Finding strength in Christ and connecting with the Addiction Weaning Program

The Church's Addiction Rehabilitation Program provides support and a safe place for anyone working to overcome addiction or ill behavior

 

Program odvykania od závislosti (POZ) Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pomáha tým, ktorí chcú pracovať na prekonaní závislosti alebo chorobného správania a majú nádej v to, že je uzdravenie možné, a to aj počas pandémie. 

„Na druhej strane závislosti je nádej a uzdravenie, a šťastie,“ povedala Karen, účastníčka POZ, ktorá sa uzdravuje z drogovej závislosti. „Som skutočne vďačná, že mám túto skúsenosť, pretože mi priniesla tento vzťah s Ježišom Kristom, o ktorom som si nikdy nemyslela, že by bol možný.“ 

Každý týždeň sa uskutoční približne 2 800 stretnutí POZ v 30 rozličných krajinách a 17 rozličných jazykoch. Tieto stretnutia sa odohrávajú osobne, ale aj virtuálne.
Každý týždeň sa uskutoční približne 2 800 stretnutí POZ v 30 rozličných krajinách a 17 rozličných jazykoch. Tieto stretnutia sa odohrávajú osobne, ale aj virtuálne.

Karenin boj so závislosťou sa začal, keď pracovala ako zdravotná sestra a chodila na vysokú školu. „Prekonala som aj potrat a po potrate som dostala predpis na narkotické lieky od bolesti, a to bolo po prvýkrát, kedy som si uvedomila, že mi tieto lieky pomáhajú cítiť sa lepšie psychicky, ako mi pomáhajú aj s fyzickou bolesťou.“ 

Karen sa dostala do závislosti a začala kradnúť narkotiká z práce. Keď Karen pristihli a stratila prácu, začala svoju cestu k uzdraveniu. Na tejto ceste sa zúčastňovala stretnutí POZ. 

„Stretnutia Programu odvykania od závislosti boli pravdepodobne tým najdôležitejším v mojom uzdravení,“ povedala Karen. „Keď som tam sedela a počúvala príbehy druhých ľudí – boli tam aj iní dobrí, veľmi dobrí ľudia, ktorí bojovali so závislosťou, a počuť ich príbehy a vidieť ich úspechy mi dodalo nádej, že aj mne sa môže polepšiť.“ 

„Keď som chodila na stretnutia pravidelne, cítila som, ako ma ovládla moc uzdravenia. Dnes som úplne iný človek ako som bola, keď sa to stalo. Vďaka Ježišovi Kristovi viem, že ma nemusí charakterizovať to, čo som vtedy urobila, a že som dobrý človek. Cítila som Jeho lásku. Cítila som, ako prišiel do môjho života a zmenil to, kým som,“ povedala Karen. 

Čo je cirkevný Program odvykania od závislosti?
Cirkevný Program odvykania od závislosti poskytuje podporu a bezpečné miesto pre každého, kto pracuje na prekonaní závislosti alebo chorobného správania. Program sa skladá z podporných skupín, ktoré sa riadia 12 krokmi, pričom evanjelium tvorí ich rámec. Každá skupina sa skladá z účastníkov, ktorí pracujú na svojom uzdravení, služobných misionárov POZ a pomocníkov, ktorí sami našli zotavenie a uzdravenie pomocou Programu odvykania od závislosti. Existujú samostatné skupiny pre tých, ktorí bojujú so všeobecnými závislosťami a používaním pornografie. Existujú aj podporné skupiny pre partnerov a rodinných členov, ktoré môžu navštíviť.

Každá skupina Programu odvykania od závislosti (POZ) sa skladá z účastníkov, ktorí pracujú na svojom uzdravení, služobných misionárov POZ a pomocníkov, ktorí sami našli zotavenie a uzdravenie pomocou Programu odvykania od závislosti
Každá skupina Programu odvykania od závislosti (POZ) sa skladá z účastníkov, ktorí pracujú na svojom uzdravení, služobných misionárov POZ a pomocníkov, ktorí sami našli zotavenie a uzdravenie pomocou Programu odvykania od závislosti

„V spoločnosti a najmä v Cirkvi sa so závislým a chorobným správaním spája veľmi veľa hanby a stigmy. Ľudia preto následne trpia v tichosti a to mi láme srdce,“ povedal Ben Erwin, terapeut Rodinných služieb a manažér Programu odvykania od závislosti. „Program odvykania od závislosti poskytuje bezpečné miesto, kde môže každý nájsť prijatie, súcit, pomoc, podporu, pravdu a uzdravenie. Keď prídete na stretnutie Programu odvykania od závislosti, ľudia vás nesúdia, nezízajú, nevrhajú pohľady – vrúcne vás privítajú. Sú veľmi radi, že ste prišli. A pozvú vás, aby ste sa stále vracali.“ 

Nájsť virtuálne alebo osobné stretnutie
Každý týždeň sa uskutoční približne 2 800 stretnutí v 30 rozličných krajinách a 17 rozličných jazykoch. Tieto stretnutia sa odohrávajú osobne, ale aj virtuálne. Ak vo vašej oblasti nie sú žiadne stretnutia alebo ak je pre vás príjemnejšie zúčastniť sa virtuálne, môžete sa pripojiť k stretnutie cez Zoom alebo telefón.  

„Zvyčajne sa stretávame osobne, ale počas COVIDu sme pridali možnosti a začali mať online stretnutia, ku ktorým sa môžu ľudia pripojiť cez Zoom,“ povedal brat Erwin. Virtuálne stretnutia boli počas pandémie nutnosťou, ale prinášajú aj mnohé výhody. Ak vo vašej oblasti nie je stretnutie, môžete sa pripojiť k stretnutiu v inom meste. Ak je pre vás príjemnejšie pripojiť sa anonymne, môžete tak urobiť virtuálne. 

„Virtuálne stretnutia dávajú ľuďom ďalšiu príležitosť urobiť prvý krok. Prvé stretnutie je vždy najobávanejšie, je vždy to najťažšie – ale ak máte trochu viery, môžete sa pripojiť k hovoru. Nemusíte povedať svoje skutočné meno. Môžete si len sadnúť a zúčastniť sa, a počúvať, a pozorovať, a cítiť Ducha.“

Spojenie so Spasiteľom
Cirkevný Program odvykania od závislosti je o vzájomnej podpore a spojení pri prekonávaní závislosti, ale je tiež o spojení so Spasiteľom Ježišom Kristom. Chce nám pomôcť v našich skúškach a je zdrojom uzdravenia. 

„Spasiteľ si je veľmi dobre vedomý všetkých našich skúšok a úsilia. Kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v Jeho mene, tam je aj On,“ povedal brat Erwin. ƒ„Keď sa zhromaždíme, aby sme sa vzájomne podporili pri prekonávaní tejto výzvy prostredníctvom Spasiteľa, mojou skúsenosťou je, že je tam s nami.“ 

Navštívte addictionrecovery.ChurchofJesusChrist.org, aby ste našli virtuálne alebo osobné stretnutie. Táto internetová stránka obsahuje aj príbehy nádeje, videá a sprievodcov podpornými skupinami. Môžete tiež počúvať podcasty nahraných stretnutí, aby ste zistili viac o tom, aké je takéto stretnutie.