Meno Cirkvi

Ježiš Kristus

Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, urobil nasledujúce vyhlásenie týkajúce sa mena Cirkvi:

Pán zapôsobil na moju myseľ ohľadom dôležitosti mena, ktoré zjavil pre Svoju Cirkev, dokonca Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Leží pred nami práca, aby sme sa dostali do súladu s Jeho vôľou. V posledných týždňoch rôzni vedúci a oddelenia Cirkvi iniciovali potrebné kroky, aby sa tak stalo. Ďalšie informácie o tejto dôležitej záležitosti budú dostupné v nasledujúcich mesiacoch.

Pozrite si aktualizovaného sprievodcu štýlom pre spravodajský portál, ktorý poskytuje návod, ako správne hovoriť o Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. V nadchádzajúcich mesiacoch budú stránky a materiály Cirkvi aktualizované tak, aby odrážali tento pokyn od prezidenta Nelsona.

Sprievodca štýlom — Meno Cirkvi

Oficiálne meno Cirkvi je Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Toto celé meno bolo dané zjavením od Boha Josephovi Smithovi v roku 1838.
  • Keď o Cirkvi hovoríte po prvýkrát, dávajte prednosť plnému menu Cirkvi: „Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní“.

  • Keď je potrebné použiť pri odkaze kratšie meno, odporúčané výrazy sú „Cirkev“ alebo „Cirkev Ježiša Krista“. „Znovuzriadená Cirkev Ježiša Krista“ je tiež vhodný a odporúčaný názov.

  • Hoci je výraz „Mormonská cirkev“ už dlho verejne používaný ako prezývka Cirkvi, nie je to autorizovaný názov a Cirkev neodporúča jeho používanie. Preto sa vyhýbajte používaniu skratky „LDS“ alebo prezývky „Mormon“ ako náhradám za meno Cirkvi, ako v spojeniach „Mormonská Cirkev“, „LDS Cirkev“ alebo „Cirkev Svätých neskorších dní“.

  • Pri odvolávaní sa na členov Cirkvi sú uprednostňované pojmy „členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní“ alebo „Svätí neskorších dní“. Žiadame, aby sa termín „mormoni“ nepoužíval.

  • „Mormon“ je správne používané slovo v menách, ako Kniha Mormonova, alebo keď je použité ako prídavné meno, napríklad v takých historických výrazoch ako „mormonskí pionieri“.

  • Pojem „mormonizmus“ je nepresný a nemal by sa používať. Pri opise kombinácie náuky, kultúry a životného štýlu jedinečného pre Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní je pojem „znovuzriadené evanjelium Ježiša Krista“ vhodný a uprednostňovaný.

  • Pri odvolávaní sa na ľudí alebo organizácie, ktoré praktizujú polygamiu, treba uviesť, že Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní nie je spojená s polygamnými skupinami.