Prezidentka Maďarska Katalin Nováková sa stretla s Prvým predsedníctvom Cirkvi

26. septembra 2023 navštívila maďarská prezidentka Katalin Nováková so sprievodom mesto Salt Lake City v Utahu v Spojených štátoch amerických, a stretla sa s prezidentom Dallinom H. Oaksom a prezidentom Henrym B. Eyringom, prvým a druhým radcom v Prvom predsedníctve Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prítomní boli aj starší David A. Bednar z Kvóra dvanástich apoštolov a starší Massimo De Feo, ktorý je prezidentom územia Európa - stred.

Títo predstavitelia sa zaoberali otázkami náboženskej slobody a slobody vyjadrovať svoje presvedčenie vo verejnom priestore, napriek tomu, čo si iní môžu povedať alebo myslieť. Ďalšou dôležitou témou stretnutia bola úloha rodiny. Prezident Eyring poznamenal, že rodiny sú ústredným prvkom učenia Cirkvi a „dôvod, prečo staviame chrámy, aby tieto rodiny mohli byť navždy spojené“. Prezidentka Nováková sa vyjadrila, že výchova dieťaťa je to najlepšie, čo môže kto urobiť. Starší David A. Bednar poznamenal, že počas rozhovoru vládol v miestnosti úžasný pocit a všetci prítomní sa usmievali.

Počas diskusie mal starší De Feo príležitosť poďakovať prezidentke Novákovej za to, že je príkladom kresťanky, ktorá o svojej viere nemlčí a ani sa nebojí otvorene hovoriť o Ježišovi Kristovi. Starší De Feo povedal: „Vo svete, ktorý sa stáva čoraz sekulárnejším, sme našli spoločnú reč v našom spoločnom presvedčení, že svet potrebuje viac počuť meno Spasiteľa. V tomto sme zjednotení ako ‚jedno v Kristovi‘.“

Na konci stretnutia bola prezidentka Nováková oboznámená s umiestnením chrámu v Budapešti, ktorého stavbu oznámil prezident Russell M. Nelson na generálnej konferencii v apríli 2019. Ocenila a mala radosť z toho, že sa dozvedela, že bola prvou osobou, ktorá o tom bola oficiálne informovaná predtým, ako Cirkev 9. októbra zverejnila verejný oznam.

Stretnutie sa skončilo postrehmi prezidenta Oaksa, že Cirkev bola požehnaná stretnutím s takou kresťanskou ženou a že je veľmi vďačný za to, že Maďarsko tak prijalo Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prezidentka Nováková potom požiadala o modlitbu za jej krajinu a ľudí v nej. Starší Bednar veľmi rád predniesol túto modlitbu.