Medzináboženské úsilie pomáha vyše 150 dôchodcom a núdznym rodinám

Charitatívna organizácia Latter-day Saint Charities a adventisti siedmeho dňa spolupracujú pri kúpe a donáške jedál

Charita Latter-day Saint Charities a adventisti siedmeho dňa spojili sily, aby poskytli pomoc.
Charita Latter-day Saint Charities a adventisti siedmeho dňa spojili sily, aby poskytli pomoc.

Heimsfaraldur Kóvid-19 hefur aukið þörfina á að takast á við hungur á meðal hinna fátæku á Grænhöfðaeyjum og þörfin er bæði útbreidd og brýn. Í febrúar 2021 tóku tvö hjálparsamtök sig saman um að hjálpast að við það verkefni.

Samtökin The Community Association for Developement of Pensamento (ACDO) sjá eldri borgurum fyrir matvælum og þjónustu á heimilum þeirra á Grænhöfðaeyjum.  Eftir að faraldurinn olli því að þeim var lokað, vildu þeir flytja matvælin í heimahús í staðinn. Hjálparbeiðni þeirra fékk hljómgrunn hjá Hjálparstofnun Síðari daga heilagra (HSDH), sem aðstoðaði við innkaup og flutning á þriggja mánaða birgðum af matvælum og nauðþurftum til sjötíu stórra fjölskyldna í borginni Praia. Þetta átak veitti yfir fjögur hundruð þurfandi einstaklingum hjálp.

Dobrovoľníci pomáhajú nakladať jedlo a zásoby v meste Praia.
Dobrovoľníci pomáhajú nakladať jedlo a zásoby v meste Praia.

„LDSC sa rozhodla spolupracovať s ACDP, lebo sme cítili, že pomáhame populáciám, ktoré patrili k tým najzraniteľnejším a najviac ovplyvneným, hlavne starší ľudia a matky vychovávajúce malé deti,“ povedal Lucilino Mendonca, zástupca LDSC pre Služby sociálneho blaha a sebestačnosti.

Čoskoro nato začala charita LDSC spolupracovať s adventistami siedmeho dňa (ASD) na vrchu hory Monte Vermehlo, aby poskytla košíky jedla päťdesiatim núdznym rodinám, pričom potom poskytla dodatočnú pomoc štyridsiatim rodinám. Košíky jedla boli dodané s pomocou mladých dospelých a misionárov zo zboru v meste Praia. Noemy Lopesová, mladá dospelá, ktorá pomáhala s dodávaním, povedala: „Bola to pre mňa vynikajúca skúsenosť, keďže som mala výsadu využiť svoj čas na to, aby som požehnala životy druhých ľudí.“

Záverečný ceremoniál pri príležitosti spoločného úsilia pomoci.
Záverečný ceremoniál pri príležitosti spoločného úsilia pomoci.

Záverečného ceremoniálu v marci 2021 sa zúčastnili vedúci z oboch cirkevných skupín pre humanitárnu službu.  Rooseveltt Teixeira, prezident zboru v meste Praia, povedal, že „tieto dary predstavujú to, v čo veríme; že ako členovia Cirkvi nasledujeme Ježiša Krista tým, že dodržiavame druhé veľké prikázanie, aby sme slúžili druhým“. Vedúci miestneho zboru ASD dodal: „Je kľúčové, aby naše organizácie takto spolupracovali, aby sme takto využívali naše zdieľané presvedčenie slúžiť druhým.“

Charita Latter-day Saint Charities je humanitárnym odvetvím Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Jej cieľom je zmierniť utrpenie, podporiť sebestačnosť a poskytnúť príležitosti pre službu. Organizácia Latter-day Saint Charities sponzoruje humanitárne a rozvojové projekty v 195 krajinách a teritóriách, a poskytuje pomoc bez ohľadu na rasu, náboženskú príslušnosť či národnosť. Pomoc je založená na ústredných zásadách osobnej zodpovednosti, podpory komunity, sebestačnosti a udržateľnosti. Organizácia vo veľkej miere funguje s pomocou dobrovoľníkov a funguje nezávisle alebo v spolupráci s inými charitatívnymi organizáciami a vládami.