Posolstvo územného predsedníctva

Jedno v Kristovi – Budovanie mostov

Náš Spasiteľ postavil most, ktorý vedie k životu a šťastiu. Skrze Neho nachádzame nádej, vedenie a večný život. 

p2
Starší Thomas Hänni, Španielsko Územný sedemdesiatnik

Nedávno som čítal vymyslený príbeh o dvoch bratoch, ktorí žili na susediacich farmách a dostali sa do konfliktu. Potom, čo sa desaťročia delili o stroje, tovar a pôdu, sa ich spolupráca rozpadla. Začalo sa to malým nedorozumením, ktoré prerástlo do veľkého rozporu, hnevu a týždňov ticha.

Jedného rána zaklopal na dvere staršieho brata stolár, ktorý hľadal prácu na pár dní. „Máte niečo, s čím by som mohol pomôcť?“ spýtal sa stolár s kufríkom na náradie pod pazuchou.

Starší brat povedal: „Áno! Pozrite sa na tú farmu na druhej strane potoka. Patrí môjmu mladšiemu bratovi. Minulý týždeň vykopal širší priechod pre vodu a dopadlo to tak, že medzi našimi farmami vytvoril veľmi široký potok. Prosím, postavte mi niečo, čo pomôže, aby sme sa nemuseli pozerať jeden druhému do tváre cez potok.“

Stolár povedal: „Myslím, že rozumiem situácii. Viem vám pomôcť.“ S tým sa stolár pustil do práce a celý deň strávil meraním, pílením a pribíjaním klincov.

Pri súmraku sa starší brat vrátil k potoku práve vtedy, keď stolár dokončil svoju úlohu. Tento brat si nikdy nedokázal predstaviť to, čo uvidel. Bol to most, ktorý sa ťahal z jednej strany potoka na druhú! Vyzeral prekrásne! Na jeho prekvapenie uvidel svojho mladšieho brata prechádzať po moste, aby sa s ním stretol s veľkým úsmevom a otvoreným náručím, aby ho objal.

„Brat môj, si skutočne pokorný a milý. Po všetkom, čo som ti urobil a povedal mi stále preukazuješ, že náš vzťah sa nemôže nikdy pokaziť! Veľmi sa ospravedlňujem za svoje správanie,“ povedal mladší brat, keď ho objal.

Otočili sa a uvideli, ako si stolár zdvihol kufrík s nástrojmi na plece. „Nie, počkajte! Zostaňte na pár dní. Mám pre vás množstvo iných projektov,“ povedal starší brat.

Jedno v Kristovi – Budovanie mostov

„Rád by som ostal,“ povedal stolár, „ale musím postaviť mnoho ďalších mostov!“

Náš Spasiteľ postavil most, ktorý vedie k životu a šťastiu. Skrze Neho nachádzame nádej, vedenie a večný život. On je príkladom toho, ako sa starať o ostatných s láskou a skutočným zámerom. Keď akceptujeme jeden druhého so všetkými našimi jedinečnými talentami, chybami, rozdielmi a návykmi, otvoríme dvere pre Kristovo pozvanie nasledovať Ho. Zmluvy, ktoré robíme, predstavujú mosty a prechody pre chodcov, ktoré nás zjednocujú jeden s druhým a s Ním. Prejdime s Ním jednotlivo a spoločne všetky rieky a prekážky, ktoré nás oddeľujú jeden od druhého.

Bez ohľadu na to, kde sa v súčasnosti nachádzame, na našu farbu, kultúru, záujmy, profesiu, spoločenský a rodinný stav, vzdelanie či sexuálnu orientáciu, všetci sme bratia a sestry. Patríme k sebe a potrebujeme jeden druhého. On nás všetkých miluje. Všetci sme Božie deti a každý z nás sa rozhodol prísť na túto zem. Nedokážeme to sami. Aj napriek rozdielom môžeme byť jedno, a keďže sme rozliční, potrebujeme sa navzájom!

„Ak sme skutočnými učeníkmi Pána Ježiša Krista, budeme vždy s láskou a pochopením oslovovať všetkých svojich blížnych.“ 1

My všetci, ktorí sme sa rozhodli kráčať po ceste účeníctva, spolu s nastupujúcim pokolením a misionármi na plný úväzok, nasledujeme toto učenie a prijímame výzvu proroka Josepha Smitha, aby sme zhromaždili Izrael a boli jedno v Kristovi. „Zhromažďovanie Izraela je najdôležitejšia výzva, najdôležitejší cieľ a najdôležitejšia práca na zemi v dnešnej dobe.“ 2 Sme obzvlášť vďační za energiu, víziu a ochotu mladých ľudí vyhrnúť si rukávy a stavať nové mosty. Potrebujeme, aby sme všetci priložili ruku k dielu a zdvihli ramená/pustili sa do práce. Potrebujeme každého.

Kiež vždy počujeme Kristovo klopanie a otvoríme dvere. Kiež Mu dôverujeme a budujeme mosty, ktoré oslovia, zjednotia a uzdravia všetky Božie deti.

Keď sú srdcia spojené 3 v jednote a vo vzájomnej láske, je tam veľká moc. Toto je jedno dielo. Je to Božie dielo. Je veľmi dôležité, aby sme sa všetci spojili a pracovali v láske a jednote. 4 O tomto svedčím v Jeho mene, v mene Ježiša Krista, amen.


1 Prezident Ballard, The doctrine of inclusion GC 10/2001

2 Prezident Russell M. Nelson, celosvetové slávnostné zasadanie mládeže, 3. jún 2018

3 Mosiáš 18:21

4 2021 Europe Rising Generation - Recommendations and Unity Model – Europe Area