Video územného predsedníctva

    Učebný materiál pre sebestačnosť

    Tieto príručky boli vytvorené, aby pomohli členom Cirkvi získať duchovné a časné požehnania plynúce zo sebestačnosti.
    Nájdite všetky materiály a viac informácií na hlavnej stránkej o sebestačnosti.