Lesopark Brezina, Trenčín

Každoročná oslava prilákala desiatky veriacich do Trenčína

Členovia, misionári i priatelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa zišli, aby si pripomenuli deň, kedy bolo Slovensko zasvätené pre hlásanie evanjelia Ježiša Krista.

Vyše 80 veriacich od detí až po seniorov z celého Slovenska i zahraničia sa v sobotu stretlo v lesoparku Brezina v Trenčíne, kde bolo pred 17 rokmi Slovensko zasvätené pre hlásanie evanjelia.

Slávnostné zhromaždenie zahájili prítomní spevom a modlitbou, po ktorej prvý rečník krátko pripomenul historické míľniky Cirkvi na Slovensku – prvé nedeľné zhromaždenie v roku 1990 v Trenčíne, zorganizovanie prvej pobočky v roku 1993 taktiež v Trenčíne, zasvätenie Slovenska pre hlásanie evanjelia 12. 5. 2006, zbieranie podpisov a registrácia Cirkvi Ježiša Krista vládou Slovenskej republiky v septembri a októbri 2006, prvé vydanie Knihy Mormonovej v slovenskom jazyku v roku 2013, zorganizovanie prvého slovenského okrsku v Bratislave 29. 3. 2015.
Po tomto príhovore nasledovalo zvláštne hudobné vystúpenie misionárov, ktorí zahrali na husliach duet náboženskej piesne How Great Thou Art (Tak veľký si). Nasledoval príhovor prezidenta okrsku, ktorý sa podelil o svoje osobné spomienky na obdobie zasvätenia a rovnako sa zamýšľal nad tým, čo veriacim táto udalosť priniesla, ktoré zasľúbenia sa už naplnili a ako to ovplyvnilo život každého jednotlivo.

Po tejto časti oslavy sa podával guláš a k tomu rôzne ďalšie dobroty. Prítomní strávili v lesoparku príjemný čas v spoločných rozhovoroch aj ďalších aktivitách. Pre deti i misionárov boli pripravené piňaty plné cukríkov, zábavu aj osvieženie priniesla osušková prehadzovaná s vodnými balónikmi a prítomní využili i športoviská, ihriská a zábavné atrakcie v tesnej blízkosti stretnutia. Stretnutie bolo požehnané krásnym počasím, ktoré veľmi kontrastovalo s predchádzajúcimi chladnými a upršanými dňami. Radosť bola vidieť na tvárach všetkých účastníkov, ako jednotlivcov, tak aj rodín.

Slovensko bolo pre hlásanie evanjelia zasvätené 12. 5. 2006 apoštolom Dieterom F. Uchtdorfom. V ranných hodinách sa v trenčianskom lesoparku neďaleko hotela Brezina stretli členovia, misionári i priatelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, aby boli svedkami historickej udalosti. Starší Uchtdorf po úvodnej piesni a modlitbe predniesol zasväcujúcu modlitbu.