Posolstvo územných vedúcich

Pánov nekonečný dosah

Keď s vďačnosťou a v radostnom očakávaní pripravujeme svoje srdcia na to, aby ich Pán vzal a zapečatil Svoje súdy vyššie, generálne konferencie sa môžu stať jedným z najobľúbenejších období roka.

Preparing to hear Apostles and Prophets
Starší Joep Boom, Holandsko
Starší Joep Boom, Holandsko Územný sedemdesiatnik, Európa – stred

V našej multikultúrnej rodine bohato oslavujeme všetky anglické, írske a holandské štátne sviatky. Moja žena Kirsty sa rada venuje dekoráciám a tradičným jedlám na Halloween, Sinterklaas, Vianoce a na mnoho ďalších sviatkov, čo naše deti a ich priatelia milovali!

Raz večer sme s Kirsty diskutovali o tom, ako by sme mohli vytvoriť podobný zážitok pre naše deti počas generálnej konferencie. Rozhodli sme sa zaviesť domáce croissanty so šunkou a syrom ako vybrané jedlo pre generálnu konferenciu. Pripravili sme maľovanky s témami z evanjelia a slovnými hrami, ktoré by im pomohli zapojiť sa do konferenčných príhovorov. Ráno pred konferenciou by sme boli oblečení v našom najlepšom nedeľnom oblečení. Ale mali sme aj veľa vankúšov a útulných prikrývok, z ktorých si deti mohli postaviť vankúšové pevnosti a stany, aby sa cítili bezpečne, príjemne a milované. S radosťou sme ako rodina sledovali konferenciu a vychutnávali sme si inšpirované posolstvá od cirkevných vedúcich, zatiaľ čo náš domov napĺňala vôňa čerstvo upečených croissantov. Keď naše menšie deti vydržali pekne sedieť počas jedného zasadania konferencie, veľmi sme ich za to chválili. Kým od našich starších detí sme postupom času očakávali trochu viac. Nadšenie okolo generálnej konferencie nám všetkým prinieslo toľko radosti. Dnes sme starými rodičmi a radi cez sociálne médiá dostávame fotografie našich vnúčat, ktoré majú z konferencie podobný zážitok.

King Benjamin

Keď čítame prejav kráľa Benjamína a ako sa ľudia pripravili na vypočutie si jeho slov(1), môžeme si všimnúť aspoň tri veľmi dôležité veci. Po prvé, po celej krajine bolo rozšírené pozvanie, podobne ako dnešné pozvanie, aby sme prišli a vypočuli si našich cirkevných vedúcich. Možno sa sami seba pýtame: „Ako sa uistím, že pomôžem rozšíriť toto pozvanie všetkým členom môjho zboru a dokonca aj mojim susedom a priateľom, ktorí nie sú členmi?“ Po druhé, čítame, že sa tam konalo zhromaždenie. Dnes sa môžeme stretávať ako rodiny alebo skupiny v našich domovoch alebo v zhromažďovacích budovách. Pán povedal: „Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“(2) V častom schádzaní sa je taká sila.(3) A nakoniec, boli sústredení okolo chrámu a postavili sa tak, aby počuli slová spasenia. Môžem navrhnúť, aby sme sa pokúšali robiť to isté? Chrám je miestom, kde sa stretáva nebo a zem, útočiskom pred búrkami, ktoré zúria vo svete, v ktorom žijeme, a kde môžeme pripraviť svoje srdcia a mysle na to, čo má večný význam. Akým skvelým spôsobom návštevy domu Pánovho a zapojenia sa do práce na rodinnej histórii je pripraviť naše srdcia a mysle a byť duchovnejšie naladení na prijatie Božieho slova ústami Jeho služobníkov.(4) Starší Robert D. Hales povedal: „Sľubujem vám v Jeho mene, že ak sa budete modliť s úprimnou túžbou počuť hlas svojho Nebeského Otca v posolstvách tejto konferencie, zistíte, že k vám hovoril, aby vám pomohol, posilnil vás a viedol vás späť domov do Svojej prítomnosti.“(5)

Svedčím o tom, že je to pravda. Keď s vďačnosťou a v radostnom očakávaní pripravujeme svoje srdcia na to, aby ich Pán vzal a zapečatil Svoje súdy vyššie(6), generálne konferencie sa môžu stať jedným z najobľúbenejších období roka. Dokonca aj nezabudnuteľným časom na stretnutie s rodinou a priateľmi a na úžasné privilégium vypočuť si nášho proroka, apoštolov a iné generálne autority, ktoré pripravujú inšpirované posolstvá na požehnanie našich životov. Prijatie osobného duchovného vedenia a posilnenie našej viery v Pána Ježiša Krista sa stane úžasnou oslavou, ktorá zmení život.


1. Mosiáš 2:1, 5 – 6
2. Matúš 18:20
3. Moroni 6:5
4. Náuka a zmluvy 1:38
5. Generálna konferencia október 2013, sobotňajšie ranné zasadanie
6. Náboženská pieseň, „Come Thou Fount of Every Blessing“ Hudba: John Wyeth 1770 – 1858 a text: Robert Robinson 1735 – 1790