Posolstvo  územného predsedníctva

Pánova nekonečná pôsobnosť

Rozpoznajme a pamätajme na čo najviac chvíľ, kedy sme vo svojom živote cítili Pánovu ruku.

Pánova ruka
Starší Mark G. Stewart, územný sedemdesiatnik
Starší Mark G. Stewart, Spojené Kráľovstvo Územný sedemdesiatnik, Územie Európa sever

Významným momentom na mojej osobnej ceste k Ježišovi Kristovi bola výzva prezidenta Henryho B. Eyringa (1), ktorý vyzval prítomných, aby konali.

Povedal: „Žehnám vám, že každý deň, čo budete v modlitbe prosiť, aby ste dokázali rozpoznať, kde vo vašom živote v ten deň zasiahla Božia ruka, rozpoznáte ju. Žehnám vám, aby vám to bolo ukázané, aby ste videli, že On vás vedie, usmerňuje a pozdvihuje a že vás pozná.“

Táto výzva, aby sme si každý deň vedome zaznamenávali Pánovu ruku vo svojom živote, sa ma dotkla.

Prijal som ju a kúpil som si nový pastelovo modrý zápisník, aby som z neho mohol vytvoriť svoj vzácny osobný záznam a zachytávať do neho chvíle, kedy vo svojom živote uvidím Pánovu ruku. Ani som len netušil, aký bude tento modrý pastelový zápisníček na mojej nepretržitej ceste hľadania Ježiša Krista kľúčový.

Zápisník
Zápisník na zaznamenávanie zážitkov, keď sme videli ruku Pána v našom živote

Keď som si spomínal na chvíle, kedy som vo svojom živote rozpoznal Pánovu ruku, prišlo mi na myseľ obdobie, keď som mal jedenásť. Pri jednom nešťastí mi praskla slezina. Musel som byť hospitalizovaný a pred operáciou som musel dlho – pripadalo mi to ako celá večnosť – fungovať bez jedla a pitia. Pamätám si obzvlášť na to, keď som sa  skoro ráno v jednej veľkej miestnosti cítil veľmi zraniteľný a osamelý. Potichu som sa modlil o pomoc, aby sa mi uľavilo od úzkosti a nepohodlia.  Onedlho prišla za mnou zdravotná sestra a podala mi kocku ľadu na cmúľanie, zabalenú v bavlnenom obväze. Tá úľava a osvieženie mi prišli ako nejaká luxusná hostina. Ešte dôležitejšie však je, že som si všimol ruku Pána a rozpoznal ju.

Modliaci sa mladý muž
Modliaci sa mladý muž


 

V ten večer sa na mojom nemocničnom lôžku naplnil verš zo Žalmov. Hľadal som „ Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.“ (2) Aj keď sa to môže zdať ako nejaká banalita, môj pokus prosiť a prejaviť vieru bol vypočutý. A neuľavilo sa mi len fyzicky – cítil som, že ON ma pozná.

Nebudem uvádzať každý príbeh, ktorý som si do svojho pastelovo modrého zápisníka zaznamenal, poviem len, že som si všimol sústavne sa opakujúci vzorec. Ak prosím s vierou v to, že dostanem (3) a rozpoznám Ho, môj vzťah s Ním sa posilní. Tento vzorec ma vždy viedol a vedie ma aj naďalej – počas choroby, životných skúšok, v zúfalstve i bolesti.

Modliaca sa mladá žena
Modliaca sa mladá žena

 

 

V Motte FSY 2022 (4) je tento vzorec dokonale vysvetlený. S mojou manželkou Ailsou sme mali tú česť zúčastniť sa zasadania FSY 2022 v Škótsku. Boli sme svedkami toho, že sa tento vzorec objavil v životoch mnohých tých, ktorí tam s nami boli. Jedna mladá žena si na FSY doniesla mnoho ťažkých otázok a ani nečakala, že na nich nájde odpovede. Nakoniec celá dojatá povedala, že počas tohto na Krista zameraného podujatia dostala odpoveď na každú jednu otázku. Cítila, že On ju pozná. Nedávno dostala táto mladá žena povolanie slúžiť Mu na misii vo Frankfurte.


Apoštol Peter nás vyzval:


„Buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás [dôvod] o nádeji, ktorá je vo vás.“

1. Petrov 3:15 (Roháček)

Pozývam vás, aby ste si spomenuli na čo najviac chvíľ, kedy ste vo svojom živote cítili Pánovu ruku a zaznamenali si ich. Pokračujte v každodennom spoznávaní, rozpoznávaní a prijímaní pôsobnosti majstra uzdravenia, jasnej a rannej hviezdy, Toho, ktorý je vo všetkom, nad všetkým, vo všetkom a okolo všetkého. (5)

Pánova ruka
Pánova ruka

Milujem Ho, zbožňujem Ho, spolieham sa na Neho, lebo si spomínam na mnohé chvíle, kedy sa mi osobne potvrdilo, že ma pozná a miluje.

V mene Ježiša Krista, amen


1 A steady, upward course – Henry B Eyring, slávnostné zasadanie Univerzity Brighama Younga v Idahu, september 2001
2 Žalmy 34:5
3 Matúš 21:22
4 Príslovia 3:5 – 6
5 Kolosenským 1:17