Frankfurt, Nemecko

Noví vedúci misií začínajú svoje pridelenia v celej Európe

Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní povolalo nových prezidentov misií a ich manželky pre 14 misií v Európe. Nové vedúce páry začali svoju trojročnú službu 1. júla. Ich mená, pridelenia a krátke životopisy sú uvedené nižšie.

Misia Jadran – sever

Brian E. Cordray a Angelika Cordrayová, vedúci misie Jadran – sever.
Brian E. Cordray a Angelika Cordrayová, vedúci misie Jadran – sever.

Brian E. Cordray (51) a Angelika Cordrayová, majú štyri deti, Frankfurt 2. zbor (anglicky), kôl Frankfurt Nemecko: Misia Jadran – sever, nástupcovia prezidenta Kevina C. Fielda a sestry Dianny M. Fieldovej. Brat Cordray je učiteľ Nedeľnej školy a bývalý prezident kolu, vysoký radca, biskup, radca v biskupstve, zborový misijný vedúci, učiteľ seminára, chrámový pracovník a bol misionárom v misii Viedeň v Rakúsku. Narodil sa v Gatesville v Texase Allenovi L Cordrayovi ml. a Catherine Elizabeth Cordrayovej.

Sestra Cordrayová je učiteľkou Nedeľnej školy a bývalou prezidentkou Mladých žien kolu, prezidentkou Primáriek kolu, referentkou Združenia pomoci kolu, prezidentkou Združenia pomoci zboru, prezidentkou Primáriek zboru, chrámovou pracovníčkou a bola misionárkou v misii Hamburg v Nemecku. Narodila sa v nemeckom Mníchove Johannovi Friedrichovi Laurovi a Gabriele Marii Laurovej.

Misia Tirana Albánsko

Michael Auras a Johanna Aurasová, vedúci misie Tirana, Albánsko.
Michael Auras a Johanna Aurasová, vedúci misie Tirana, Albánsko.

Michael Auras (48) a Johanna Aurasová, majú šesť detí, zbor Landshut, kôl Mníchov Nemecko: Misia Tirana Albánsko, nástupcovia prezidenta Samuela M. T. Koivista a sestry Anny-Marii Koivistovej. Brat Auras je prezident kvóra starších a bývalý prezident kolu, radca v predsedníctve Mladých mužov kolu, prezident pobočky, radca v predsedníctve pobočky, učiteľ Nedeľnej školy, učiteľ seminára, zborový misijný vedúci, chrámový pracovník a riaditeľ podujatia FSY. Narodil sa v nemeckom Erlangene Petrovi Aurasovi a Elvire Aurasovej.

Johanna Aurasová je prezidentka Mladých žien zboru a bývalá radkyňa predsedníctva Mladých žien kolu, prezidentka Primáriek zboru, prezidentka Mladých žien zboru, prezidentka Združenia pomoci pobočky, radkyňa predsedníctva Primáriek zboru, radkyňa predsedníctva Mladých žien zboru, radkyňa predsedníctva Združenia pomoci pobočky, vedúca činností Primáriek, učiteľka seminára a riaditeľka podujatia FSY. Narodila sa v Landshute v Nemecku Friedrichovi Reisingerovi a Angelike Reisingerovej.

Nemecky hovoriaca misia Alpy

Martin W. Bates a Donna Batesová, vedúci Nemecky hovoriacej misie Alpy.
Martin W. Bates a Donna Batesová, vedúci Nemecky hovoriacej misie Alpy.

Martin W. Bates (55) a Donna Batesová, majú osem detí, zbor Yale, kôl Salt Lake Bonneville: Nemecky hovoriaca misia Alpy, nástupcovia prezidenta Scotta M. Naatjesa a sestry Jodi T. Naatjesovej. Brat Bates je inštruktorom kvóra starších a zborovým misijným vedúcim a bývalým biskupom, prezidentom kvóra starších, prezidentom Mladých mužov zboru, prezidentom Nedeľnej školy zboru, učiteľom Nedeľnej školy, učiteľom Primáriek, skautským majstrom a bol misionárom v nemeckej misii Frankfurt. Narodil sa v Salt Lake City Douglasovi Fetzerovi Batesovi a Eve-Marii Winter Batesovej.

