Internetové zdroje pre misionárov

Všeobecné misionárske zdroje

Kážte Moje evanjelium

Príručka misionára (v angličtine)

Misionárske materiály (v angličtine)

Misionársky portál (v angličtine)

Misionársky portál v knižnici (v angličtine)

 

Zdroje pre misionársku prácu online

Zdieľajte evanjelium (v angličtine)

Príďte ku Kristovi

Hudba od Tabernacle Choir at Temple Square na Facebooku (v angličtine)