Birmingham, Anglicko

Oznámenie o mieste, na ktorom sa bude nachádzať chrám v Birminghame v Anglicku

Dom Pána, ktorý bol oznámený v roku 2022, pomôže miestnym Svätým prehĺbiť ich „duchovnú hybnú silu“

Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní zverejnilo miesto, na ktorom sa bude nachádzať chrám v Birminghame v Anglicku. Chrám bude postavený na pozemku s rozlohou 2,7 hektára na adrese 185-187 Penns Lane, Sutton, Coldfield, Birmingham, Anglicko.

Miesto chrámu v Birminghame v Anglicku.
Miesto chrámu v Birminghame v Anglicku.

Plány počítajú s jednoposchodovým chrámom s rozlohou približne 1000 metrov štvorcových, kde by mali byť aj ubytovacie priestory pre návštevníkov a vstupné zariadenia. Chrám oznámil prezident Cirkvi Russell M. Nelson počas cirkevnej konferencie v apríli 2022. „Pozitívna duchovná [hybná sila] sa prehlbuje, keď uctievame v chráme a rastieme v našom porozumení veľkolepej šírky a hĺbky požehnaní, ktoré tam dostávame,“ povedal prorok. „Prosím vás, aby ste čelili svetským spôsobom tým, že sa zameriate na večné požehnania chrámu. Čas, ktorý tam strávite, prinesie požehnania na večnosť,“ povedal, keď bolo vrátane chrámu v anglickom Birminghame oznámených 17 nových chrámov.

Kázanie znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista sa začalo v Británii v roku 1837, keď začali v Prestone vyučovať misionári vrátane dvoch členov Kvóra dvanástich apoštolov. V priebehu 19. storočia emigrovalo z Británie viac ako 52 000 obrátených, aby sa pripojili najväčšej skupine členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Spojených štátoch. V roku 1870 tvorili takmer polovicu obyvateľstva Utahu britskí prisťahovalci.

Medzi tri chrámy v Spojenom kráľovstve patrí historický chrám v Londýne (zasvätený v roku 1958), chrám v Prestone (zasvätený v roku 1998) a chrám v Birminghame (oznámený v roku 2022). Tento chrám v anglickom Birminghame bude tretím chrámom v prevádzke v Spojenom kráľovstve, v ktorom žije takmer 187 000 členov vo viac ako 315 kongregáciách.

Na podrobných projektových plánoch chrámu sa stále pracuje. Ďalšie informácie, ako sú exteriérové vizualizácie a dátumy začatia výstavby, budú zverejnené neskôr. Vedúci projektu naďalej spolupracujú s miestnymi úradníkmi na predbežných plánoch chrámu v rámci príprav na stavebné činnosti.

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní považujú chrámy za „domy Pána“ a za tie najposvätnejšie miesta na uctievanie na zemi. Chrámy sa líšia od cirkevných zborových domov či kaplniek. Na nedeľných bohoslužbách a ďalších aktivitách počas pracovných dní v miestnych zborových domoch sú vítaní všetci. Hlavným účelom chrámov je však účasť verných členov Cirkvi na posvätných obradoch, ako je uzatváranie manželstiev, ktoré spájajú rodiny navždy.