Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Pozemskí anjeli na Slovensku

Starší Scott a sestra Kelly Kozakovci sú starší misionársky pár, ktorý slúži na Slovensku a v Poľsku. Slúžia ako riaditelia Humanitárnej pomoci Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Snažia sa pomáhať veľmi chudobnej rómskej komunite pri Karolovom Dvore na Slovensku získať palivové drevo, aby si tam obyvatelia mohli variť jedlo a vykurovať svoje skromné príbytky. Karolov Dvor je malé mestečko vzdialené asi 500 kilometrov východne od Bratislavy.

Vo februári 2023 Kozakovci oznámili, že pre rómsku osadu hľadajú – a neúspešne – veľké množstvo palivového dreva za dobrú cenu. Bolo to vo februári a stále bola veľká zima. Boli veľmi vďační za to, že sa im dostalo niečoho, čo označili za „láskyplné milosrdenstvo“, pretože im dvaja dobrí muži, ktorí s nimi ani s rómskou komunitou nie sú v príbuzenskom vzťahu, pomohli tento významný problém vyriešiť.

Rómovia sú v mnohých oblastiach sveta považovaní za vyvrheľov a mnohí žijú v extrémnej chudobe, ako aj tí, ktorí žijú v tejto dedine. Jediným spôsobom vykurovania a varenia jedla v ich provizórnych príbytkoch sú malé piecky na drevo. Cena palivového dreva na Slovensku sa však viac ako zdvojnásobila.  V súvislosti s obávanou energetickou krízou v Európe čoraz viac ľudí v strednej Európe očakáva , že budú svoje domy musieť vykurovať drevom, a Slovensko je hlavným zdrojom tohto dreva.

Títo Rómovia si jednoducho nemohli dovoliť drevo, ktoré potrebovali. K problémom súvisiacim s vysokými nákladmi a veľkým množstvom potrebného dreva sa pridali vzdialenosť a náklady na dopravu – rómska dedina je od najbližšieho zdroja dreva vzdialená približne tri hodiny.

Ale potom nám „prišli na pomoc dvaja anjeli“, spomína starší Kozak. Počas jedného bežného rozhovoru spomenul problémy týkajúce sa palivového dreva svojmu novému kamarátovi Jozefovi Molnárovi. Jozef sa rozhodol osloviť svojho kamaráta Jozefa Karahutu, ktorý podniká s rezivom. Dohodlo sa, že Kozakovci sa s Jozefom Karahutom stretnú pri sklade jeho reziva, aby s ním mohli diskutovať o tom, čo potrebujú.  Hoci Jozef obchodoval s rezivom a nie s palivovým drevom, ochotne súhlasil, že im za dobrú cenu pripraví veľký náklad palivového dreva – dosť na to, aby sa ním zásobila rómska osada do konca zimy. A nielen to – zariadili aj doručenie dreva do troch dní. „Títo dvaja muži boli doslova anjelmi, ktorí uskutočnili zázrak pre ľudí v núdzi, ktorí zúfalo potrebovali pomoc,“ povedali Kozakovci.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní učil: „Svedčím vám o anjeloch, ako nebeských, tak aj o tých smrteľných. Keď hovoríme o tých, ktorí sú nástrojmi v rukách Božích, je nám pripomínané, že nie všetci anjeli sú spoza druhej strany závoja. S niektorými kráčame a rozprávame sa – tu, teraz, každý deň.  Niektorí z nich bývajú v našom susedstve.“

Slovami manželov Kozakových: „Náš Nebeský Otec nás stále požehnáva zdrojmi, ktoré potrebujeme na plnenie účelu našej misie, ktorým je žehnať Božím deťom. A v niektorých prípadoch sú týmito zdrojmi práve niektoré Jeho ďalšie deti.“ Manželia Kozakovci sú dvaja z 50 misionárov z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorí na plný úväzok slúžia v oblasti Sociálnej pomoci a sebestačnosti v Európe. Misionárov s týmto povolaním je na svete viac ako 200. Obaja môžu z vlastnej skúsenosti povedať, že keď sa riadime výrokom Ježiša Krista, aby sme milovali svojich blížnych a slúžili im, Boh robí zázraky – a niekedy posiela aj anjelov.

Sobota 8. apríla je Medzinárodným dňom Rómov. Oslavuje sa rómska kultúra, história a umenie a prínos Rómov pre mnohé národy.  Je to tiež snaha o rozšírenie povedomia o mnohých výzvach, ktorým čelia.  Podobne ako niektoré iné etnické menšiny, aj Rómovia boli po celé stáročia ignorovaní a znevýhodňovaní.  Približne 80 % Rómov v Európe žije v úplnej chudobe a tí, ktorí žijú v blízkosti mesta Karolov Dvor, nie sú výnimkou.

Rómovia, ktorých počet sa počíta na milióny, tvoria až 12 % (presný počet nie je známy) celkovej populácie v Maďarsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Španielsku a vo Francúzsku.  Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní slúži všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, vierovyznanie, kultúru alebo krajinu.  V roku 2022 mala Cirkev v Európe 138 humanitárnych projektov, z ktorých malo prospech viac ako 351 000 ľudí.

Jednoduchý priateľský pozdrav podnietil priateľstvo staršieho a sestry Kozakovcov s Jozefom a Ľudmilou Molnárovými.  Starší Kozak hovorí: „Pán koná záhadnými spôsobmi. Jozef a Ľudmila Molnárovci sú rodení Slováci, ale v minulosti žili 10 rokov v USA. Ľudmila spoznala americký prízvuk sestry Kozakovej, keď sa pozdravili v obchode pri našej bytovke.“ Po niekoľkých minútach rozhovoru si uvedomili, že ich rodiny pred viac ako 25 rokmi žili blízko seba v meste Irvine v Kalifornii. Oba páry majú syna, ktorý v tom čase hral hokej. Keď sa v Irvine konalo slávnostné otvorenie nového klziska, bol tam starší Kozak a jeho syn, a bol tam aj Jozef so svojím synom. Je možné, že stáli hneď vedľa seba.

Po dvadsiatich piatich rokoch sa nakoniec stretli – na Slovensku, 10 600 kilometrov od Irvine – aby do rómskej osady na okraji Karolovho Dvora priviedli „pozemských anjelov“ a tiež lepšiu zimu.