Sestra Batesová je učiteľka Združenia pomoci a misionárka zboru a bývalá radkyňa predsedníctva Mladých žien kolu, prezidentka Mladých žien zboru, prezidentka Primáriek zboru, učiteľka Nedeľnej školy, skautská vedúca 11-ročných a vedúca hudby Primáriek. Narodila sa v The Dalles v Oregone Dallasovi George Grahamovi a Sharon Lynn Grahamovej.

Misia Bulharsko/Grécko

David A. Nelson a Emily Wood Nelsonová, vedúci misie Bulharsko/Grécko.
David A. Nelson a Emily Wood Nelsonová, vedúci misie Bulharsko/Grécko.

David A. Nelson (54) a Emily Wood Nelsonová, majú štyri deti, 10. zbor Slate Canyon, kôl Provo Utah: Misia Bulharsko/Grécko, nástupcovia prezidenta Samuela M. T. Koivista a sestry Anny-Marii Koivistovej. Brat Nelson slúžil ako vysoký radca, prezident Mladých mužov kolu, biskup, prezident kvóra starších, prezident Nedeľnej školy zboru, výkonný tajomník zboru, skautský majster a bol misionárom v Grécku v misii Rakúsko Viedeň – východ. Narodil sa v Pocatello v Idahu Lowellovi Allenovi Nelsonovi a Rite Rae Evans Nelsonovej.

Sestra Nelsonová je bývalá radkyňa predsedníctva Združenia pomoci zboru, radkyňa predsedníctva Mladých žien zboru, radkyňa predsedníctva Primáriek zboru, koordinátorka súcitnej služby Združenia pomoci zboru, učiteľka Združenia pomoci, vedúca Dní aktivít, učiteľka Primáriek a misionárka zboru. Narodila sa v Salt Lake City Walterovi Rexovi Woodovi a Karen Edwards Woodovej.

Misia Paríž Francúzsko

Ryan R. Munns a Heather A. Munnsová, vedúci misie Paríž Francúzsko.
Ryan R. Munns a Heather A. Munnsová, vedúci misie Paríž Francúzsko.

Ryan R. Munns (49) a Heather A. Munnsová, majú šesť detí, zbor Narcoossee, kôl St Cloud Florida: Misia Paríž Francúzsko, nástupcovia prezidenta C. Michaela Hansena a sestry Jeanne Hansenovej. Brat Munns je radcom predsedníctva misie a bývalým prezidentom kolu, vysokým radcom, radcom v biskupstve, prezidentom kvóra starších, prezidentom Mladých mužov zboru a bol misionárom v misii Ženeva Švajčiarsko. Narodil sa vo Winter Park na Floride Ranierovi Farrellovi Munnsovi a April Jo Cassell Munnsovej.

Sestra Munnsová je radkyňa predsedníctva Mladých žien zboru a bývalá radkyňa predsedníctva Primáriek kolu, radkyňa predsedníctva Združenia pomoci zboru, radkyňa predsedníctva Primáriek zboru, vedúca hudby Primáriek, učiteľka Primáriek a vedúca jaslí. Narodila sa v Prove v Utahu Paulovi Flackovi Hintzeovi a Patricii Anne Porter Hintzeovej.

Misia Frankfurt Nemecko

Douglas P. Cropper a Lynne G. Cropperová, vedúci misie Frankfurt Nemecko.
Douglas P. Cropper a Lynne G. Cropperová, vedúci misie Frankfurt Nemecko.

Douglas P. Cropper (63) a Lynne G. Cropperová, majú štyri deti, zbor River Bend, kôl Davenport Iowa: Misia Frankfurt Nemecko, nástupcovia prezidenta Dana J. Hammona a sestry Debbie J. Hammonovej. Brat Cropper je učiteľ náuky evanjelia a bývalý prezident kolu, vysoký radca, výkonný tajomník kolu, biskup, radca v biskupstve, prezident Mladých mužov zboru a bol misionárom v misii Hamburg Nemecko. Narodil sa v Salt Lake City Paulovi Kentovi Cropperovi a Deone E Cropperovej.

