Jednota v rozmanitosti

  Jednota v rozmanitosti
  Salt Lake City —

  Prvá z troch častí série o celosvetovej Cirkvi

  Môže cirkev zjednocovať a zároveň byť rozmanitá? V globálnom svete, akým je ten náš, kde si ľudia „prezliekajú kabáty“ a menia kultúry častejšie než kedykoľvek predtým, by asi lepšie znela otázka „Ako môže cirkev prežiť bez jednoty a rozmanitosti?“ Tieto dve vlastnosti si navzájom neodporujú, skôr sa dopĺňajú, ako dve strany mince.

  Rôzne tváre mormonov

  „A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží.“ Efezským 2:19.

  Obraz Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa mení. Kedysi bola tvorená viac-menej ľuďmi zo severnej Európy a jej členovia žili najmä v Utahu, ale od polovice 20. storočia sa členstvo Cirkvi rozšírilo po celom svete. Dnes tento obraz odráža každú rasu a každú kultúru a je mnohofarebnejší a rozmanitejší než kedykoľvek predtým.

  Táto mozaika vás možno prekvapí. Svätí neskorších dní žijú v 190 krajinách, národoch a teritóriách, hovoria viac ako 120 jazykmi a mávajú bohoslužby v takmer 30 000 kongregáciách po celom svete. Brazílčania chodia na zhromaždenia v Brazílii. Japonci organizujú prácu v

  Japonsku. V Nemecku učia evanjelium členov Nemci. A niekedy Cirkev organizuje kongregácie, ktoré spĺňajú potreby etnických skupín, ako napríklad Poliaci v Chicagu, Číňania v Salt Lake City a Kambodžania v Massachusetts.

  Misionári z celého sveta slúžia vo viac ako 400 misiách. Mladý muž z Talianska môže slúžiť v Anglicku v mandarínskej čínštine; mladá žena z Austrálie môže slúžiť v Kalifornii v hmongskom jazyku; starší manželský pár z Idaha môže slúžiť na lekárskej misii v Indii. Títo dobrovoľníci splynú s inými kultúrami a milujú ľudí, ktorým slúžia.

  Ale štatistiky poskytujú len čiastočný prehľad. Väčšina tohto príbehu je vyrozprávaná skrze kultúrne zážitky.

  Ak sa zúčastníte na kultúrnej oslave pri príležitosti zasvätenia ktoréhokoľvek chrámu SND, uvidíte vitalitu týchto ľudí z celého sveta. Či už to je majstrovstvo východoeurópskych kultúr v chráme v Kyjeve na Ukrajine alebo čulé ľudové vystúpenia v Buenos Aires v Argentíne, tieto oslavy ukazujú tance, hudbu a nádherné kostýmy Svätých neskorších dní v ich domácom prostredí.

  Každé tri roky sa mormonskí umelci z celého sveta zúčastňujú medzinárodnej umeleckej súťaže. Na tejto udalosti, ktorej usporiadateľom je Cirkev, sú predstavené maľby, ilustrácie, kresby, fotografie, sochy a iné umelecké diela. Tieto diela zhromaždené spolu na eklektickej výstave, bok po boku, ukazujú hĺbku náboženského rozjímania a zručnosť duchovnej predstavivosti. Účastníci tejto výstavy prinášajú charakter ich dedičstva a vnímanie svojho regiónu. Ani jedna perspektíva nezatieňuje druhú a skrze všetko žiaria farby evanjelia.

  V každej krajine a na každom mieste prispievajú Svätí neskorších dní do svojej vlastnej kultúry. Ale nehľadiac na svoj etnický pôvod alebo vzhľad, majú spoločný pôvod ako deti toho istého Nebeského Otca. Rasa je potvrdzujúcou súčasťou toho, aký je účel človeka. Hoci nás tieto rozdiely veľmi obohacujú, evanjelium Ježiša Krista ich všetky prekonáva.

  Ako telo Kristovo

  „Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus.“ 1. Korintským 12:12.

  Život podľa evanjelia nevyžaduje od ľudí, aby sa vzdali toho, čo ich robí jedinečnými. Vlastnosti, ktoré formujú identitu a budujú charakter tiež prispievajú k dobru Cirkvi. Apoštol Pavol v Novom zákone prirovnal cirkev ku Kristovmu telu. V tej dobe boli cirkevné zbory rozptýlené medzi rôzne kultúry a národy Stredozemia. Napísal: „Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo“ (1. Korintským 12:13). Aj dnes je tomu tak. V Cirkvi sú členovia všetkých rás a národností, a každý je živou súčasťou celku.

  Svätí neskorších dní napriek všetkým svojim rozdielom nachádzajú pokoj vo svojej rovnakosti. Kdekoľvek členovia Cirkvi cestujú, či už to je Soul, Sao Paulo alebo Petrohrad, všade cítia spoločenstvo svojej náboženskej komunity. Zdieľajú spoločné presvedčenie, známu slovnú zásobu a spoločný záväzok starať sa o seba navzájom. Hoci môžu mať nesúlad v politických či ekonomických otázkach, spoločne rastú, keď riešia rozdiely s porozumením a citlivosťou.

  Keď vkročia do mormonskej kaplnky a počujú známy rytmus bohoslužby, môžu sa cítiť ako keby prišli domov. Nedeľné bohoslužby majú rovnaký formát, podobnú hudbu a je roznášaná rovnaká sviatosť. Príhovory citujú rovnaké písma a učitelia učia rovnaké lekcie. Do všetkých kongregácií Cirkvi sú distribuované preložené rovnaké materiály. A napriek tomu každý Svätý neskorších dní prijíma túto skúsenosť odlišne. Jednotná kultúra evanjelia existuje spoločne s rôznymi individuálnymi a spoločenskými prostrediami.

  Nakoniec, nie sú žiadni americkí Svätí neskorších dní, európski Svätí neskorších dní, latinskí Svätí neskorších dní, africkí Svätí neskorších dní alebo ázijskí Svätí neskorších dní. Sú proste len Svätí neskorších dní.