Posolstvo územného predsedníctva

Nový duchovný začiatok

Po získaní skúsenosti s tým, keď je človek naplnený Duchom Svätým, je typickým výsledkom často túžba opäť sa zaviazať k životu bližšie k Pánovi. 

Starší Erik Bernskov, Dánsko
Starší Erik Bernskov, Dánsko Územný sedemdesiatnik

Po Svojom vzkriesení Spasiteľ navštívil a učil Svojich apoštolov. Zjavoval sa im po dobu štyridsiatich dní a učil ich o Božom kráľovstve. Istotne spolu strávili úžasné chvíle. Počas tohto obdobia im tiež povedal, že nemajú odísť z Jeruzalema, ale čakať, kým nebudú obdarovaní mocou z výsosti. Sľúbil im, že budú čoskoro pokrstení s Duchom Svätým. Zanechal ich s veľmi napínavou informáciou. Museli sa na túto udalosť, ktorá sa mala čoskoro udiať, veľmi tešiť.

Potom, ako Ježiš túto skupinu požehnal a odišiel, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema s veľkou radosťou a veľa z času, ktorý strávili čakaním, strávili v chráme. Bol to skvelý spôsob, ako sa duchovne pripraviť na nadchádzajúci krst Duchom Svätým a následné udalosti.

Apoštoli museli čakať len na príchod židovského sviatku vďakyvzdania, ktorý sa nazýval deň Letníc, ktorý nastal 50 dní po pasche. Keď boli zhromaždení, prišiel zvuk ako silný vietor, ktorý naplnil dom. „I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich.“ Všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť jazykmi.

Toto vyliatie Ducha Svätého bolo duchovným začiatkom pre prvých Svätých. Krátko potom bolo pokrstených mnoho duší a apoštoli vykonali zázraky. Noví Svätí žili medzi sebou v harmónii, pomáhali ľuďom v núdzi a často chodili do chrámu.

Nový duchovný začiatok

Mnohokrát sme v histórii znovuzriadenej Cirkvi videli vyliatie Ducha Svätého, ktoré posilnilo Svätých. Ešte pozitívnejšie je, že veľa členov malo úžasné duchovné skúsenosti v spojitosti so zasvätením chrámov. Najznámejšie a najjedinečnejšie duchovné vyliatie sa udialo, keď bol v roku 1836 zasvätený chrám v Kirtlande. Pred týmto zasvätením priniesli členovia mnoho obetí, darovali čas a peniaze, aby pomohli vybudovať tento špeciálny prvý chrám, ktorý stojí dodnes. Svätí boli tiež požiadaní, aby sa pred zasvätením pripravili duchovne.

Mal som to potešenie zažiť zasvätenie chrámu v Kodani v roku 2004. Pred zasvätením som bol – spolu s mnohými členmi – zapojený do všemožných praktických vecí týkajúcich sa dňa otvorených dverí pre tisíce návštevníkov. Všetka tá príprava a povznášajúce skúsenosti so sprevádzaním návštevníkov pred zasvätením učinilo zo samotného zasvätenia špeciálnu udalosť, ktorá mala na členov vplyv a motivovala ich, aby často chodili do chrámu slúžiť a cítiť Ducha.

Po získaní skúsenosti s tým, keď je človek naplnený Duchom Svätým, je typickým výsledkom často túžba opäť sa zaviazať k životu bližšie k Pánovi. Taktiež silnejší záväzok a motivácia činiť dobro a pomáhať druhým robiť to isté. Možno dokonca aj silnejšia láska a trpezlivosť voči druhým.

Našťastie nie je nutné čakať na veľké udalosti ako je zasvätenie chrámu, návšteva apoštola, špeciálna konferencia atď., aby sme cítili prítomnosť alebo vyliatie Ducha Svätého a cítili sa byť obnovení. Moja vlastná osobná skúsenosť je, že môžem každý týždeň cítiť duchovný nový začiatok počas cirkevných zhromaždení a prijímania sviatosti, keď som mal týždeň strávený časom venovaným štúdiu písiem – často spolu s príručkou Poď, nasleduj Ma – a službe druhým.

Mám veľké šťastie, že žijem blízko chrámu, a keď tam chodím, pripomína mi to celý zmysel života a vidím veci v perspektíve. Možno nemám skúsenosti ako mali Svätí pri zasvätení v Kirtlande, ale ten špeciálny duch prítomný v chráme mi tiež pomáha byť duchovne viac naladený, aby som cítil prítomnosť Ducha Svätého – tak ako prví Svätí pred dňom Letníc.