Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Pripravovaný tretí zväzok knihy „Saints“ (Svätí) sa pozerá späť na históriu Cirkvi v Európe

Prínos prvých Svätých neskorších dní posilňuje vieru naprieč generáciami 

Vëllimi i ardhshëm nr. tre “Saints” [“Shenjtorët”] sjell në vëmendje historinë e Kishës në Europë

Britský historik James Perry vidí históriu ako spôsob „prísť na to, prečo sú veci také, aké sú“. Jeho zvedavosť sa zmenila na vášeň a neskôr na kariéru. Ako autora a historika tretieho zväzku „Saints“ (Svätí), rozprávanej histórie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, sa Perryho výskum zameriava na životy prvých členov Cirkvi v Spojenom kráľovstve a Európe. Tretí zväzok má byť vydaný v prvej polovici roku 2022.

Povedal, že tretí zväzok je najpravdepodobnejšie „najmenej známym obdobím histórie Cirkvi“ a že „čitatelia môžu očakávať, že sa dozvedia viac o histórii Cirkvi v Európe, ako prežila dve svetové vojny a ekonomické krízy. Taktiež sa dozvedia, ako Cirkev riešila bývalé praktiky polygamie a ako prekonala časť finančného a politického tlaku, ktorý prežívala v Amerike“. Tento zväzok tiež ukáže, ako vznikol švajčiarsky chrám a spôsob, akým ovplyvnil rozvoj chrámov po celom svete.

Brat Perry povedal, že tento zväzok „Saints“ (Svätých) bude obsahovať príbehy o Svätých neskorších dní z Československa, Francúzska, Nemecka, Holandska, Spojeného kráľovstva a ďalších európskych krajín.

James Perry, PhD, FHEA je spisovateľ a historik pre Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní
James Perry, PhD, FHEA je spisovateľ a historik pre Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

V rámci svojej práce brat Perry číta listy, záznamy a denníky a tiež prezerá výstrižkové albumy a iné historické dokumenty, aby našiel a overil príbehy, na ktoré narazí. Spolu s ďalšími historikmi sa snaží nájsť príbehy, ktoré sú „dostatočne zaujímavé na to, aby prinútili čitateľov k čítaniu, ukázali zmenu v Cirkvi a sú duchovne povznášajúce. Zaoberáme sa aj kontroverznými udalosťami, ale snažíme sa členov Cirkvi aj informovať, vzdelávať a inšpirovať“.

„Vždy som prekvapený obeťami, ktoré sú členovia Cirkvi ochotní priniesť. Najmä keď si sami seba predstavíte v situácii iných ľudí, keď počas vojny stratili svojich najbližších, zomreli im manželia a majú veľký dôvod na to, aby sa odvrátili od náboženstva a od Boha, ale oni sa priblížia a sú stále ochotní priniesť obete, aj keď nemajú nič. Je to jednoducho veľmi inšpiratívne.“

Vznik diela „Saints“ (Svätí) je proces spolupráce medzi historikmi a kreatívnymi spisovateľmi,“ povedal brat Perry. „Ako historik sa snažím nájsť postavy a poskytnúť kreatívnym spisovateľom niekoľko rozličných možností. Keď si pozrú zdroje, ktoré sme zhromaždili, načrtnú, ako by daný príbeh mohol vyzerať, pričom využijú čo najviac rozličných udalostí, ktoré sa stali v Cirkvi.“

Povedal, že táto práca by nebola možná bez osobných denníkov a záznamov, ktoré boli vedené od prvých dní Cirkvi. Brat Perry povzbudzuje súčasných Svätých neskorších dní, aby robili to isté.

„Sme len jedno ohnivko v reťazi histórie znovuzriadenia a máme právo čerpať silu z tých, ktorí boli pred nami. Tiež zdieľame zodpovednosť zanechať dedičstvo tým, ktorí prídu po nás,“ povedal brat Perry.

Jeho túžbou je, aby si členovia a priatelia Cirkvi v Európe prečítali knihu Svätí a „aby to v nich zanechalo túžbu snažiť sa trochu viac, byť trochu lepšími a čerpať silu z prínosu, ktorí mali druhí v minulosti,“ povedal brat Perry. „Súčasný stav Cirkvi v Európe je z veľkej časti výsledkom tých, ktorí tu boli pred nami. Prekonali stereotypy, postavili budovy, zdieľali evanjelium, písali novinové články a každý z týchto skutkov pokračoval v utváraní Cirkvi a jej miesta v dnešnej spoločnosti.“

James Perry so svojou rodinou
James Perry so svojou rodinou

Ak by si niekto chcel prečítať zväzky jeden a dva knihy „Saints“ (Svätí), výtlačky sa dajú zakúpiť v distribučných centrách v blízkosti chrámov Svätých neskorších dní alebo online v cirkevnom online obchode (v 14 jazykoch). Táto séria je tiež dostupná bezplatne v Knižnici evanjelia a v ďalších formátoch tu. Tip pre čitateľov: zasvätenie chrámu sa nachádza na konci každej knihy série; zväzok jeden – chrám v Nauvoo, zväzok dva – chrám v Salt Lake a zväzok tri – chrám vo Švajčiarsku.  

Okrem toho bude každý mesiac na cirkevných spravodajských portáloch po celej Európe publikovaná séria šiestich príbehov, ktoré našiel a napísal brat Perry. Tieto články budú obsahovať prínos Svätých neskorších dní k základom Cirkvi v Európe. Táto séria sa nazýva „Míľniky a zázraky: Dedičstvo Svätých neskorších dní v Európe“ a začne sa článkom Arthur Winter: „Jeden z veľkých darov Británie pre prácu Cirkvi.“

O Jamesovi Perrym, PhD, FHEA

James Perry sa stal členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní ako mladý muž v Anglicku. Dva roky po tom, ako bol pokrstený, slúžil na misii na plný úväzok v anglickej misii Manchester. Bol poctený, že slúžil v oblastiach, kde žili misionári a členovia Svätých neskorších dní počas prvých dní Cirkvi.

Po svojej misii brat Perry študoval históriu na Univerzite v Lancasteri, kde získal bakalársky a magisterský titul a doktorát. Je členom Akadémie vyššieho vzdelávania a v minulosti bol výskumníkom a prednášateľom na Univerzite v Lancasteri a manažérom univerzitnej kariéry a akademických podporných tímov na Newcastle College.  

Brat Perry pracuje na plný úväzok pre Cirkev ako spisovateľ a historik a momentálne slúži ako prezident pobočky svojej kongregácie v severnom Anglicku, kde žije so svojou manželkou a dvomi deťmi.