Čierna Hora 

Novorodenci v Čiernej Hore dostávajú špecializovanú starostlivosť  

Viac ako 65 sestier a lekárov z balkánskeho národa Čierna Hora, ktorí sa starajú o matky a novorodencov, je lepšie pripravených starať sa o nich vďaka dvojtýždňovej, bezplatnej školiacej konferencii sponzorovanej Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorú viedol dobrovoľný tím zdravotných odborníkov. Účastníci sú teraz zaškolení, aby vedeli poskytovať efektívnejšiu starostlivosť o novorodencov a aby u bábätiek rozpoznali dýchacie problémy a vedeli ich liečiť. Tieto problémy sú tou najväčšou príčinou novorodeneckej úmrtnosti na svete. 

 Vtedy, keď bol personál na novorodeneckom oddelení nemocnice školený ohľadom špecializovaného zariadenia pre bábätká s dýchacími ťažkosťami, sa na pôrodnej sále nachádzala mladá matka, ktorá rodila dvojčatá s presne týmito symptómami.    

 Dan Woodhead, školiteľ tímu v oblasti dýchacích ťažkostí, túto núdzovú situáciu neočakával, no vďaka jeho pokynom a vedeniu hlavná zdravotná sestra novorodeneckého oddelenia a jeden kolega rýchlo zariadenie nastavili a začali oboch novorodencov ošetrovať. „Asistoval som, keď to bolo potrebné, čo bolo len málo, a odviedli výbornú prácu,“ spomína si Dan. „Keď bolo [dýchacie zariadenie] na novorodencoch, zareagovali na túto liečbu veľmi dobre, a pre zamestnancov bolo prospešné, že toho boli svedkom.“ Takmer 20 sestier a lekárov sa „nervózne, no nadšene“ prizeralo, ako zamestnanci úspešne použili svoje nové zručnosti.    

 Toto školenie pokračuje aj po skončení konferencie. Účastníci teraz školia kolegov v deviatich zariadeniach po celej krajine, kde prichádzajú na svet bábätká. Cirkev darovala zdravotníckemu systému krajiny dôležité vybavenie a potreby, aby tak zaručila dlhodobý a neprestajný podporný dohľad. Cirkev spolupracuje s UNICEF a ministerstvom zdravotníctva krajiny, aby zabezpečila, že program „Zaškoľ školiteľa“ bude mať trvalý vplyv. 

 „Keď krajiny z celého sveta zaviedli tieto programy, boli svedkom značných zlepšení v novorodeneckej úmrtnosti a chorobnosti,“ hovorí Marcia Bennettová, vedúca tímu konferencie, s jej manželom, anesteziológom Georgeom Bennettom, ktorý je už na dôchodku. Bennettovci sú súčasťou tohto úsilia už od začiatku.  

 Cirkev sponzoruje projekty spojené so starostlivosťou o matky a novorodencov (MNC) už viac ako 20 rokov a je široko uznávaná ako jeden z popredných poskytovateľov školenia v tejto oblasti na svete. Bennettovci, len jeden z niekoľkých kvalifikovaných misionárskych párov na plný úväzok vedúcich zdravotnícke tímy pre Cirkev, vedú programy vo viac ako 20 krajinách a školia tisíce poskytovateľov starostlivosti.  

Bennettovci sa pozerajú späť na 20 rokov misionárskej služby iba s vďačnosťou. Marcia hovorí: „To, že sme dostali túto úžasnú príležitosť pomôcť zachraňovať a zlepšovať životy bábätiek a matiek na celom svete, je jedinečnou životnou skúsenosťou.“     

Cesta do Čiernej Hory sa pripravovala viac ako rok a podľa Marcie Bennettovej by sa nestala bez podpory a presadzovania Idy Ferdinandiovej (UNICEF) a Milice Dukicovej (ministerka zdravotníctva Čiernej Hory).