Maďarsko

Podnikateľky v Maďarsku školia pestúnov

Sieť pestúnskej starostlivosti zameranej na kresťanstvo

Organizácia Mary’s Smile (Máriin úsmev), ktorú založili podnikateľky a matky, si kladie za cieľ vytvoriť sieť pestúnskej starostlivosti zameranej na kresťanstvo pre traumatizované deti. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní za posledných šesť mesiacov spolupracovala s organizáciou Mary’s Smile (Máriin úsmev), aby poskytla finančné prostriedky, ktoré tejto organizácii umožnia umiestniť 68 zraniteľných detí do domovov vyškolených pestúnov.

Rodiny sú dôležité. (Fotografia matky a dieťaťa).
Rodiny sú dôležité.

V Maďarsku dnes žije 21 000 detí v štátnej starostlivosti a približne 7 000 detí nemá pestúnsku rodinu. Kapacita detských domovov je obmedzená, pretože existujúce siete pestúnskych rodičov nedokážu prijať dostatok nových pestúnov. Väčšina detí sa vo svojich pôvodných rodinách stretla s extrémnymi traumami a týraním.

Organizácia Mary’s Smile (Máriin úsmev) nachádza a školí potenciálnych pestúnov, aby sa o tieto deti starali, a za posledných šesť mesiacov vyškolila 40 nových rodičov. Poradenstvo, terapia a nepretržitá odborná podpora pomohli týmto pestúnom prekonať počiatočné ťažkosti s umiestnením. Terapia pre deti bola tiež úspešná. Jedno dieťa, ktoré pred umiestnením do detského domova nenavštevovalo školu, sa teraz stalo výborným žiakom a futbalistom.

Zakladatelia zvolili názov „Mary’s Smile“ (Máriin úsmev), pretože si dokázali predstaviť Máriu, Ježišovu matku, ako sa pozerá zhora na ich prácu a usmieva sa vďaka súcitnej pomoci poskytovanej deťom. Táto organizácia poskytuje láskavú starostlivosť inšpirovanú svojím menom.