Materská škola a prekvapenie

Starší Greg Schultz a sestra Cathie Schultzová, humanitárni misionári slúžiaci na Slovensku, sa podelili o nádherný zážitok, ktorý sa im stal v novembri 2017. Ich vlastnými slovami:

„Boli sme pozvaní, aby sme prišli do dedinky Jenkovce, iba pár kilometrov od ukrajinskej hranice.  Požiadali sme Antóniu Anderkovú, záujemkyňu z pobočky Košice, aby tam išla s nami a prekladala nám. Je to úžasná 21-ročná žena, ktorú misionári učia lekcie a rozhodla sa byť pokrstená, aj keď väčšina jej rodiny s tým nesúhlasí. Jej angličtina je na profesionálnej úrovni a ešte stále ju študuje na vysokej škole, aby sa stala prekladateľkou a dúfa, že bude pracovať v zahraničí.

Pozvala nás riaditeľka materskej školy, ktorá pripravila tradičné slovenské jedlo. Rodičia boli pozvaní na túto udalosť a deti vystupovali s tradičnými tancami na počesť svojich starých rodičov. Starosta sa prihovoril s niekoľkými postrehmi a vyjadril vďaku LDS Charities za ich predchádzajúce projekty.

Mária Andričiková, jedna z účastníčok podujatia, sa postavila a povedala všetkým rodičom: „Poznám ľudí z mormonskej cirkvi a z organizácie LDS Charities od roku 2010. Nie som síce mormonka, len preto, že som sa narodila v katolíckej rodine a katolíčkou aj ostanem, ale s týmito ľuďmi mám len skvelé skúsenosti. Pomohli mnohým ľuďom.“ Mária nás neskôr po tejto akcii pozvala na niekoľko minút do svojho domova.

Ukázala nám okolie školy, ktoré, ako sa ukázalo, bolo v zlom stave. Bola tam čierna pleseň rastúca na rôznych miestach. Pleseň môže poškodiť budovu a najhoršie zo všetkého predstavuje potenciálnu hrozbu pre zdravie študentov.  Preto sa riaditeľka školy opýtala, či by LDS Charities nemohli poskytnúť niečo na odstránenie plesní, farby a iný materiál, aby mohli tento stav odstrániť. Dedinčania by dobrovoľne vymaľovali interiér po tom, ako by sa odstránili rizikové plesne. Starosta ďalej vysvetlil, že v obci nie sú miestne podniky. To znamená, že v rozpočte je k dispozícii málo finančných prostriedkov na udržanie chodu školy. Pýchou, radosťou a budúcnosťou tejto komunity je práve táto škola. Samotný starosta sa ponúkol ako prvý dobrovoľník – maliar pre tento projekt a aby bol príkladom ostatným, aby sa zapojili tiež.

Brigádnici sú zapojení do pomoci v materskej škôlke

Po stretnutí sme nasledovali Máriu ku nej domov. Zaviedla nás dozadu do stodoly, kde sme sa stretli s jej manželom Štefanom. Bol oblečený v montérkach a pracoval na záhrade. Boli sme prekvapení, keď sme videli ako Štefan išiel do záhrady a vybral šalát a ďalšiu zeleninu a daroval nám ju. Mária odišla do pivnice a zobrala zopár mrkiev a kapustu. Keď dala zeleninu do prepravky, povedala, že chce, aby sme ju vzali mladým misionárom. Boli sme veľmi dojatí týmto drahocenným darom. A ohromení ich kresťanskou veľkorysosťou, dávaním cudzincom štedré množstvo jedla. Potom nás pozvala do domu na občerstvenie.

Na jej kuchynskej stene sme videli kríž a dva krásne zarámované dokumenty po jeho stranách. Slová boli v slovenčine, ale naša prekladateľka nám povedala, že na ľavej strane je Prehlásenie o rodine a vpravo bol dokument Žijúci Kristus. Mária povedala, že dostala obe tieto prehlásenia Svätých neskorších dní a hrdo si ich takto vystavuje. Povedala, že najmenej štyria duchovní z rôznych cirkví navštívili jej domov, ktorí si ich všetci prečítali a súhlasili so zásadami, ktoré sú v týchto dokumentoch zdieľané – rímskokatolícky kňaz, gréckokatolícky kňaz, kazateľ reformovanej cirkvi a iný duchovný. Tiež mala na svojich stenách zavesené známe umelecké diela Svätých neskorších dní. V jej domove sme mali veľmi dobrý pocit.  Bolo zjavné, že tam bol prítomný aj Duch Svätý.

Mária vyjadrila uznanie úsiliu, ktoré staršie misijné páry vyvinuli v minulosti a pripisovala im veľký podiel na pozitívnych zmenách v správaní sa jej manžela. Povedala, že odchádzal vždy, keď prišla nejaká návšteva. Ale odkedy sa začal stretávať so staršími misionárskymi pármi, bol viac spoločenský a teraz sa cítil oveľa pohodlnejšie pri interakcii s ostatnými. Bolo to veľké požehnanie v jej živote je vďačná všetkým tým starším misionárskym párom za ich príklady. Ich manželstvo a jej život sa zmenili k lepšiemu. Mária a Štefan majú postihnutú dcéru Katarínu; a všimli sme si, že sa zúčastnila na viacerých projektoch LDS Charities.

Nemohli sme uveriť tomu, čo sme videli a počuli v domove Márie a Štefana, viac ako 100 kilometrov od najbližšej pobočky Svätých neskorších dní v Košiciach. Staršie misionárske páry boli skutočne inšpiráciou pre ich život. Odišli sme vďační za tento úžasný príbeh lásky a uznania. Antónia Anderková, naša prekladateľka, uviedla, že to bola pre ňu úžasná skúsenosť.

Čo sa stalo potom

Antónia Anderková, záujemkyňa, ktorá prekladala pre staršieho Schultza a sestru Schultzovú, vstúpila do Cirkvi napriek opozícii svojich rodičov a príbuzných, a napriek tomu, že je jedinou mladou slobodnou ženou v pobočke Košice. Jej staršiu sestru Lýdiu tiež vyučovali misionári a bola pokrstená v januári 2018.

LDS Charities podporili rekonštrukčné práce na škole v Jenkovciach a poskytli dostatok farieb/náteru a potrieb na vymaľovanie interiéru celej školy. Viac ako tucet dobrovoľníkov pomohlo s projektom, vrátane otcov, matiek, učiteľov, starých rodičov a samotného starostu. Jedna stará mama s umeleckým talentom dobrovoľne nakreslila na steny farebné Disney postavičky. Starší Schultz a sestra Schultzová nakoniec povedali: „Boli sme veľmi vďační, keď sme videli toľko ľudí ochotných zúčastniť sa projektu na škole.“