Špeciálna generálna konferencia o slávnom znovuzriadení evanjelia Ježiša Krista

Jesus heals people on the American continent
Russell M. Nelson

Moji drahí bratia, sestry a priatelia,

viem, že vaša myseľ je v tomto okamihu plná obáv o vaše zdravie, zdravie vašich rodín, ekonomiku a vaše vlastné zamestnanie. Pandémia COVID-19 naďalej ovplyvňuje životy a narúša bežné činnosti. A to sa pridáva k ďalším výzvam, ktorým bezpochyby čelíte. Nedávne zemetrasenia v Salt Lake City sú len jedným z príkladov ďalších zdrojov stresu, ktoré zvyšujú naše obavy.

Tieto výzvy spôsobujú, že mnohí majú pocit, že nestoja na pevnej zemi. Premýšľajú o tom, na čo sa môžu skutočne spoľahnúť v tomto čase nepokojov.

Pripomína mi to rozhovor, ktorý som mal nedávno s drahým priateľom. Tento muž bol vyšším vládnym úradníkom v inom štáte, ktorého poznám už roky. Keď som ho naposledy navštívil, bol som prekvapený, keď som videl, ako bol privezený na naše stretnutie na invalidnom vozíku.

Tento krehký priateľ potom prehovoril. „Som už veľmi dlho chorý,“ povedal. „Väčšinu dní len ležím v posteli, pozerám sa na strop a túžim vedieť, čo je pravda.“

Počas skúšok je málo vecí rovnako povzbudzujúcich a upokojujúcich ako pravda. Apoštol Pavol predpovedal náš deň a prorokoval, že prídu dni skúšok. Dodal, že MNOHÍ sa budú stále učiť, ale nikdy nebudú schopní poznať pravdu.

Pravdou je, že uprostred ponurej temnoty problematického sveta svieti svetlo Ježiša Krista stále jasnejšie. Keď Ho hľadáme a učíme sa počúvať Ho, môže hovoriť k našim srdciam a mysliam pravdu.

V tejto súvislosti sa tešíme na nadchádzajúcu generálnu konferenciu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorá sa bude konať 4. a 5. apríla, počas ktorej sa od vedúcich Cirkvi dozvieme o slávnom znovuzriadení evanjelia Ježiša Krista a o tom, ako Jeho evanjelium prináša do našich životov pokoj.

Pretože sa veľké kongregácie v súčasnosti nemôžu zhromažďovať, bude táto konferencia vyzerať inak. Ale pravda, že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ – a že plnosť Jeho evanjelia bola znovuzriadená na zemi – sa bude vyučovať tak ako vždy.

Srdečne vás všetkých pozývam, bez ohľadu na vaše vierovyznanie, aby ste sa k nám pripojili prostredníctvom technológie a radovali sa z upokojujúcej moci zjavenej pravdy. Mám vás rád. Modlím sa za vás. A uisťujem vás, že Pán na nás v týchto ťažkých časoch dohliada.

Prezident Russell M. Nelson