Kniha Saints (Svätí), zväzok 3 rozpráva príbehy Svätých neskorších dní z celého sveta

Najnovšia kapitola cirkevnej histórie zdôrazňuje príspevky európskych veriacich

father and daughter reading a book together
Saints Volume 3, book

Dlho očakávaný tretí zväzok knihy Saints (Svätí): Príbeh Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vyšiel dnes v 14 jazykoch a dostal sa k celosvetovému publiku. Najnovšia kniha Odvážne, vznešene a nezávisle rozpráva príbeh o Svätých neskorších dní z rokov 1893 až 1955, vrátane postavenia prvého chrámu na európskej pôde a skúsenostiach o žití podľa viery za železnou oponou.

Saints (Svätí), zväzok 3 si teraz môžete zakúpiť na cirkevnom online obchode a v maloobchodných predajniach. Digitálna verzia je dostupná zdarma na cirkevnej stránke a v časti Cirkevná história v aplikácii Knižnica evanjelia.

Predchádzajúce zväzky knihy Svätí sa zameriavajú na počiatky znovuzriadenia, keď sa Svätí neskorších dní zhromažďovali, aby postavili chrámy v Kirtlande, Nauvoo a v Utahu. Hoci tieto knihy obsahujú príbehy z Anglicka, Škandinávie a tichomorských ostrovov, práve v 3. zväzku sa príbeh stáva skutočne celosvetovým. Viac než polovica knihy sa odohráva mimo Spojených štátov. Príbehy sa odohrávajú v Európe, Ázii, Afrike, Strednej a Južnej Amerike a v Oceánii. Vyvrcholením knihy je, keď prezident David O. McKay zasvätí Švajčiarsky chrám, ktorý je prvým chrámom v Európe. Európski Svätí už nebudú musieť cestovať naprieč oceánmi, aby sa plne zúčastnili požehnaní znovuzriadeného evanjelia.

Saints books

„Čitatelia sa budú radovať a niekedy cítiť bolesť, keď sa dozvedia o skúsenostiach Svätých z celého sveta,“ povedal cirkevný historik a zapisovateľ starší LeGrand R. Curtis ml. „V tomto novom zväzku vidíme prvé počiatky chrámových požehnaní Cirkvi mimo Severnej Ameriky a vidíme, aký mocný vplyv majú obrady v týchto chrámoch na Svätých.“

Hoci mnohí čitatelia poznajú skoršie obdobia cirkevnej histórie, kniha Saints, zväzok 3 prináša na svetlo menej známe obdobie histórie Svätých neskorších dní. Je to doba modernizácie, ktorá začína, keď ľudia cestovali na konských povozoch a komunikovali telegrafom a končí v časoch nadzvukových lietadiel a farebnej televízie.

„Zväzok 3 pokrýva obdobie dramatických premien vo svete a v Cirkvi, ako v inštitúcii tak aj v každodennom živote a skúsenostiach ľudí,“ povedala Lisa Olsen Tait, generálna redaktorka seriálu. „Tieto premeny ukazujeme očami každodenných Svätých z celého sveta – mladého držiteľa kňazstva v Cincinnati, japonsky hovoriacej sestry misionárky na Havaji, mladomanželov, ktorí čelia neistote a obmedzeniam za Berlínskym múrom.“

two young women read a book together

Keď sa čitatelia v knihe stretávajú s hroznými ekonomickými ťažkosťami, brutálnymi celosvetovými vojnami a chrípkovou pandémiou, uznajú, že držať sa viery v časoch problémov nie je pre Svätých neskorších dní ničím novým. Sú tam príbehy žien a mužov, ktorí čelia pochybnostiam a útlaku, ale aj príbehy o nádeji a zmierení, keď sa členovia Cirkvi snažia slúžiť a požehnávať svojich blížnych.

Pre čitateľov, ktorí sa chcú ešte hlbšie ponoriť do príbehu Svätých, Cirkev tiež zverejnila desiatky nových tém cirkevnej histórie v Knižnici evanjelia, ktoré poskytujú podrobné oboznámenia s témami začínajúcimi s Veľkou hospodárskou krízou až po Semináre a inštitúty. Dnešným dňom sa tiež začína tretia séria podcastu Saints, ktorá hovorí viac o ľuďoch a udalostiach v knihách zo zákulisia. Predchádzajúce série podcastu oslovili stovky tisíc poslucháčov.

Kniha Saints je tretím z konečných štyroch zväzkov oficiálnej histórie, ktoré Cirkev vydáva. Joseph Smith poveril napísanie prvej cirkevnej histórie v 30. rokoch 19. storočia a dohliadal na ňu. Bola vydaná na začiatku roku 1942. Druhá história bola vydaná v roku 1930 asistentom cirkevnej histórie B. H. Robertsom, predtým ako Cirkev dosiahla 1 milión členov.