Kto si myslíš, že si?

Posolstvo územného predsedníctva

Starší Tom-Atle Herland, Nórsko
Starší Tom-Atle Herland, Nórsko Územný sedemdesiatnik

V mnohých krajinách po celom svete má dokumentárny program „Kto si myslíš, že si?“ fascinovaných i zainteresovaných divákov a účastníkov tohto programu na pokračovanie. Mnohé celebrity sa zapojili do tohto programu a emotívne sa ich dotklo, akým spôsobom boli vyhľadané, preskúmané a prezentované príbehy o ich predkoch. Táto fascinácia a emocionálny zážitok sú zaujímavé, najmä vo svetle perspektívy evanjelia. Bez pomoci kompetentných genealógov by tieto celebrity nemali taký mocný zážitok.

Kto si myslíš, že si? Kto sú tvoji predkovia? Ja sám som potomkom obrátených k Cirkvi a evanjeliu. Môj otec a matka vstúpili do Cirkvi v októbri 1971. Vo februári 1972, keď som dosiahol vek 8 rokov, ma otec pokrstil. Môj otec, ktorý bol veľmi verný obrátený v Cirkvi, začal skúmať rodinnú históriu a vykonal prácu na rodinnej histórii pre mnoho tisíc našich predkov.  Otec pokračuje v práci na rodinnej histórii, dokonca aj keď má už 83 rokov. Ja som práve začal vyhľadávať mená na strane rodiny mojej matky. Moja matka zomrela v roku 1998 a napriek tomu, že už bolo vykonanej veľa práce, je potrebné urobiť ešte viac. Keď idem do chrámu, mojím cieľom je vidieť moje priezvisko na karte chrámových obradov tak často, ako priezvisko môjho otca alebo mojej manželky. Ale aby som bol v tomto úspešný, musím obdržať pomoc, tak ako sme videli v dokumente „Kto si myslíš, že si?“ Moja manželka – veľmi vášnivá genealogička – mi pomáha vyhľadávať mená. Bez jej pomoci by bol pokrok veľmi pomalý. Ak ste ako ja a mnohí ďalší, nájdite si niekoho, kto vám pomôže s touto prácou. Tak dosiahnete viac, uvidíte, že sa vaši predkovia našli a že sa vykonáva chrámová práca za vašu vlastnú rodinu. Je úžasné robiť chrámovú prácu. Je mimoriadne výnimočné, keď robím chrámovú prácu za svojich predkov, ktorých mená som sám našiel alebo som o nich čítal.

Prezident Nelson mal počas Generálnej konferencie v apríli 2018 úžasný príhovor pod názvom Zjavenie pre Cirkev, zjavenie pre náš život. Vo svojom príhovore povedal niečo veľmi zaujímavé, čo má pre mňa odvtedy obrovský význam: „Nič nedokáže otvoriť nebesia tak ako kombinácia väčšej čistoty, úplnej poslušnosti, usilovného hľadania, každodenného hodovania na slovách Kristových v Knihe Mormonovej a času pravidelne venovaného chrámovej práci a práci na rodinnej histórii.“ [zvýraznenie pridané] Poďme nasledovať proroka. Vezmime mená svojich predkov do chrámu.

V posledných desaťročiach došlo k výraznému nárastu výstavby nových chrámov. S narastajúcou dostupnosťou chrámov je veľmi dôležité, aby sme tam vy aj ja často chodili. Keď som slúžil ako prezident kolu, prišla raz za mnou jedna verná žena Cirkvi a povedala, že už je to dávno odkedy bola naposledy v chráme. Mala o chráme zmiešané pocity. Povedal som jej, že to nie je problém. Poznal som ďalších ľudí, ktorí mali podobné pocity. Spýtal som sa, či sa k nám pripojí pri jednom z týždenných výletov z Nórska do chrámu v Štokholme vo Švédsku a zúčastní sa len na jednom zasadaní. „Iba na jednom zasadaní za deň,“ opýtala sa prekvapene. „Nie,“ povedal som, „len na jednom zasadaní za celý týždeň! Určite si deň, kedy sa vám  najviac pozdáva ísť do chrámu, a zúčastnite sa zasadania v ten deň. V ostatných dňoch sa môžete prechádzať okolo chrámu a robiť veci, vďaka ktorým sa budete cítiť bližšie ku Kristovi.“ Urobila tak a to bol pre ňu začiatok zmeny vzťahu, ktorý mala k chrámu.

Kto vám môže pomôcť nájsť vašich predkov? Čo môžete urobiť, aby ste pravidelne chodili do chrámu?

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“[1]

 


[1] Ján 3:16