Sestra Cropperová je učiteľka inštitútu a konzultantka pre chrámovú prácu a prácu na rodinnej histórii zboru a bývalá prezidentka Mladých žien zboru, prezidentka Primáriek zboru, radkyňa v predsedníctve Združenia pomoci zboru, riaditeľka tábora Mladých žien zboru, učiteľka seminára a regionálna riaditeľka pre styk s verejnosťou. Narodila sa v Salt Lake City Lloydovi Alfredovi Gortonovi a Mildred Joan Gortonovej.

Misia Budapešť Maďarsko

Chet J. Wall a Kristy Wallová, vedúci misie Budapešť Maďarsko.
Chet J. Wall a Kristy Wallová, vedúci misie Budapešť Maďarsko.

Chet J. Wall (46) a Kristy Wallová, majú štyri deti, zbor Stone Cliff, kôl St George Utah Boulder Ridge: Misia Budapešť Maďarsko, nástupcovia prezidenta Justina C. Ruckera a sestry Lori Ruckerovej. Brat Wall je bývalý radca predsedníctva kolu, tajomník kolu, biskup, prezident kvóra starších, prezident Mladých mužov zboru, radca predsedníctva Mladých mužov zboru, poradca Mladých mužov, učiteľ Nedeľnej školy a bol misionárom v misii Budapešť Maďarsko. Narodil sa v Murray v Utahu Jamesovi Clairovi Wallovi a Joan Clegg Wallovej.

Sestra Wallová je bývalá prezidentka Primáriek kolu, prezidentka Mladých žien zboru, prezidentka Primáriek zboru, učiteľka Združenia pomoci a vedúca skautských levíčat. Narodila sa v Portlande v štáte Oregon Benovi Wayneovi Gardnerovi a Kathy Beeson Gardnerovej.

Misia Varšava Poľsko

Gregory D. Roney a Christine Roneyová, vedúci misie Varšava Poľsko.
Gregory D. Roney a Christine Roneyová, vedúci misie Varšava Poľsko.

Gregory D. Roney (48) a Christine Roneyová, majú štyri deti, zbor Tall Cedars, kôl Gainesville Virginia: Misia Varšava Poľsko, nástupcovia prezidenta Davida L. Chandlera a sestry Stacy A. Chandlerovej. Brat Roney je bývalý radca predsedníctva kolu, riaditeľ mládežníckej konferencie kolu, biskup, prezident pobočky, prezident kvóra starších, prezident Mladých mužov zboru, učiteľ seminára a bol misionárom v misii Varšava Poľsko. Jeho rodičia Arden Ensley Roney a Carolyn Bethers Roneyová ho vychovali v Newport Beach v Kalifornii.

Sestra Roneyová je radkyňa Mladých žien a bývalá predsedníčka mládežníckej konferencie kolu, asistentka riaditeľky tábora Mladých žien zboru, učiteľka Združenia pomoci, učiteľka zásad evanjelia, učiteľka Nedeľnej školy, učiteľka Primáriek, vedúca jaslí, vedúca hudby zboru a vedúca Dní aktivít. Jej rodičia Jon Sivert Holmgren a Mickey Burden Holmgrenová ju vychovali v Mission Viejo v Kalifornii.

Misia Bukurešť Rumunsko (nová)

Geoffrey R. Fowler a Roseanna C. Fowlerová, vedúci misie Bukurešť Rumunsko.
Geoffrey R. Fowler a Roseanna C. Fowlerová, vedúci misie Bukurešť Rumunsko.

Geoffrey R. Fowler (47) a Roseanna C. Fowlerová, majú päť detí, 1. zbor Oakley, kôl Antioch Kalifornia: nová misia Bukurešť Rumunsko. Brat Fowler je radcom predsedníctva kolu a bývalým vysokým radcom, biskupom, radcom v biskupstve, skautským majstrom a bol misionárom v misii Bukurešť Rumunsko. Narodil sa v Seattli vo Washingtone Dennisovi Lee Fowlerovi a Kathryn Ann Fowlerovej.

