ČASNÁ PRIPRAVENOSŤ

Europe Area Map

„Ale ak ste pripravení, nebudete sa báť.“ (NaZ 38:30)

Keď sa pripravíme na prípady núdze alebo náročné situácie, môže nám to pomôcť zostať v bezpečí a cítiť, že sme viac chránení. Okrem toho nám to, že sme pripravení, umožňuje naplniť naše vlastné potreby, potreby našej rodiny a potreby druhých, keď sa udeje katastrofa alebo nečakaná udalosť. Použite zdroje zdieľané nižšie, aby ste začali alebo pokračovali na svojej ceste k časnej pripravenosti.

Biskup W. Christopher Waddell: ‚Bolo chleba dosť‘