Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Noví územní sedemdesiatnici: výzvy a nádej v čase pandémie

Uprostred pandémie vyhľadávajú Dán a Francúz, ktorí boli povolaní do tejto úlohy, spôsoby, ako pozdvihovať druhých a pomáhať im.

Jeden z menej známych príbehov z Biblie hovorí o tom, ako Ježiš ustanovil sedemdesiatich svojich nasledovníkov, aby slúžili a kázali. V rámci služby Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sú „Sedemdesiatnici“ úradom, ktorý má pôvod v tomto príbehu. Uprostred pandémie vyhľadávajú Dán a Francúz, ktorí boli povolaní do tejto úlohy, spôsoby, ako pozdvihovať druhých a pomáhať im.

 

„Ak dokážete dať kúsok to seba samého, vaša láska a starostlivosť budú inšpirovať a povzbudzovať druhých,“ povedal starší Franck A. Poznanski, ktorého povolanie bolo oznámené počas celosvetového virtuálneho zhromaždenia minulý apríl. „Starší“ je náboženský titul udeľovaný misionárom a vysokopostaveným cirkevným vedúcim.

Starší Poznanski
Starší Poznanski

Starší Poznanski je pôvodom z Angers v západnom Francúzsku a je jedným z dvoch nových územných sedemdesiatnikov v území Európa – administratívnej jednotke Cirkvi, ktorá siaha severne až po severské krajiny a južne až po Španielsko a Kapverdy. Druhým je starší Bernskov, ktorý pochádza z Jyllinge, 40 km na západ od Kodane.

Obaja boli povolaní za územných sedemdesiatnikov. Narozdiel od generálnych autorít sedemdesiatnikov žijú doma, poskytujú vedenie určeným zborom na území a naďalej pracujú vo svojich profesiách, pričom slúžia ako dobrovoľníci.

Vždy bolo blízke ich srdciam prispievať do Cirkvi a komunity. „Tesne pred začiatkom pandémie Covid-19 sme s mojou manželkou začali vydávať raňajky bezdomovcom raz týždenne o 6 ráno,“ spomína starší Poznanski. „Príležitosť slúžiť ľuďom, núdznym a chudobným, je vždy požehnaním.“ S manželkou Veronique sú rodičmi piatich detí a starými rodičmi deviatich vnúčat.

Starší Bernskov
Starší Bernskov

Keď pandémia vypukla a nebolo možné chodiť na zhromaždenia v cirkevných budovách, starší Bernskov s manželkou Annou a ďalším párom bezpečne navštevovali osamelých a starších členov zborov v ich kole, ktorí bývali blízko. Spievali náboženské piesne a priniesli domáce koláče, pričom dodržiavali bezpečnú vzdialenosť. „Už len to, že som videl tváre tých, ktorí neboli s inými ľuďmi nejaký čas, ma ovplyvnilo,“ spomína si.

Starší Bernskov, ktorý je konzultantom pre nábor, si cení svoju rodinu. So svojou manželkou sú rodičmi štyroch detí a starými rodičmi piatich vnúčat. Pred obmedzením cestovania rád brával svoje vnúčatá na návštevy cirkevných chrámov. Tieto svätostánky sa nachádzajú vo viacerých mestách naprieč Európou a sú miestami svätosti a pokoja. Na dvoch takýchto výletoch do Anglicka tiež využil príležitosť ísť na futbalové zápasy.

Keď vo svete pribúdali ďalšie a ďalšie opatrenia, starší Bernskov si spomína, ako chodieval na dlhé prechádzky v prírode a trávil čas s rodinou. Pre neho bol minulý rok posilnením hodnoty spájania sa s ľuďmi okolo nás. „Ako sa pandémia stáva na určitých miestach menej ničivou, dúfam, že si budeme vzájomne opäť inšpirovane slúžiť, navštevovať sa a vychutnávať si spoločnosť jeden druhého,“ hovorí.

Starší Poznanski je vedúcim cirkevných vzdelávacích programov pre mládež a mladých dospelých v Európe, čo je jeho zamestnaním na plný úväzok. Pamätá si, ako sa obával, že zapísaní študenti možno budú čeliť výzvam počas pandémie, čo by viedlo k zmeškaniu hodín alebo k prerušeniu štúdia. Triedy však začali byť online a stal sa svedkom zázraku. „A na konci roka 2020 sme mali viac študentov ako minulý rok,“ spomína.

To, že bol povolaný za územného sedemdesiatnika mu tiež pomohlo naučiť sa dôverovať Bohu, povedal starší Poznanski. Bol premožený úzkosťou a neistotou, ale zároveň aj láskou Ježiša Krista. „Cítil som, že by som sa nemal báť. Pán mi pomôže,“ uzavrel.