Sestra Fowlerová je radkyňa predsedníctva Primáriek zboru, chrámová pracovníčka a bývalá prezidentka Primáriek zboru, radkyňa predsedníctva Mladých žien zboru, poradkyňa Mladých žien, klaviristka Primáriek vedúca Dní aktivít a učiteľka seminára. Narodila sa v Harbor City v Kalifornii Williamovi Robertovi Croasdaleovi staršiemu a Woglinde Christine Croasdaleovej.

Misia Barcelona Španielsko

Frank Heckmann a Maria Heckmannová, vedúci misie Barcelona Španielsko.
Frank Heckmann a Maria Heckmannová, vedúci misie Barcelona Španielsko.

Frank Heckmann (64) a Maria Heckmannová, majú sedem detí, 2. zbor Heidelberg (španielsky hovoriaci), kôl Heidelberg Nemecko: Misia Barcelona Španielsko, nástupcovia prezidenta Juana Pabla Villara a sestry Caroly Villarovej. Brat Heckmann je radcom v predsedníctve misie a bývalým vysokým radcom, riaditeľom pre styk s verejnosťou, radcom v predsedníctve Mladých mužov kolu, prezidentom pobočky, radcom v biskupstve, zborovým misijným vedúcim, učiteľom inštitútu, učiteľom seminára, chrámovým pracovníkom a bol misionárom v misii Zürich Švajčiarsko. Narodil sa v nemeckom Heidelbergu Heinrichovi Friedrichovi Heckmannovi a Ruth Heckmannovej.

Sestra Heckmannová je prezidentka Združenia pomoci zboru a bývalá radkyňa predsedníctva Primáriek kolu, špecialistka pre styk s verejnosťou, učiteľka inštitútu, učiteľka seminára, misionárka zboru, chrámová pracovníčka a bola misionárkou v misii Barcelona Španielsko. Narodila sa v Cádize v Španielsku Franciscovi Marinovi Mirandovi a Cristobaline Aragon Sanchezovej.

Pobaltská misia

Antti Makslahti-Tolstosheev a Skaistė Makslahti-Tolstosheevová, vedúci Pobaltskej misie.
Antti Makslahti-Tolstosheev a Skaistė Makslahti-Tolstosheevová, vedúci Pobaltskej misie.

Antti Makslahti-Tolstosheev (46) a Skaistė Makslahti-Tolstosheevová, majú tri deti, pobočka Šiauliai, okrsok Vilnius Litva: Pobaltská misia, nástupcovia prezidenta Roya B. Huffa a sestry Jeanny Hayward Huffovej. Brat Makslahti-Tolstosheev je radcom predsedníctva okrsku, prezidentom pobočky, konzultantom pre chrámovú prácu a prácu na rodinnej histórii a bývalým poradcom pre slobodných dospelých okrsku, radcom v predsedníctve pobočky, tajomníkom pobočky a bol misionárom v misii Moskva Rusko. Narodil sa v Petrohrade v Rusku Jurimu a Irine.

Sestra Makslahti-Tolstosheevová je riaditeľkou pre styku s verejnosťou, prezidentkou Združenia pomoci pobočky a bývalou učiteľkou seminára, prezidentkou Mladých žien pobočky a prezidentkou Primáriek pobočky. Narodila sa v Šiauliai v Litve Virginijusovi a Irene.

Misia Praia Kapverdské ostrovy

Scott R. Labrum a Mindi Labrumová, vedúci misie Praia Kapverdské ostrovy.
Scott R. Labrum a Mindi Labrumová, vedúci misie Praia Kapverdské ostrovy.

