Misionárske príležitosti pre starších služobných misionárov Svätých neskorších dní po celom svete sa rozširujú

Vhodní Svätí neskorších dní kdekoľvek na svete môžu zvážiť službu ako starší služobní misionári

V liste Prvého predsedníctva sa uvádza, že členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní po celom svete majú teraz k dispozícii príležitosti pre službu ako starší služobní misionári.

Priradenia pre starších služobných misionárov boli predtým k dispozícii iba tým, ktorí žijú v Spojených štátoch, Kanade a na obmedzenom počte ďalších území. Títo misionári žijú doma a slúžia osem až 40 hodín týždenne, minimálne šesť mesiacov. Zapájajú sa do služby, ktorá môže viesť k hlbokému duchovnému naplneniu. Ich miestny prezident kolu je naďalej ich cirkevným vedúcim.

Misionárske príležitosti pre starších služobných misionárov Svätých neskorších dní po celom svete sa rozširujú

Prvé predsedníctvo naďalej povzbudzuje starších Svätých neskorších dní, aby slúžili na misii mimo domova, pokiaľ to ich situácia umožňuje. Záujemcovia o službu ako starší misionári alebo ako starší služobní misionári môžu podať žiadosť na SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org. Táto časť internetovej stránky Cirkvi je k dispozícii v angličtine a čoskoro bude k dispozícii aj vo francúzštine, španielčine a portugalčine. Táto stránka spojí potreby Cirkvi s vašimi talentami, záujmami a dostupnosťou. Na internetovú stránku neustále pribúdajú nové možnosti služby. „Sme hlboko vďační za vernú službu starších misionárov po celom svete a za ich významný prínos pri budovaní Božieho kráľovstva,“ uvádza sa v liste Prvého predsedníctva.

Misionárske príležitosti pre starších služobných misionárov Svätých neskorších dní po celom svete sa rozširujú

Viac ako 20 000 starších služobných misionárov Cirkvi pomáha ľuďom priblížiť sa k Bohu a cítiť Jeho lásku mnohými spôsobmi. Pomáhajú v misijných kanceláriách, biskupských zásobárňach, distribučných centrách, centrách a knižniciach FamilySearch, programoch sebestačnosti, BYU – Pathway, centrách hľadania zamestnania a na mnohých ďalších miestach. Príležitosti pre misionársku službu starších doma i mimo domova sú zdieľané v nedávnej aktualizácii kapitoly 24 General Handbook (Všeobecnej príručky).

V súčasnosti sú k dispozícii tisíce príležitostí pre starších služobných misionárov. Napríklad vo februári 2021 začali byť povolávaní starší služobní misionári, ktorí boli poverení slúžiť v chrámoch Cirkvi v USA a Kanade pre vykonávanie prác mimo práce na obradoch. Budú obsadzovať úlohy, ktoré predtým vykonávali chrámoví dobrovoľníci.

Ďalšie podrobnosti o príležitostiach pre starších služobných misionárov sa nachádzajú v tomto liste a prílohe od Prvého predsedníctva.