Brusel

Prezidentka ženskej organizácie Cirkvi prehovorila v Európskom parlamente

Sestra Camille N. Johnsonová ponúkla svoj pohľad na to, ako posilniť slobodu náboženstva alebo vierovyznania žien.

Sestra Camille N. Johnsonová, generálna prezidentka Združenia pomoci Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, vystúpila 4. marca 2024 v Bruseli v Európskom parlamente s prejavom na stretnutí zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, cirkví a obhajcov náboženskej slobody. Hovorila na tému „Empowering Women’s Freedom of Religion or Belief“ [Posilnenie slobody náboženstva alebo vierovyznania žien] a podelila sa o svoje osobné skúsenosti a postrehy o tom, ako môžu veriace ženy prispieť k spravodlivejšej a zjednotenejšej spoločnosti.

Hostiteľkou stretnutia bola pani Anja Hagaová, členka Európskeho parlamentu, v spolupráci s Úradom pre medzinárodné vzťahy Cirkvi a EÚ v Bruseli. Prezentácie sa zaoberali rôznymi pohľadmi na slobodu náboženstva a vierovyznania a zahŕňali dve panelové diskusie, v ktorých sa zdieľali osobné príbehy. Podujatie sa prelínalo s Medzinárodným dňom žien, ktorý sa každoročne oslavuje 8. marca, aby sme ocenili úspechy a výzvy žien po celom svete.

Sestra Johnsonová začala svoj príhovor vyhlásením jedinečnej úlohy, ktorú ženy zohrávajú v spoločnosti tým, že sú prirodzenými vedúcimi, učiteľkami, vychovávateľkami, liečiteľkami a mierotvorkyňami. Ak nie je chránená sloboda náboženstva alebo vierovyznania, táto úloha nie je kompletne naplnená.

„Vedci skúmajúci spoločnosť ukázali, že sociálny konflikt narastá v takom rozsahu, v akom spoločnosti a vlády obmedzujú náboženské slobody. Takýto konflikt a následné násilie vždy poškodzujú tých najzraniteľnejších vrátane žien a detí. Destabilizuje ekonomiky a domácnosti. Prehlbuje sa nerovnosť vrátane rodovej nerovnosti. A bráni to ženám používať svoje vrodené dary na pestovanie mieru,“ povedala.

Spomenula, že ak majú obyčajné ženy splniť svoje jedinečné každodenné úlohy vytvárania pokoja, musia byť aj ony samé inšpirované, vychovávané, uzdravované, splnomocňované a učené o svojom božskom potenciáli. Ženy „musia byť schopné žiť podľa svojich najvyšších túžob a hodnôt a zhromažďovať sa, zdieľať a organizovať sa za účelom vzájomnej podpory. Toto, samozrejme, poskytuje silná sloboda náboženstva a vierovyznania – uistenie pre ženy, mužov a deti, že môžu žiť svedomitý morálny život so vzájomnou podporou spoluveriacich a zároveň poskytovať rovnakú dôstojnosť svojim blížnym,“ vyhlásila.

Prvá panelová diskusia sa zamerala na odolnosť žien na celom svete a ich príbehy o snahe o slobodu náboženstva a vierovyznania. Medzi rečníkmi boli Rachel Bayaniová, zástupkyňa Bahájskeho medzinárodného spoločenstva, Helene Fisherová, zástupkyňa presadzovania rodovej a náboženskej slobody, a Anastasia Hartmanová, zástupkyňa organizácie Open Doors International.

Druhý panel sa zameral na prezentáciu stratégií a riešení na podporu práv žien v kontexte slobody náboženstva alebo vierovyznania. Carolyn Handschinová, predsedníčka Výboru mimovládnych organizácií pre postavenie žien v Ženeve, ponúkla pohľad na prínos organizácie občianskej spoločnosti v rámci Organizácie Spojených národov. Susan Kerrová, hlavná poradkyňa pre slobodu náboženského vyznania z Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, zdieľala význam bezpečnostnej zložky pri uplatňovaní slobody náboženského vyznania človeka.

Francesco Di Lillo, riaditeľ Úradu pre medzinárodné vzťahy Cirkvi a EÚ v Bruseli, ktorý panel moderoval, dúfa, že „toto podujatie podnieti viac dialógov a spolupráce medzi náboženskými a politickými predstaviteľmi, ako aj občianskou spoločnosťou, s cieľom podporovať a chrániť náboženskú slobodu žien po celom svete“.

Hostiteľka podujatia, pani Anja Hagaová, na jeho záver povedala, že „ak chceme mier, musíme sa postaviť za náboženskú slobodu. A musíte bojovať za náboženskú slobodu pre ženy. Takto nastolíte mier vo svete“.

Deň sa skončil večerou s veľvyslankyňami a vedúcimi predstaviteľkami organizácií občianskej spoločnosti, ktorá podporila dialóg o perspektívach náboženskej slobody a o tom, ako toto základné právo môže viesť k spravodlivejším spoločnostiam.

Sestra Johnsonová sa tiež stretla s členmi Cirkvi v Bruseli na mimoriadnom slávnostnom zasadaní pre ženy. Neskôr sa zúčastnila stretnutia s misionármi Cirkvi, ktorí slúžia v misii Belgicko – Holandsko. Toto stretnutie sa konalo v novom zborovom dome Cirkvi v Brede v Holandsku.