Frankfurt nad Mohanom

Pozvánka na sledovanie aprílovej generálnej konferencie 2023

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní pozýva všetkých, aby sa počas nadchádzajúcej cirkevnej generálnej konferencie, ktorá sa bude konať v sobotu a nedeľu 1. – 2. apríla 2023, pripojili k miliónom ľudí po celom svete a vypočuli si inšpirujúce posolstvá nádeje a obnovy od žijúcich prorokov a apoštolov.

Christ with people on Palm Sunday

Zapojenie sa do tohto cirkevného vysielania pomáha ľuďom dozvedieť sa o Ježišovi Kristovi, posilniť svoj osobný vzťah so Spasiteľom a zažiť pokoj, nádej a radosť, ktoré prichádzajú, keď Ho nasledujú. Svätých neskorších dní, priateľov Cirkvi a všetkých ostatných povzbudzujeme a pozývame, aby sa zúčastnili na konferencii, ktorá sa uskutoční počas víkendu, na ktorý pripadá slávenie Kvetnej nedele.

„Generálna konferencia predstavuje príležitosť získavať osobné zjavenie počas toho, ako nám generálni vedúci Cirkvi poskytujú rady a usmernenia,“ napísalo Prvé predsedníctvo Cirkvi. „Členov povzbudzujeme, aby počúvali, študovali a uplatňovali rady dané na konferencii a premýšľali nad nimi.“

Celosvetové vysielanie sa uskutoční z Konferenčného centra v Salt Lake City v Utahu, USA. Vysielať sa bude počas oboch dní a vysielanie bude pozostávať z piatich jedinečných dvojhodinových všeobecných zasadaní. Časy sú uvedené v stredoeurópskom letnom čase (CEST).

 

Sobota 1. apríla 2023

Sobota 1. apríla 18:00 – sobotňajšie ranné zasadanie

Sobota 1. apríla 22:00 – sobotňajšie popoludňajšie zasadanie

 

Nedeľa 2. apríla 2023

Nedeľa 2. apríla 14:00 – sobotňajšie večerné zasadanie

Nedeľa 2. apríla 18:00 – sobotňajšie ranné zasadanie

Nedeľa 2. apríla 22:00 – sobotňajšie popoludňajšie zasadanie

Informácie o účasti na zasadaní generálnej konferencie v Konferenčnom centre nájdete na stránke živé podujatia Temple Square.

 

Ako si konferenciu pozrieť alebo vypočuť naživo?

Všetky zasadania konferencie budú vysielané naživo na stránke ChurchofJesusChrist.org vo viac ako 70 jazykoch. Diváci môžu konferenciu sledovať a počúvať aj na Youtubovom kanáli generálnej konferencie, v aplikácii Knižnica evanjelia a na ďalších rozhlasových, televíznych, satelitných a digitálnych kanáloch.

Ako si konferenciu pozrieť alebo vypočuť spätne?

Po odvysielaní budú posolstvá k dispozícii v textovom, zvukovom a video formáte na viacerých kanáloch na sledovanie a štúdium. Tieto kanály sú Knižnica evanjelia, Gospel Media, Youtubový kanál generálnej konferencie, podcast generálnej konferencie a cirkevné časopisy.

Ako sa pripraviť na generálnu konferenciu

Pomôžte deťom a mládeži pripraviť sa na generálnu konferenciu pomocou „aktivít a činností pre deti a mládež, spojených s generálnou konferenciou.“

Ďalšie zdroje

Niektoré z týchto zdrojov môžu byť dostupné len vo vybraných jazykoch.

Nápady na učenie sa a výučbu z generálnej konferencie