Video územného predsedníctva

Učebný materiál pre sebestačnosť

Tieto príručky boli vytvorené, aby pomohli členom Cirkvi získať duchovné a časné požehnania plynúce zo sebestačnosti.
Nájdite všetky materiály a viac informácií na hlavnej stránkej o sebestačnosti.