Príbehy z Knihy Mormonovej ožívajú v ďalších jazykoch

Starodávny prorok raz učil, že posvätné slová, ktoré sú teraz Knihou Mormonovou budú „udržiavané a zachovávané rukou Pána, pokiaľ nevyjdú ku každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu“ (Alma 37:4).

Toto proroctvo sa bude ďalej rozvíjať, keď budú sprístupnené ďalšie epizódy hraného seriálu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní z Knihy Mormonovej v týchto dodatočných 14 jazykoch, ktoré pribudnú k angličtine: španielsky, portugalsky, francúzsky, taliansky, nemecky, rusky, kórejsky, japonsky, kantónsky, mandarínsky, jazyk Tagalog, cebuánsky, samojsky a tonžsky. 

Záber zo zákulisia tretej série seriálu videí z Knihy Mormonovej
Záber zo zákulisia tretej série seriálu videí z Knihy Mormonovej

Najnovšie epizódy, ktoré vyšli v angličtine na jar 2020, sa venujú učeniam z posvätného textu, tak ako bol zaznamenaný prorokmi v starodávnych Amerikách približne od roku 130 pred Kr. do 421 po Kr., vrátane Mosiáša, Almu a Mormona.

„Tieto videá zamerané na Krista privedú ľudí k Spasiteľovi práve tak, ako tento posvätný text,“ povedala sestra Reyna Aburtová, druhá radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci. Tiež slúži v komisii, ktorá dohliada na projekt seriálu videí z Knihy Mormonovej.

Rodina sa modlí, obrázok zo scény v epizóde tretej série videí z Knihy Mormonovej.
Rodina sa modlí, obrázok zo scény v epizóde tretej série videí z Knihy Mormonovej.

Epizódy v uvedených jazykoch nájdete na oficiálnych stránkach Cirkvi pre tieto krajiny v časti Inšpiratívne médiá. Vo viacerých knižniciach sa v časti menu Videá predsedníctva územia nachádza možnosť, ktorá sa nazýva Sväté písma. Knižnica pod názvom Videá z Knihy Mormonovej zahŕňa všetky videá, ktoré zatiaľ vyšli.