Brusel, Belgicko 

Oznámenie týkajúce sa umiestnenia chrámu v Bruseli v Belgicku 

Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní zverejnilo umiestnenie chrámu v Bruseli v Belgicku

Miesto chrámu v Bruseli v Belgicku.
Miesto chrámu v Bruseli v Belgicku.

Chrám bude postavený v rámci už existujúcej budovy na adrese Ave des Arts 52, Brusel, Belgicko. Plány obsahujú niekoľkoposchodový chrám s rozlohou približne 7 772 metrov štvorcových, zhromažďovaciu budovu a zariadenia pre prichádzajúcich návštevníkov. Bude to prvý chrám v tomto meste. 

Prezident Cirkvi Russell M. Nelson oznámil tento chrám počas generálnej konferencie Cirkvi v apríli 2021. „Chrámy sú podstatnou súčasťou znovuzriadenia evanjelia Ježiša Krista v jeho plnosti. Obrady [ceremónie] chrámu napĺňajú náš život mocou a silou, ktoré nie sú dostupné žiadnym iným spôsobom. Ďakujeme Bohu za tieto požehnania,“ povedal prorok, keď bolo oznámených 20 nových chrámov, vrátane chrámu v Bruseli v Belgicku. 

Brusel sa nachádza v strednej časti severného Belgicka, približne 110 km od belgického pobrežia a 180 km od najjužnejšieho bodu Belgicka. 

Podrobné konštrukčné plány chrámu sa stále vyvíjajú. Ďalšie informácie – vrátane plánov týkajúcich sa vonkajšej architektúry – budú zverejnené neskôr. Dátum slávnostného výkopu bude oznámený v budúcnosti. Vedúci projektu budú spolupracovať s mestskými predstaviteľmi na plánoch a povoleniach pre chrám v rámci prípravy na budúce stavebné aktivity. 

Chrám bude postavený v rámci už existujúcej budovy na adrese Ave des Arts 52, Brusel, Belgicko.
Chrám bude postavený v rámci už existujúcej budovy na adrese Ave des Arts 52, Brusel, Belgicko.

Brusel je veľké medzinárodné centrum a európske hlavné mesto. V Belgicku žije takmer 7 000 Svätých neskorších dní v 12 kongregáciách. Chrám v Bruseli v Belgicku bude prvým chrámom Cirkvi v tejto krajine. Kázanie znovuzriadeného evanjelia sa v Belgicku začalo v roku 1888, kedy tam prišiel prvý misionár. Misionári pracujúci vo Švajčiarsku a Nemecku boli tiež posielaní do Belgicka. 

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní považujú chrámy za domy Pána a najposvätnejšie miesta uctievania na zemi. Chrámy sa líšia od cirkevných zhromažďovacích budov či kaplniek. Všetci sú vítaní, aby sa zúčastnili na nedeľných bohoslužbách a ostatných týždenných aktivitách v miestnych zhromažďovacích budovách. Primárnym účelom chrámov je však to, aby sa verní členovia Cirkvi mohli zúčastňovať na posvätných ceremóniách, ako sú sobáše, ktoré zjednocujú rodiny navždy.