Scott R. Labrum (56) a Mindi Labrumová, majú štyri deti, 3. zbor Castle Dale, kôl Castle Dale Utah: Misia Praia Kapverdské ostrovy nástupcovia prezidenta Davida J. Wunderliho a sestry Diane Wunderliovej. Brat Labrum je bývalý radca v predsedníctve kolu, výkonný referent kolu, prezident Mladých mužov kolu, biskup, radca v biskupstve, skautský majster, zborový misijný vedúci a bol misionárom v misii Brasilia Brazília. Narodil sa v Murray v Utahu Rossovi Nicholsovi Labrumovi a Linde Edmunds Labrumovej.

Sestra Mindi Labrumová je radkyňa Mladých žien, zástupkyňa programu Pre posilnenie mládeže a bývalá riaditeľka tábora Mladých žien kolu, prezidentka Mladých žien zboru, radkyňa v predsedníctve Mladých žien zboru, radkyňa v predsedníctve Primáriek zboru, učiteľka náuky evanjelia a misionárka zboru. Narodila sa v Grangeri v Utahu Tedovi R Andersonovi a Shirley Ann Andersonovej.

Misia Helsinky Fínsko

Juha Lehtinen a Ulla Lehtinenová, vedúci misie Helsinky Fínsko.
Juha Lehtinen a Ulla Lehtinenová, vedúci misie Helsinky Fínsko.

Juha Lehtinen (68) a Ulla Lehtinenová, majú štyri deti, 2. zbor Helsinky, kôl Helsinky Fínsko: Misia Helsinky Fínsko, nástupcovia prezidenta Villeho Kervinena a sestry Leeny Kervinenovej. Brat Lehtinen je radcom v predsedníctve misie a bývalým radcom v predsedníctve kolu, prezidentom Mladých mužov kolu, biskupom, radcom v biskupstve, vedúcim skupiny vysokých kňazov, špecialistom misionárov cirkevnej služby a bol misionárom v misii Helsinky Fínsko. Narodil sa v Imatre vo Fínsku Eskovi Maunovi Lehtinenovi a Kirsti Marjatta Lehtinenovej.

Sestra Lehtinenová je radkyňa v predsedníctve Združenia pomoci zboru, historička zboru a bývalá radkyňa v predsedníctve Primáriek kolu, prezidentka Združenia pomoci zboru, radkyňa v predsedníctve Mladých žien zboru, špecialistka misionárov cirkevnej služby a učiteľka náuky evanjelia. Narodila sa v Turku vo Fínsku Heikki Uusitalovi a Liise Uusitalovej.

Misia Štokholm Švédsko

J. Gregory Lake a Lisa Saunders Lakeová, vedúci misie Štokholm Švédsko.
J. Gregory Lake a Lisa Saunders Lakeová, vedúci misie Štokholm Švédsko.

J. Gregory Lake (61) a Lisa Saunders Lakeová, majú štyri deti, zbor Constellation, kôl Gilbert Arizona Highland západ: Misia Štokholm Švédsko, nástupcovia prezidenta Roberta L. Davisa a sestry Tiffany L. Davisovej. Brat a sestra Lakeovci sú bývalí starší misionári misie Štokholm Švédsko. Brat Lake je bývalým biskupom, biskupom YSA, radcom v biskupstve, vysokým radcom, prezidentom Mladých mužov zboru, zborovým misijným vedúcim, učiteľom Nedeľnej školy, učiteľom inštitútu, chrámovým pracovníkom a bol misionárom v misii Štokholm Švédsko. Narodil sa v Salt Lake City Jackovi Smith Lakeovi a Marie Barlow Lakeovej.

Sestra Lakeová je radkyňa predsedníctva Združenia pomoci zboru a bývalá radkyňa predsedníctva Mladých žien kolu, radkyňa v predsedníctve Primáriek kolu, prezidentka Mladých žien zboru, prezidentka Primáriek zboru, radkyňa v predsedníctve Združenia pomoci zboru, radkyňa v predsedníctve Mladých žien zboru, radkyňa v predsedníctve Primáriek zboru, poradkyňa Mladých žien, vedúca skautských levíčat a chrámová pracovníčka. Narodila sa v Logane v Utahu Reedovi W Saundersovi a Barbare Cook Saundersovej.