah

 • Chrám v Štokholme, Švédsko

 • Chám v Twin Falls, Idaho

Pozrite si úplný zoznam chrámov a ich aktuálny stav.

*Niektoré chrámy v Idahu a Utahu prechádzajú každoročnou údržbou a po dokončení tejto práce budú znova otvorené.