Oslavujeme Európsky deň jazykov: Misionári Svätých neskorších dní pomáhajú priniesť jednotu vo svete rôznorodosti

V celej Európe mladé ženy a mladí muži hovoria jazykmi, o ktorých si nikdy nedokázali predstaviť, že by sa ich mohli alebo dokázali naučiť. 

V celej Európe mladé ženy a mladí muži hovoria jazykmi, o ktorých si nikdy nedokázali predstaviť, že by sa ich mohli alebo dokázali naučiť. Misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní prichádzajú do Európy z celého sveta a začlenia sa do krajín a komunít, v ktorých slúžia. Pritom si rozvíjajú vášeň a lásku k ľuďom a kultúram.

Isaac Turner je dobrým príkladom trvalých účinkov učenia sa nových jazykov na to, aby slúžil ľuďom, ktorí majú iné zázemie a skúsenosti ako on. Isaac sa nedávno vrátil do domu svojej rodiny v anglickom Chorley po dvadsaťpäťmesačnej službe v Grécku.  Počas pobytu sa naučil hovoriť po grécky, albánsky, macedónsky a grécky posunkový jazyk. 

img1

Isaac hovorí: „Najväčšou motiváciou pre mňa, aby som sa naučil nový jazyk, bola láska k ľuďom.  Tak veľmi som miloval ľudí a ich kultúry a chcel som si nájsť priateľov a spoznať ich.  Prirodzene, učenie sa jazyka bola veľká časť, na ktorú som sa musel zamerať, ak som chcel lepšie spoznať kultúru a skutočne spoznať ľudí okolo seba.  Ľudia, s ktorými sme pracovali, boli prekvapení a dojatí, že sme sa tak usilovne snažili naučiť ich jazyk.“

Podľa Isaaca je jednou z dlhodobých výhod učenia sa jazykov schopnosť udržať si vzťahy, ktoré nadviazal v Grécku, Albánsku a Macedónsku, a oceniť zábavu a kultúrne nuansy jazyka.  Napríklad v Grécku hovoria: „Prší nohy stoličky“ namiesto „Prší mačky a psy“, ako sa to bežne hovorí vo Veľkej Británii, keď je veľký lejak.

Sestra Edina Spisáková pochádza z Maďarska a slúži na misii Maďarsko/Rumunsko 6 mesiacov. Jej materským jazykom je maďarčina a angličtinu sa učí dlhé roky.

Ako dieťaťu sa sestre Spisákovej neodporúčalo, aby navštevovala bežné školy kvôli problémom s učením.  Neskôr jej diagnostikovali dyslexiu a veľmi tvrdo pracovala na tom, aby nielen ovládala svoj materinský jazyk, ale aby sa naučila aj angličtinu.  Jej misia ju dostala do situácii, kedy musí hovoriť anglicky so svojimi misionárskymi spoločníkmi a rodinami, ktoré učia. Vyučuje tiež angličtinu ako druhý jazyk.

img2

Začala byť dobrá v nachádzaní silných stránok, ktoré jej pomáhajú kompenzovať niektoré z jej problémov s učením.  Sestra Spisáková je obzvlášť dobrá v pravidlách gramatiky. Hovorí: „Jazykové vzdelávanie je ako učenie sa matematiky. Rada nachádzam gramatické vzorce a pravidlá na vyriešenie problému. V maďarčine máme 3 časy, ale v angličtine ich existuje 12.

Sestra Spisáková aktívne vyhľadávala príležitosti na využitie svojich ťažko nadobudnutých jazykových znalostí v službe druhým tým, že prekladá bohoslužby pre rečníkov, ktorí nehovoria maďarsky, a pred svojou misiou pracovala v komunitách zdravotne postihnutých prostredníctvom Latter-day Saint Charities.

Starší Samuel Jaccod pochádza z talianskeho Sassari, ktoré sa nachádza na ostrove Sardínia.  Jeho rodným jazykom je taliančina a učí sa anglicky a slúži svojej misii v anglickom Birminghame.  „Schopnosť hovoriť anglicky a prepínať medzi angličtinou a taliančinou napĺňa moje srdce šťastím a vďačnosťou.  Angličanom tiež prináša radosť, keď počujú niekoho, kto sa pokúša hovoriť ich jazykom s takým výrazným talianskym prízvukom.  Oceňujú, že sa snažím hovoriť ich jazykom a porozumieť svetu prostredníctvom ich rodného jazyka.“

img3

Pre každého z týchto misionárov je spoločná vďačnosť za dar jazykov a optimizmus do budúcnosti.  Dokázali si vyvinúť súcit a uznanie voči ľuďom z rôznych kultúr a budú schopní tieto postoje a svoje nové jazykové znalosti využiť na to, aby sa ľudia spojili a vedome pracovali proti konfliktom a kultúrnemu rozdeľovaniu vo svete.