Salt Lake City, Utah

Nové „videá z Knihy Mormonovej“ v roku 2024

Natáčanie videí je ukončené

Cirkev Ježiša Krista ukončila natáčanie „videí z Knihy Mormonovej“. Nové videá, ktoré dopĺňajú 45-dielnu sériu, budú zverejnené v čase, kedy sa bude pomocou príručky „Poď, nasleduj Ma“ na rok 2024 študovať Kniha Mormonova. Okrem iného v nich uvidíte príbehy o kapitánovi Moronim a zástave slobody, o Helamanových verných mladých bojovníkoch a o Samuelovi Lámanitovi.

Z projektu „Videá z Knihy Mormonovej“: Moroni pozdvihuje zástavu slobody (Alma 46).
Z projektu „Videá z Knihy Mormonovej“: Moroni pozdvihuje zástavu slobody (Alma 46).

V priebehu roka vyjde jedenásť nových epizód, ktoré budú dopĺňať lekcie na tieto témy:

 • Jákob učí alegóriu o olivovníku | Jákob 5
 • Pán vyslobodzuje Limhiho a Almov ľud | Mosiáš 21 – 24
 • Pán vyslobodzuje Ámmonov ľud | Alma 23 – 27
 • Moroni pozdvihuje zástavu slobody| Alma 46
 • Helamanovi mladí bojovníci bojujú za slobodu | Alma 53 – 58
 • Nefi a Lechí svedčia o Ježišovi Kristovi | Helaman 5
 • Samuel Lámánita prorokuje o Ježišovi Kristovi | Helaman 13 – 16; 3. Nefi 1
 • Pán sa zjavuje bratovi Járedovmu | Eter 1 – 6, 12 – 13
 • Mormon uchováva posvätný záznam | 3. Nefi 5; Mormon 1 – 7
 • Mormon učí o viere, nádeji a pravej láske | Moroni 7
 • Mormon učí o spáse a o malých deťoch | Moroni 8

Väčšina epizód „videí z Knihy Mormonovej“ bude v roku 2024 k dispozícii až v 60 jazykoch. Niektoré časti série budú k dispozícii v ďalších jazykoch. Teraz je k dispozícii nová upútavka, ktorá predstavuje celú sériu.

https://youtube.com/embed/JzqA373QrKQ

„Videá z Knihy Mormonovej sú určené na to, aby pomohli jednotlivcom, rodinám a priateľom učiť sa z Knihy Mormonovej,“ povedal starší David P. Homer, predseda cirkevného výboru pre písma a médiá. „Niektorým pomôžu zlepšiť štúdium písiem. Pre iných môžu byť prvým kontaktom s posvätným textom. A iným môžu poskytnúť porozumenie a pochopenie tam, kde sú gramotnosť a čítanie problémom.“

Momentálne je v Knižnici evanjelia k dispozícii 34 epizód „videí z Knihy Mormonovej“ a to na stránke ChurchofJesusChrist.org, na aplikácii Knižnica evanjelia a na YouTube. Do týchto archívov na požiadanie budú v roku 2024 pridávané ďalšie nové videá.

Svätým neskorších dní sú k dispozícii aj ďalšie materiály z produkcie „videí o Knihe Mormonovej“ vrátane krátkych videozáznamov, fotografií, zvukových nahrávok a videí zo zákulisia, aby ich mohli používať pri zdieľaní posolstiev o evanjeliu na svojich vlastných sociálnych sieťach. Ak si želáte zistiť, čo je k dispozícii, navštívte Church Media Library na stránke ChurchofJesusChrist.org. Prichádzajú aj nové podoby príbehov v rozšírenej/virtuálnej realite, ktoré predstavujú Lechího a jeho videnie stromu života a návštevu vzkrieseného Spasiteľa Ježiša Krista u dávneho ľudu Knihy Mormonovej. Príbehy v tejto podobe budú zverejnené spolu s príslušnými lekciami „Poď, nasleduj Ma“ na rok 2024.

Kniha Mormonova je ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi a potvrdzuje pravdy nachádzajúce sa vo Svätej Biblii. Zatiaľ čo Biblia opisuje udalosti na východnej pologuli, Kniha Mormonova dokumentuje život obyvateľov starovekých Amerík. Vrcholnou udalosťou zaznamenanou v Knihe Mormonovej je osobná služba Pána Ježiša Krista medzi obyvateľmi starovekých Amerík krátko po Jeho vzkriesení.